CÂY TRINH NỮ THÂN GỖ (MAI DƯƠNG) Ở VIỆT NAM VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ

Cây trinh nữ thân gỗ (Mai Dương) ở Việt Nam và Biện pháp phòng trừ = CONTROL OF Mimosa pigra L. IN VIET NAM: Sách chuyên khảo/ Nguyễn Hồng Sơn, Phạm Văn Lầm.-H.: Nông nghiệp, 2014.- 139tr.; 15 x  21cm.

ISBN 9786046011491

Từ khoá:  Cây trinh nữ thân gỗ; Cây mai dương; Cây mắt mèo; Cây xấu hổ; Cây cỏ dại nguy hiểm; Phòng trừ; Việt Nam

Tóm tắt: Cây trinh nữ thân gỗ (Mai dương) được xếp vào loài cỏ dại thứ 3 trên thế giới, chúng mọc dày tạo thành những vành đai rộng lớn và trở thành đối tượng cỏ dại nguy hiểm, gây ảnh hưởng lớn cho sản xuất nông nghiệp và cảnh quan môi trường. Trên cơ sở tổng quan các kết quả nghiên cứu, kinh nghiệm phòng trừ của các nước trên thế giới tác giả tiến hành công trình nghiên cứu đánh giá mức độ xâm lấn, tác động môi trường và các giải pháp hạn chế sự lây lan, xâm lấn của chúng ở các vùng bán ngập ở Việt Nam.

Ký hiệu xếp giá: VN.5803/15

IMG_0001

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]