Sách chuyên khảo Phục hồi quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn với phát triển bền vững vùng Tây Nguyên

Trần Văn Con

Trần Văn Con

Cuốn sách này tập hợp các kết quả nghiên cứu làm tài liệu chuyên khảo cho các nhà hoạch định chính sách, các chủ rừng, các trường đại học các cơ quan nghiên cứu khoa học trong công tác quản lý, đào tạo và nghiên cứu. Sách giới thiệu về rừng Tây Nguyên, các cộng đồng Tây nguyên và vai trò của họ trong quản lý rừng, cơ sở để phục hồi và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn, giải pháp tổng hợp phục hồi và quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn ở Tây nguyên

 

 

 

 

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]