Đăng ký tham gia Hội nghị toàn cầu của Hiệp hội quốc tế về mô hình hóa sinh thái 2016 từ ngày 8-12 tháng 5 năm 2016 tại Hoa Kỳ

ISEM (1)

Hội nghị toàn cầu này được tổ chức từ ngày 8-12 tháng 5 năm 2016 tại Trường Đại học Towson, Hoa Kỳ bởi Hiệp hội quốc tế về Mô hình hóa sinh thái (viết tắt là ISEM). Hội nghị thường kỳ hai năm này là hội nghị lần thứ 20 của Hiệp hội nhằm mang lại cho các nhà khoa học từ tất cả các ngành và lĩnh vực ứng dụng bàn về việc sử dụng các mô hình sinh thái và sinh thái hệ thống.

Hội nghị có sự tham gia của nhiều diễn giả nổi tiếng, các hội nghị chuyên đề được chủ trì bởi các nhà khoa học hàng đầu, phần phát biểu chung và áp phích cũng như các khóa học ngắn hạn và cơ hội cho các chuyến thăm thực địa sau hội nghị. Các đại biểu sẽ có sự lựa chọn để nộp các tóm tắt cho các hội nghị chuyên đề hoặc các phiên thảo luận chung. Các ấn phẩm của hội nghị sẽ được xem xét phát hành đặc biệt trên Tạp chí Ecological Modelling.

ISEM được thành lập tại Đan Mạch vào năm 1978 và hiện nay có chi nhánh ở châu Âu, Bắc Mỹ, châu Á và châu Phi. Hội được hình thành nhằm thúc đẩy sự giao lưu quốc tế về ý tưởng, kết quả khoa học và kiến ​​thức tổng quát trong lĩnh vực ứng dụng phân tích hệ thống và mô phỏng hệ sinh thái và quản lý tài nguyên. ISEM tài trợ cho các hội nghị, hội nghị chuyên đề, hội thảo nhằm thúc đẩy triết lý hệ thống trong nghiên cứu và giảng dạy sinh thái, và trong việc quản lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Thông tin chi tiết và đăng ký tham gia Hội nghị tại đây.

ĐTHT

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]