Thực trạng và giải pháp phát triển mô hình liên kết theo chuỗi giá trị gỗ rừng trồng

Thực trạng và giải pháp phát triển mô hình liên kết theo chuỗi giá trị gỗ rừng trồng … [Read more...]

Át lát cấu tạo, tính chất gỗ và tre Việt Nam Tập 2

Tiếp theo cuốn tập 1, cuốn Át lát tập 2 này đưa ra những kết quả nghiên cứu về 45 loài cây gỗ và tre- chủ yếu là những loài cây được chọn để trồng rừng. Mỗi loài gỗ và tre có những thông tin về đặc điểm cấu tạo thô đại, hiển vi, tính chất vật lý, cơ học, hướng sử dụng gỗ, đặc điểm hình thái và sinh học. Mỗi loài có 4 ảnh minh họa kèm theo phần mô tả. … [Read more...]

Átlát cây rừng Việt Nam – Tập 7

Tác giả: Nguyễn Hoàng Nghĩa. Cuốn sách này tiếp tục cung cấp thông tin cơ bản và bộ ảnh màu về 100 loài cây thuốc cảu 47 họ thực vật Việt Nam, tổng cộng cả 7 tập cho biết về 800 loài của 138 họ thực vật. Bên cạnh các loài cây thuốc có giá trị đặc biệt (Sâm ngọc linh, Sâm lai chấu, Sâm vũ diệp,...) cuốn sách cũng cung cấp thông tin về một số loài cây thuốc quý ( Đan sâm, Đẳng sâm, Đỗ trọng, Đương quy,...) … [Read more...]

Sách chuyên khảo Phục hồi quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn với phát triển bền vững vùng Tây Nguyên

Cuốn sách này tập hợp các kết quả nghiên cứu làm tài liệu chuyên khảo cho các nhà hoạch định chính sách, các chủ rừng, các trường đại học các cơ quan nghiên cứu khoa học trong công tác quản lý, đào tạo và nghiên cứu. Sách giới thiệu về rừng Tây Nguyên, các cộng đồng Tây nguyên và vai trò của họ trong quản lý rừng, cơ sở để phục hồi và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn, giải pháp tổng hợp phục hồi và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn ở Tây nguyên         … [Read more...]

Đặc điểm lâm học các hệ sinh thái rừng chủ yếu ở Việt Nam

Cuốn sách này Tập hợp các kết quả nghiên cứu của đề tài:"Nghiên cứu đặc điểm lâm học của một số hệ sinh thái rừng nhiệt đới Việt Nam". Cuốn sách nghiên cứu về các hệ thái rừng lá rộng thường xanh, hệ sinh thái rừng Khộp, hệ sinh thái rừng ngập mặn, hệ rừng thái rừng ngập phèn và hệ thống kỹ thuật lâm sinh cho rừng tự nhiên.     … [Read more...]

Vietnam Journal of Forest Science Number 4-2015

  TẠP CHÍ KHOA HỌC LÂM NGHIỆP SỐ 4 - 2015  1 Nghiên cứu nhân giống hom các giống bạch đàn lai mới Nguyễn Việt Cường, Nguyễn Minh Ngọc, Nguyễn Thị Linh Đam Research on cutting propagation of new eucalyptus hybrid 3989 2 Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ nước xử lý hạt đến tỷ lệ nảy mầm và che sáng đến sinh trưởng của cây Mạy Châu trong giai đoạn vườn ươm Vũ Văn Thuận, Lò Thị Hồng Xoan Research on influence of treated water temperature to germination and shading to … [Read more...]

[logo-slider]