Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017 – Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ

Ngày 19/12/2016, tại văn phòng Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ thành Phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Tham dự buổi Lễ có TS. Đoàn Văn Thu – Phó Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, ông Phạm Minh Nghĩa – Phó Ban Tổ chức Hành chính, Ông Nguyễn Tiến Linh – Phó Ban Kế hoạch – Khoa học và toàn thể cán bộ nhân viên Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ.

16-12-20 TK BTB

TS. Đoàn Văn Thu Phó Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

          Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Trung tâm, Ths Trần Lệ Thủy – Phó Giám đốc đã báo cáo tổng kết công tác năm 2016 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ.

Năm 2016, Trung tâm đã thực hiện 03 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng; 04 nhiệm vụ KHCN&MT cấp cơ sở, 01 nhiệm vụ cấp tỉnh, 03 dự án và 03 hợp đồng liên kết nghiên cứu với Viện nghiên cứu Lâm sinh và Viện Nghiên cứu giống và CNSH Lâm nghiệp. Trung tâm đang gửi đi đào tạo 03 NCS, 01Thạc sỹ. Công bố được 02 bài báo trong đó có 01 bài báo quốc tế và 02 bài đăng kỷ yếu hội thảo trong nước. Tổng doanh thu: 12,46 tỷ đồng; Lợi nhuận: 2,0 tỷ đồng. Thu nhập bình quân 7,5 triệu đồng/người/tháng…

Phát biểu tại Hội nghị, TS. Đoàn Văn Thu đã biểu dương những nỗ lực đạt được của Trung tâm trong năm 2016 về công tác nghiên cứu khoa học và dịch vụ khoa học công nghệ. Đồng chí nhấn mạnh: “Năm 2017 Trung tâm cần củng cố kiện toàn bộ máy tổ chức, tăng cường sự phối kết hợp giữa các phòng, ban, khắc phục những tồn tại, hạn chế, phát huy những kết quả đã đạt được năm 2016, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học và dịch vụ KHCN, giải quyết dứt điểm việc bàn giao đất cho địa phương quản lý, sử dụng và xin cấp đất mới của Trung tâm tại Quảng Trị và Quảng Ngãi”.

Thay mặt đơn vị, TS. Phạm Xuân Đỉnh – Giám đốc Trung tâm đã chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp, chỉ đạo của các vị đại biểu và mong muốn nhận được sự quan tâm hỗ trợ cũng như sự chỉ đạo thường xuyên của Lãnh đạo và các ban chức năng của Viện để Trung tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]