Hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở Dự án khuyến nông Trung ương “Phục hồi rừng luồng thoái hoá”

Thực hiện Quyết định số 552/QĐ/KHLN – KH ngày 24 tháng 12 năm 2015 của Giám đốc Viện về việc Thành lập hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở Dự án khuyến nông Trung ương, ngày 26 tháng 2 năm 2016, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp hội đồng nghiệm thu tổng kết cấp cơ sở Dự án khuyến nông Trung ương “Phục hồi rừng luồng thoái hoá”, Chủ nhiệm dự án: TS. Đặng Thịnh Triều.

Mục tiêu của dự án:

– Nâng cao năng suất và chất lượng rừng luồng;

– Tăng thu nhập cho người dân trồng luồng;

-Góp phần cải tạo, phục hồi rừng luồng đã bị suy kiệt.

Kết quả thực hiện dự án:

– Cơ quan chủ trì và chủ nhiệm dự án đã tích cực phối hợp với các Trung tâm khuyến nông các tỉnh Thanh Hoá, Hoà Bình và Phú Thọ tổ chức thực hiện dự án.

-Người dân tham gia dự án nhận được đầy đủ hỗ trợ của dự án (giống cây, phân bón) cũng như chất lượng của vật tư được hỗ trợ đảm bảo nguồn gốc giống rõ ràng. Phân bón NPK đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất, phân không chảy nước, vón cục.

-Xây dựng mô hình: Dự án đã xây dựng được 192 ha mô hình phục hồi rừng luồng thoái hoá và 165 ha rừng luồng trồng mới, với tỷ lệ sống trung bình của các mô hình trồng mới đạt trên 90%. Các mô hình phục hồi rừng luổng thoái hoá sinh trưởng phát triển tốt, các chỉ tiêu sinh trưởng tăng 5 – 10% so với trước khi dự án thực hiện.

-Tập huấn trong mô hình: Dự án đã triển khai tập huấn cho 390 lượt người tham gia để triển khai thực hiện xây dựng mô hình trong thời gian 3 năm.

-Đào tạo ngoài mô hình: Đã có 895 lượt người được tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc rừng luồng và phục hồi rừng luồng thoái hoá, giúp các hộ có thể tự nhân rộng mô hình.

-Thông tin tuyên truyền: Xây dựng được 20 pano, biển báo để quảng bá mô hình. Ngoài ra mỗi mô hình được tổ chức hội thảo đầu bờ hàng năm để rút kinh nghiệm trong quá trình tham gia dự án (18 cuộc hội thảo với 620 người tham gia).

-Hiệu quả của dự án: Dự án đã có hiệu quả về kinh tế, xã hội và môi trường, mang lại thu nhập cho nông dân, tận dụng được quỹ đất đai chưa sử dụng, bảo vệ môi trường nước, đất và cảnh quan môi trường, đồng thời góp phần tăng độ che phủ của rừng.

Hội đồng đã nghiêm túc đánh giá toàn diện việc thực hiện dự án so với thuyết minh, đánh giá cao kết quả nghiên cứu của dự án và nhất trí xếp dự án đạt loại “Khá”.

 

 

 

 

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]