Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng khối các Viện trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2015

Ngày 17/11/2015, tại Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng Khối các Viện trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn năm 2015.

15-11-17 Thidua1

Đến dự Hội nghị có đồng chí Vũ Văn Tiến, Trưởng phòng Thi đua khen thưởng, Vụ Tổ chức cán bộ – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác thi đua các đơn vị trong Khối. Về phía Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam – đơn vị trưởng khối thi đua năm 2015 có GS.TS. Võ Đại Hải, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viện chủ trì hội nghị.

Khối thi đua các Viện trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn năm 2015 gồm 16 thành viên:

1. Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

2. Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam

3. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (Trưởng Khối năm 2015)

4. Viện Chăn nuôi (Phó trưởng Khối năm 2015)

5. Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch

6. Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp, nông thôn

7. Viện Nghiên cứu Hải sản

8. Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản I

9. Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản II

10. Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III

11. Viện Thú y

12. Viện Quy hoạch và Thiết kế Nông nghiệp

13. Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản

14. Viện Quy hoạch Thủy lợi

15. Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam

16. Viện Điều tra, Quy hoạch rừng

15-11-17 Thidua0

Sau bài phát biểu khai mạc chào mừng Hội nghị của GS.TS. Võ Đại Hải – Giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, TS. Đoàn Văn Thu Phó – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Viện thay mặt Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (Trưởng Khối năm 2015) báo cáo tổng kết công  tác thi đua Khối các Viện trực thuộc Bộ năm 2015.

Theo đó, qua việc thực hiện giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Khối, với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, phong trào thi đua của Khối đã được phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, phát huy tính tích cực chủ động, sáng tạo, có sự gắn kết phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị được giao. Trong năm 2015 vừa qua, với nhiệm vụ được giao, Thường trực Khối thi đua các Viện trực thuộc Bộ đã kịp thời đôn đốc, động viên các thành viên trong Khối thực hiện tốt công tác thi đua, triển khai kịp thời việc đăng ký, cụ thể hóa nội dung chỉ tiêu thi đua; Ban hành các văn bản chỉ đạo về hoạt động, kiểm tra, chấm điểm, bình xét thi đua theo đúng quy chế của Khối quy định. Các thành viên trong Khối đã tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua trong toàn khối, kết quả đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực cụ thể như: (1) Nâng cao năng lực hoạt động chuyên môn, thực hiện các chỉ tiêu về văn hóa xã hội; (2) Thực hiện công tác tài chính, bảo hộ lao động, đẩy mạnh cải cách hành chính, tin học hóa hành chính, chế độ thông tin báo cáo, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; (3) Chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, thực hiện tốt cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; (4) Tổ chức triển khai và thực hiện tốt các chủ trương, nhiệm vụ về công tác thi đua khen thưởng; (5) Kiểm tra chéo và chấm điểm.

Tại Hội nghị, các đại biểu đến từ các Viện trong Khối đã thảo luận sôi nổi, chia sẻ, trao đổi và đề xuất nhiều giải pháp thiết thực nhằm giúp phong trào thi đua của các Viện trong Khối hoạt động hiệu quả hơn, cụ thể là tăng cường hoạt động giao lưu, tìm hiểu học hỏi mô hình thi đua giữa các Viện trong Khối bằng cách tổ chức Hội nghị khoa học chia sẻ các kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học của các Viện, tổ chức văn hóa, văn nghệ nhằm đánh giá chung về hoạt động thi đua phong trào; điều chỉnh các tiêu chí chấm điểm thi đua liên quan đến nhóm các Viện có lĩnh vực hoạt động đặc thù và quy mô hoạt động của các Viện khác nhau; bổ sung bộ trọng số cho các tiêu chí đánh giá; đặt ra tiêu chí các công trình tiến bộ kỹ thuật được các cấp công nhận, đăng bài báo khoa học trên các tạp chí trong và ngoài nước đặc biệt là các bài báo đăng trên tạp chí quốc tế làm tiêu chí thi đua; tăng số lượng chỉ tiêu thi đua nhằm tạo sự động viên khuyến khích các đơn vị, các cán bộ khoa học của các Viện tham gia; cần dựa vào các văn bản pháp lý kiểm tra, đánh giá cụ thể để tham chiếu, so sánh khi tiến hành kiểm tra, đánh giá…

Thay mặt Ban Thi đua khen thưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đồng chí Vũ Văn Tiến, Trưởng phòng Thi đua khen thưởng, Vụ Tổ chức cán bộ đã đánh giá cao các kết quả hoạt động của Khối đã đạt được trong năm 2015, tinh thần làm việc nghiêm túc, công tâm trong việc kiểm tra chéo giữa các đơn vị trong  Khối và hoạt động chặt chẽ, bài bản, triển khai đúng thời gian quy định của Bộ, của Khối các Viện trực thuộc Bộ. Đồng chí chỉ đạo công tác thi đua là một quá trình thường xuyên và liên tục, trong thời gian tới các đơn vị trong Khối cần phát động chung một phong trào thi đua ‘Chung sức xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành”; các đơn vị trong Khối cần quán triệt triển khai một số văn bản sửa đổi bổ sung của Chính phủ, Bộ, ngành về công tác thi đua khen thưởng; chú trọng xây dựng bồi dưỡng điển hình tiên tiến, lựa chọn các gương điển hình tiên tiến để nhân lên trong các Viện thuộc Khối, đồng thời quan tâm khen thưởng đột xuất cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc.

Tiếp theo đó, Hội nghị đã được chứng kiến lễ bàn giao Trưởng Khối của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (năm 2015) cho Viện Chăn nuôi (năm 2016) và bình bầu chọn đơn vị nhận cờ thi đua của Bộ và Chính phủ.

15-11-17 Thidua2

Hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp vào lúc 12h00 cùng ngày.

15-11-17 Thidua3

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]