Thông tin buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Toàn Thắng

Ngày 26 tháng 12 năm 2016 tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, NCS Nguyễn Toàn Thắng đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Lâm  nghiệp.

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu một số cơ sở khoa học để phát triển loài Dẻ anh (Castanopsis piriformis Hickel & A.Camus) theo hướng lấy hạt ở Tây Nguyên; chuyên ngành: Lâm sinh; mã số: 62 62 02 05

Thầy hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Văn Con và PGS.TS. Triệu Văn Hùng

Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong không khí trang trọng với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam – Đơn vị đào tạo, các nhà khoa học, đồng nghiệp, gia đình và bạn bè.

Hội đồng đã ra Quyết nghị và kết luận như sau:

Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án Tiến sĩ Lâm nghiệp và NCS xứng đáng được nhận học vị Tiến sĩ Lâm nghiệp chuyên ngành: Lâm sinh; mã số: 62 62 02 05

Các đóng góp mới của luận án cho khoa học:

– Đã xác định được một số đặc điểm sinh học của loài Dẻ anh tại Tây Nguyên.

– Đã xác định được biện pháp bảo quản, xử lý hạt giống và nhân giống sinh dưỡng loài Dẻ anh.

DSC07717

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]