Tràm năm gân – xuất xứ Q15

Xuất xứ Q15 - Quyết định số: 796/QĐ/BNN – TCLN, ngày 13 tháng 04 năm 2012 - Tác giả: GS.TS. Lê Đình Khả, ThS. Nguyễn Thị Thanh Hường - Địa chỉ liên hệ: Viện Cải thiện giống và Phát triển lâm sản Địa chỉ: số 10, Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Những đặc điểm ưu việt: +  Chống chịu bệnh tốt. + Cây 2 tuổi tại Thạnh Hóa có hàm lượng tinh dầu 1,75%, tỷ lệ 1,8-cineole 71,12%, tỷ lệ limonene 3,58%; tại Ba Vì (3 tuổi) các chỉ tiêu trên tương ứng là 1,44%, 75,07% và 3,44%. - … [Read more...]

[logo-slider]