Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tuyển dụng viên chức của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam năm 2015

Ngày 30/11/2015, Hội đồng tuyển dụng viên chức của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt
Nam đã họp và xét hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển.
Căn cứ vào nhu cầu tuyển dụng, trình độ tào tạo và các chứng chỉ liên quan như:
Tin học, Ngoại ngữ…Hội đồng đã sơ tuyển được 69 hồ sơ đủ điều kiện dự tuyển và
23 hồ sơ không đủ điều kiện dự tuyển viên chức năm 2015 của Viện Khoa học Lâm
nghiệp Việt Nam (Có danh sách kèm theo).

1. Danh sach thi sinh du dieu kien thi tuyen

2. Danh sach thi sinh Khong du dieu kien thi tuyen

Thông tin chi tiết liên hệ: Ban Tổ chức, Hành chính – Viện Khoa học Lâm nghiệp
Việt Nam.
Điện thoại: 04-38389031 hoặc 04-37525515.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]