Thông báo thay đổi thời gian hướng dẫn nội dung thi tuyển viên chức năm 2017

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam thông báo thời gian hướng dẫn nội dung thi tuyển viên chức năm 2017. Nội dung chi tiết xem file đính kèm.

Thông báo Thời gian hướng dẫn thi tuyển viên chức năm 2017

 

 

 

 

 

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]