Hệ thống tài liệu ôn thi tuyển dụng viên chức năm 2015

Viện Khoa hoc Lâm nghiệp Việt Nam gửi tới toàn thể thí sinh dự tuyển viên chức năm 2015 hệ thống tài liệu ôn thi:

Chien luoc NCLNVN den 2020-QD 78-2008-BNN

Chien luoc Phat trien Lam nghiep giai doan 2006-2020

Chien luoc PTLNVN 2006-2020

De an TCC – BC chinh

Luat KHCN

Luat vien chuc

Noi dung huong dan thi tuyen Ke toan vien

http://home.vafs.gov.vn:8080/data/wp-content/uploads/2014/12/QD-986.pdf

QD 1565 Phe duyet De an tai co cau nganh Lam nghiep

QD 1757 phê duyệt Kế hoạch hành động thực hiện đề án tái cơ cấu ngành

QD chuc nang, co cau to chuc Vien KHLN VN

Quyet dinh phe duyet chien luoc PTLNVN 2006-2020

Ngoài ra các thí sinh nên tham khảo thêm các thông tin, tài liệu khác có liên quan.

 

 

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]