Kiểm tra hiện trường thực hiện các nhiệm vụ 121 và nhiệm vụ KHCN của Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ tại 02 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị.

Thực hiện quy chế Quản lý đề tài/dự án Khoa học Công nghệ, từ ngày 04/3/2017 đến ngày 5/3/2017 đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức kiểm tra hiện trường thực hiện các nhiệm vụ 121 và các nhiệm vụ KHCN khác của Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ tại 02 tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị. Tham gia đoàn kiểm tra gồm có:

1. Đại diện Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường:

– Ông: Phạm Mạnh Cường        – Phó Vụ trưởng

– Bà: Nguyễn Thị Hải Hòa           – Chuyên viên

2. Đại diện Tổng cục Lâm nghiệp:

– Ông: Nguyễn Phú Hùng                  – Vụ trưởng Vụ KHCN&HTQT

– Ông: Trương Tất Đơ                – Chuyên viên Vụ KHCN&HTQT

3. Đoàn công tác của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam:

– Bà: Nguyễn Thị Bích Ngọc   – Phó Giám đốc Viện

– Ông: Hoàng Văn Thắng            – Trưởng Ban Kế hoạch, Khoa học

          Đoàn công tác đã kiểm tra hiện trường của nhiệm vụ 121 về nghiên cứu thử nghiệm gây trồng cây cây Huỷnh (Tarrietia javanica Blume) cung cấp gỗ lớn tại vùng Bắc Trung Bộ và hiện trường một số mô hình trồng rừng cung cấp gỗ lớn bằng các loài Keo tại Quảng Trị và Quảng Bình. Kết quả cho thấy các hiện trường thí nghiệm đã được Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Bắc Trung Bộ xây dựng nghiêm túc đúng theo thiết kế trong thuyết minh đã được đuyệt. Hiện tại cây trồng trong các mô hình thí nghiệm đang sinh trưởng, phát triển và được theo dõi, quản lý bảo vệ tốt. Kết quả kiểm tra cũng cho thấy, cây Huỷnh là loài cây bản địa rất có triển vọng để phát triển trồng rừng gỗ lớn tại khu vực miền Trung cần được tiếp tục nghiên cứu sâu hơn về chọn giống và các biện pháp kỹ thuật trồng thâm canh theo hướng cung cấp gỗ lớn, góp phần thực hiện đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp.

Một số hình ảnh hiện trường các nhiệm vụ KHCN:

17-03-06 KT QuangTri1Mô hình rừng trồng Huỷnh 1 năm tuổi tuổi tại Cam Lộ – Quảng Trị

17-03-06 KT QuangTri2

Mô hình trồng rừng Huỷnh cung cấp gỗ lớn tại Bố Trạch – Quảng Bình

17-03-06 KT QuangTri3Mô hình trồng Keo lai 12 tuổi cung cấp gỗ lớn tại Cam Lộ – Quảng Trị

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]