Hội đồng nghiệm thu tổng kết đề tài KHCN cấp Tỉnh: Nghiên cứu xây dựng mô hình rừng trồng thâm canh Vù hương (Cinnamomum balansae H.Lec) tại tỉnh Bắc Giang

Thực hiện Quyết định số: 162/QĐ /KHLN-KH ngày 25/4/2024 của của Giám đốc Viện về việc Thành lập Hội đồng Khoa học Công nghệ. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu tổng kết đề tài KHCN cấp Tỉnh: Nghiên cứu xây dựng mô hình rừng trồng thâm canh Vù hương (Cinnamomum balansae H.Lec) tại tỉnh Bắc Giang; Chủ nhiệm: TS. Lê Văn Quang; Đơn vị: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Mục tiêu: * Mục tiêu chung: Góp phần bổ sung loài cây bản địa sinh trưởng nhanh, gỗ … [Read more...]

Hội đồng nghiệm thu tổng kết đề tài KHCN cấp Quốc gia: Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen cây Bách vàng (Xanthocyparis vietnamensis Parjon &N.T.Hiep) ở một số tỉnh miền núi phía Bắc.

Thực hiện Quyết định số: 38b/QĐ /KHLN-KH ngày 21/02/2024 của của Giám đốc Viện về việc Thành lập Hội đồng Khoa học Công nghệ. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu tổng kết đề tài KHCN cấp Quốc gia: Nghiên cứu bảo tồn và phát triển nguồn gen cây Bách vàng (Xanthocyparis vietnamensis Parjon &N.T.Hiep) ở một số tỉnh miền núi phía Bắc. Mã số nhiệm vụ: NVQG-2019/ĐT.13. Thuộc chương trình Bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. … [Read more...]

Hội đồng nghiệm thu tổng kết đề tài KHCN cấp Bộ: Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật trồng rừng thâm canh cây Sấu tía (Sandoricum Indicum Cav) cung cấp gỗ lớn tại các tỉnh phía Nam

Thực hiện Quyết định số: 626/QĐ /KHLN-KH ngày 29/12/2023 của của Giám đốc Viện về việc Thành lập Hội đồng Khoa học Công nghệ. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu tổng kết đề tài KHCN cấp Bộ: Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật trồng rừng thâm canh cây Sấu tía (Sandoricum Indicum Cav) cung cấp gỗ lớn tại các tỉnh phía Nam; Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Kiên Cường; Đơn vị thực hiện: Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ. Mục tiêu: - Chọn được ít nhất 1 xuất xứ/vùng và … [Read more...]

Hội đồng nghiệm thu tổng kết đề tài KHCN tiềm năng cấp Bộ: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống thiết bị tự động điều khiển nhiệt độ và tốc độ khuấy dung dịch để sản xuất keo dán gỗ”.

Thực hiện Quyết định số: 588/QĐ /KHLN-KH ngày 25/12/2023 của của Giám đốc Viện về việc Thành lập Hội đồng Khoa học Công nghệ. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu tổng kết đề tài KHCN tiềm năng cấp Bộ: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống thiết bị tự động điều khiển nhiệt độ và tốc độ khuấy dung dịch để sản xuất keo dán gỗ”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Trọng Tuân. Đơn vị thực hiện: Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng. Mục tiêu: - Tính toán thiết … [Read more...]

Hội đồng nghiệm thu tổng kết đề tài KHCN tiềm năng cấp Bộ: “Nghiên cứu cải tiến thiết bị bẫy đèn diệt côn trùng gây hại cây trồng nông lâm nghiệp có hiệu quả cao và sử dụng điện năng lượng mặt trời”

Thực hiện Quyết định số: 589/QĐ /KHLN-KH ngày 25/12/2023 của của Giám đốc Viện về việc Thành lập Hội đồng Khoa học Công nghệ. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu tổng kết đề tài KHCN tiềm năng cấp Bộ: “Nghiên cứu cải tiến thiết bị bẫy đèn diệt côn trùng gây hại cây trồng nông lâm nghiệp có hiệu quả cao và sử dụng điện năng lượng mặt trời”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Lê Xuân Phúc.Đơn vị thực hiện: Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng. Mục tiêu: Diệt trừ các loại … [Read more...]

Hội đồng nghiệm thu Dự án Sản xuất thử nghiệm cấp Bộ: “Sản xuất thử nghiệm và hoàn thiện công nghệ nhân giống và trồng cây Tam thất hoang (Panax stipuleanatus) theo tiêu chuẩn GACP-WHO ở vùng Tây Bắc“

Thực hiện Quyết định số: 625/QĐ /KHLN-KH ngày 29/ 12/2023 của của Giám đốc Viện về việc Thành lập Hội đồng Khoa học Công nghệ. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu Dự án Sản xuất thử nghiệm cấp Bộ: “Sản xuất thử nghiệm và hoàn thiện công nghệ nhân giống và trồng cây Tam thất hoang (Panax stipuleanatus) theo tiêu chuẩn GACP-WHO ở vùng Tây Bắc“. Chủ nhiệm: TS. Phạm Quang Tuyến. Đơn vị thực hiện: Viện Nghiên cứu Lâm sinh. Mục tiêu của dự án: - Hoàn thiện … [Read more...]

Hội đồng nghiệm thu tổng kết đề tài KHCN cấp Bộ: “Nghiên cứu chọn giống Bạch đàn để trồng rừng gỗ lớn cho vùng cao Tây Bắc”.

Thực hiện Quyết định số: 593/QĐ /KHLN-KH ngày 26/12/2023 của của Giám đốc Viện về việc Thành lập Hội đồng Khoa học Công nghệ. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu tổng kết đề tài KHCN cấp Bộ: “Nghiên cứu chọn giống Bạch đàn để trồng rừng gỗ lớn cho vùng cao Tây Bắc”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Đỗ Hữu Sơn. Đơn vị thực hiện: Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp. Mục tiêu: - Chọn được một số giống bạch đàn có năng suất tối thiểu 20 m3/ha/năm và … [Read more...]

Hội đồng nghiệm thu tổng kết Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ: Hoàn thiện công nghệ sản xuất tre ép khối làm vật liệu xây dựng và nội thất

Thực hiện Quyết định số: 509/QĐ-KHLN-KH ngày 29 tháng 11 năm 2023 của của Giám đốc Viện về việc Thành lập Hội đồng Khoa học Công nghệ. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu tổng kết Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ: Hoàn thiện công nghệ sản xuất tre ép khối làm vật liệu xây dựng và nội thất; Chủ nhiệm: TS. Nguyễn Thị Phượng; Đơn vị thực hiện: Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng. Mục tiêu: - Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất tre ép khối làm vật liệu xây … [Read more...]

Hội đồng thẩm định Báo cáo đề nghị công nhận giống

Thực hiện Quyết định số: 454/QĐ-KHLN-KH ngày 19 tháng 10 năm 2023của của Giám đốc Viện về việc Thành lập Hội đồng Khoa học Công nghệ. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng thẩm định Báo cáo đề nghị công nhận giống Bạch đàn lai thuộc đề tài: “Nghiên cứu chọn giống Bạch đàn lai để trồng rừng gỗ lớn cho vùng cao Tây Bắc”; Chủ nhiệm: TS. Đỗ Hữu Sơn; Đơn vị: Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp Tên giống được đề nghị đánh giá: a. Tại Thuận Châu, Sơn La - … [Read more...]

Hội đồng nghiệm thu tổng kết nhiệm vụ Bảo tồn nguồn gen cây rừng (Năm 2023).

Thực hiện Quyết định số: 495/QĐ-KHLN-KH ngày 17 tháng 11 năm 2023 của của Giám đốc Viện về việc Thành lập Hội đồng Khoa học Công nghệ. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu tổng kết nhiệm vụ Bảo tồn nguồn gen cây rừng (Năm 2023). Chủ nhiệm: TS. La Ánh Dương; Đơn vị: Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp - Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Mục tiêu: Bảo tồn an toàn, lâu dài nguồn gen cây rừng phục vụ mục tiêu bảo tồn đa dạng sinh học và phát … [Read more...]

[logo-slider]