Lễ bảo vệ luận án TS

[Read more...]

Thông báo thay đổi thời gian hướng dẫn nội dung thi tuyển viên chức năm 2017

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam thông báo thời gian hướng dẫn nội dung thi tuyển viên chức năm 2017. Nội dung chi tiết xem file đính kèm. Thông báo Thời gian hướng dẫn thi tuyển viên chức năm 2017           … [Read more...]

Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở nhiệm vụ Điều tra, hỗ trợ kiểm kê rừng tại ba tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giai đoạn 2015 – 2016.

Thực hiện Quyết định số 781/QĐ/KHLN-KH ngày 13 tháng 9 năm 2016 của Giám đốc Viện về việc Thành lập hội đồng Khoa học Công nghệ nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở nhiệm vụ Điều tra, hỗ trợ kiểm kê rừng tại ba tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa giai đoạn 2015 – 2016, thuộc dự án “Tổng điều tra, kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2013 – 2016” . Ngày 17  tháng 9 năm 2016, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp Viện nhiệm vụ: … [Read more...]

Cây tràm hồi sinh ở đồng bằng sông Cửu Long – Báo Nông nghiệp Việt Nam

  Cây tràm hồi sinh ở đồng bằng sông Cửu Long 18/05/2016, 14:15 (GMT+7) Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam bộ cho biết thêm, trong những năm qua Viện đã phối hợp với các nhà khoa học Nhật Bản thực hiện nhiều nghiên cứu về cải thiện giống và các biện pháp kỹ thuật trồng thâm canh rừng tràm bền vững tại tỉnh Long An và Cà Mau. Cây tràm (Melaleuca sp) là loài cây thân gỗ phân bố tự nhiên và được xác định là loài cây trồng chủ lực cho vùng Tây Nam bộ theo quyết định 4961/QĐ-BNN-TCLN ngày 17/11/2014 … [Read more...]

Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học

Thực hiện Quyết định số 553/QĐ/KHLN-KH ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Giám đốc Viện về việc Thành lập hội đồng Khoa học Công nghệ nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học. Ngày 24 tháng 3 năm 2016, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp hội đồng nghiệm thu tổng kết đề tài: “Nghiên cứu đặc điểm lâm học của một số hệ sinh thái rừng tự nhiên chủ yếu ở Việt Nam (Giai đoạn II: 2011 – 2015)”, Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Trần Văn Con. Mục tiêu của đề tài: - Duy trì  và bổ … [Read more...]

Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc nhiệm vụ quỹ gen cấp Quốc Gia

Thực hiện Quyết định số 547/QĐ/KHLN-KH ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Giám đốc Viện về việc Thành lập hội đồng Khoa học Công nghệ nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc nhiệm vụ quỹ gen cấp Quốc Gia. Ngày 07 tháng 3 năm 2016, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp hội đồng nghiệm thu tổng kết nhiệm vụ: “Bảo tồn nguồn gen cây rừng”, Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Phí Hồng Hải. Mục tiêu của nhiệm vụ: - Tập hợp và lưu giữ nguồn gen các loài cây rừng quý hiếm và/hoặc … [Read more...]

Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở Dự án khuyến nông Trung ương “Phục hồi rừng luồng thoái hoá”

Thực hiện Quyết định số 552/QĐ/KHLN - KH ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Giám đốc Viện về việc Thành lập hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở Dự án khuyến nông Trung ương, ngày 26 tháng 2 năm 2016, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở Dự án khuyến nông Trung ương “Phục hồi rừng luồng thoái hoá”, Chủ nhiệm dự án: TS. Đặng Thịnh Triều. Mục tiêu của dự án: - Nâng cao năng suất và chất lượng rừng luồng; - Tăng thu nhập cho người dân trồng … [Read more...]

Thông báo kết quả tuyển dụng viên chức năm 2015 của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam thông báo Kết quả tuyển dụng Viên chức năm 2015. Chi tiết xem file đính kèm: Thong bao Ket qua tuyen dung vien chuc 2015           … [Read more...]

Thông báo kết quả thi tuyển, xét tuyển viên chức năm 2015 của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam thông báo kết quả thi tuyển, xét tuyển viên chức năm 2015 (chi tiết xem file đính kèm) Ket qua thi tuyen vien chuc 2015 Ket qua xet tuyen vien chuc 2015         … [Read more...]

Hệ thống tài liệu ôn thi tuyển dụng viên chức năm 2015

Viện Khoa hoc Lâm nghiệp Việt Nam gửi tới toàn thể thí sinh dự tuyển viên chức năm 2015 hệ thống tài liệu ôn thi: Chien luoc NCLNVN den 2020-QD 78-2008-BNN Chien luoc Phat trien Lam nghiep giai doan 2006-2020 Chien luoc PTLNVN 2006-2020 De an TCC - BC chinh Luat KHCN Luat vien chuc Noi dung huong dan thi tuyen Ke toan vien http://home.vafs.gov.vn:8080/data/wp-content/uploads/2014/12/QD-986.pdf QD 1565 Phe duyet De an tai co cau nganh Lam nghiep QD 1757 phê duyệt Kế … [Read more...]

[logo-slider]