Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2016

 

Ngày 21/01/2016, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức  Hội nghị tổng kết công tác năm 2015 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2016. Đến dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Lâm nghiệp, Vụ khoa học Công nghệ Bộ NN&PTNT, Bộ Khoa học Công nghệ…và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Viện

16-01-21 HN1

Tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc đã báo cáo tổng kết công tác năm 2015 của toàn Viện và và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2016.

– Năm 2015, Viện đã thực hiện 61 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng; 99 nhiệm vụ KHCN&MT các cấp, trong đó 16 nhiệm vụ cấp Nhà nước, 53 nhiệm vụ cấp Bộ, 19 nhiệm vụ cấp Viện và 11 nhiệm vụ cấp tỉnh. Viện cũng đã thực hiện 2 nhiệm vụ khuyến lâm, 2 nhiệm vụ điều tra cơ bản, 1 nhiệm vụ xây dựng cơ bản, 5 nhiệm vụ về xây dựng nhỏ – sửa chữa lớn, 2 nhiệm vụ tăng cường trang thiết bị, 8 dự án bảo vệ và phát triển rừng, 8 dự án giống, 24 nhiệm vụ hợp tác quốc tế và đào tạo 55 nghiên cứu sinh.

–      Năm 2015 Viện đã được Bộ công nhận 2 giống Quốc gia, 13 giống tiến bộ kỹ thuật và 7 tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới. Đã được Hội đồng công nhận giống cấp Bộ đề nghị công nhận 02 giống Keo lá tràm AA95, AA93 và 01 dòng keo tai tượng M14 là giống TBKT. Ngoài ra, Viện cũng đã hoàn thiện hồ sơ và trình Bộ thẩm định và công nhận 20 giống/dòng Bạch đàn lai (trong đó có 3 giống đề nghị công nhận giống Quốc gia);  7 gia đình/dòng Keo tai tượng; 11 gia đình Keo lá liềm; 2 giống Keo lai tự nhiên; 2 giống Keo lai nhân tạo và 16 Vườn giống.

– Viện được Bộ tặng 1 giải thưởng Bông lúa vàng về giống Keo lá tràm AA9. Viện đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị tặng 01 giải thưởng Hồ Chí Minh về cụm công trình nghiên cứu giống keo lai tự nhiên và 01 giải thưởng cấp Nhà nước về nghiên cứu chọn các dòng keo chống chịu bệnh có năng suất cao phục vụ trồng rừng kinh tế.

– Năm 2015, Viện đã thực hiện 24 nhiệm vụ HTQT, tiếp đón 20 đoàn đến làm việc và đã cử 70 cán bộ đi công tác, học tập ở nước ngoài, tổ chức 02 hội thảo quốc tế, 3 hội thảo và 1 lớp tập huấn trong nước về chính sách liên quan đến quyền sử dụng rừng.

– Số tiến sĩ của Viện được đào tạo trong và ngoài nước năm 2015 là 9, trong đó có 5 TS được đào tạo từ nước ngoài. Viện đang đào tạo 55 NCS, trong đó có 29 NCS là cán bộ nghiên cứu của Viện; ngoài ra Viện đã cử 22 NCS đi học tập ở nước ngoài.

– Viện đã xây dựng và phát sóng 2 phóng sự truyền hình trên kênh VTC14 về những thành tựu và định hướng trong nghiên cứu và chuyển giao giống lâm nghiệp, kỹ thuật lâm sinh và chế biến gỗ. Đã biên tập và phát hành 4 số Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, đã xuất bản 7 quyển sách; 75 bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành trong nước; 24 bài báo khoa học trên các tạp chí quốc tế; 3 bài báo trình bày tại các hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế.

– Năm 2015 là năm đầu tiên Viện triển khai thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng, mặc dù cũng còn gặp một số khó khăn nhưng tập thể lãnh đạo và cán bộ, công nhân viên của Viện đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ 121, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng. Thông qua thực hiện nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng hoạt động nghiên cứu cơ sở cơ bản của Viện đã được tăng cường.

– Viện đã trúng thầu 12 nhiệm vụ KHCN&MT cấp Bộ và 2 nhiệm vụ cấp Nhà nước triển khai từ 2016, tiếp tục được giao thực hiện điều tra và hỗ trợ kiểm kê rừng tại TP. Đà Nẵng, tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Quảng Ngãi.

– Năm 2015, Viện đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Viện và các Chi bộ trực thuộc. Viện cũng đã tập trung chỉ đạo xây dựng một số đề án như đề án vị trí việc làm, đề án tinh giản biên chế, đề án chuyển đổi Viện sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Ngoài ra, Viện đã tổ chức thành công việc thi tuyển viên chức theo đúng các quy định hiện hành, đáp ứng nhu cầu cán bộ của các đơn vị trực thuộc. Viện đã được Bộ phê duyệt Chiến lược phát triển Viện đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

 Phương hướng thực hiện các nhiệm vụ năm 2016

–  Tập trung chỉ đạo việc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ KHCN, đặc biệt là các nhiệm vụ bắt đầu từ năm 2016 và các nhiệm vụ cơ bản, trọng điểm nhằm phục vụ thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành.

–  Xây dựng một chương trình nghiên cứu tổng hợp, bao gồm các lĩnh vực giống, lâm sinh, sinh thái, quản lý bảo vệ rừng, công nghiệp rừng và kinh tế, chính sách nhằm góp phần thực hiện thành công đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp.

–  Đẩy mạnh công nhận TBKT, xây dựng TCVN, quảng bá kết quả nghiên cứu của Viện; chuyển giao các TBKT vào sản xuất và tăng cường công tác tư vấn dịch vụ KHCN của toàn Viện.

–  Tập trung thực hiện chỉ thị của Bộ trưởng về đổi mới công tác nghiên cứu khoa học công nghệ và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn.

–  Đẩy mạnh hoạt động HTQT nhằm tìm kiếm các nhiệm vụ mới.

–  Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo trong toàn Viện để các đơn vị được ổn định đi vào hoạt động hiệu quả, đặc biệt là đội ngũ cán bộ công nghệ cao.

–  Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học trong nước và hợp tác quốc tế.

–  Xây dựng, hoàn thiện, trình Bộ các ưu tiên nghiên cứu phục vụ đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp. Tích cực phối hợp với Tổng cục Lâm nghiệp, Vụ KHCN&MT, Bộ KHCN, Sở KHCN các tỉnh đề xuất và tham gia đấu thầu các nhiệm vụ KHCN trong năm 2016.

–  Triển khai thực hiện tốt Thông tư 121 và đề án chuyển đổi Viện sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm

Giải pháp thực hiện các nhiệm vụ năm 2016

–  Tiếp tục nâng cao hiệu lực quản lý và điều hành của Viện, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý của các đơn vị trực thuộc.

–  Tăng cường sự phối hợp giữa các đơn vị nghiên cứu chuyên đề với các đơn vị nghiên cứu chuyển giao ở các vùng để chuyển giao các TBKT và tư vấn dịch vụ KHCN cho các địa phương.

–  Xây dựng quy hoạch cán bộ; quy hoạch luân chuyển điều động; quy hoạch đào tạo cán bộ. Tăng cường hợp tác đào tạo với các cơ sở nghiên cứu và đào tạo về lâm nghiệp, gắn nghiên cứu với đào tạo cán bộ.

–  Đẩy mạnh đào tạo cán bộ công nghệ cao, đào tạo sau đại học cho cán bộ đáp ứng với kế hoạch phát triển nguồn nhân lực theo lộ trình hình thành các Viện trực thuộc. Thực hiện tốt công tác đào tạo sau đại học năm 2016 và tìm kiếm hợp tác đào tạo trong nước và quốc tế.

–  Tăng cường vai trò của Hội đồng khoa học trong việc đề xuất và đầu thầu các nhiệm vụ KHCN&MT mới và xác định các ưu tiên nghiên cứu phục vụ đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp.

–  Nâng cao chất lượng khoa học các đề tài, dự án KHCN&MT, tăng cường ứng dụng các công nghệ cao trong nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.Thúc đẩy công nhận giống mới, TBKT mới và xây dựng TCVN.

–  Tăng cường sự hợp tác trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ với các tổ chức quốc tế, gắn hợp tác quốc tế với đào tạo cán bộ về chuyên môn và ngoại ngữ.

–  Tổ chức đề xuất, chuẩn bị và tư vấn đề cương các đề tài, dự án tuyển chọn năm 2016, đặc biệt chú trọng tới các đề tài trong các Đề án, Chương trình trọng điểm quốc gia và các thỏa thuận hợp tác nghiên cứu và chuyển giao công nghệ giữa Viện với các Tỉnh, các tổ chức trong và ngoài nước.

–  Tiếp tục tổ chức các hội thảo khoa học, tổng kết đề tài, dự án, đôn đốc các đề tài, dự án đến thời hạn tổng kết sớm hoàn thành báo cáo và thông qua hội đồng khoa học.

–  Thực hiện tăng thu và tiết kiệm chi tạo nguồn vốn bổ sung cho hoạt động theo Thông tư số 121.

–  Tiếp tục thực hiện tốt công tác đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản, sửa chữa lớn xây dựng nhỏ tại các đơn vị. Thực hiện công tác thanh tra – kiểm tra theo kế hoạch và thanh tra – kiểm tra đột xuất.

–  Tiếp tục nâng cao công tác quản lý tài sản, quản lý sử dụng đất, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong thẩm quyền.

–  Tăng cường phối hợp với các Ban chức năng trong công tác tư vấn, kiểm tra, giám sát của Viện, các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện và đánh giá kết quả các nhiệm vụ khoa học công nghệ.

–  Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về Viện, cập nhật thường xuyên về các hoạt động chung và các kết quả hoạt động KHCN của Viện trên trang Web.

Một số hình ảnh tại Hội nghị.

16-01-21 HN2

Tiết mục biểu diễn văn nghệ của Đoàn thanh niên  công sản Hồ Chí Minh Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam Chào mừng Hội nghị

16-01-21 HN3

Trao Huân chương Lao động hạng III cho PGS.TS. Triệu Văn Hùng nguyên Quyền giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

16-01-21 HN4

Trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho PGS.TS. Nguyễn Huy Sơn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lâm sinh.

16-01-21 HN5

Trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở  Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho PGS.TS. Phạm Thế Dũng nguyên Viện trưởng Viện KHLN Nam Bộ và TS. Nguyễn Quang Trung Viện trưởng Viện NC Công nghiệp rừng.

16-01-21 HN6

Trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]