Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam có thêm 02 Phó Giáo sư trẻ

Sau quá trình làm các thủ tục, xét duyệt, ngày 20/11/2023 Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước đã ký Quyết định số 80/QĐ-HĐGSNN công nhận đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư cho TS. Đào Ngọc Quang và TS. Nguyễn Minh Chí.

Trên cơ sở Quyết định số 80/QĐ-HĐGSNN ngày 20/11/2023 của Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư cho TS. Đào Ngọc Quang và TS. Nguyễn Minh Chí, cơ sở giáo dục là Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã xét và ra Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư cho 2 đồng chí. Hôm nay Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức công bố Quyết định và vinh danh 02 Phó Giáo sư

Để đạt được niềm vinh hạnh ngày hôm nay, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đào Ngọc Quang và PGS.TS. Nguyễn Minh Chí đã phải phấn đấu nỗ lực không mệt mỏi, trải qua nhiều vị trí công tác và chức vụ khác nhau.

  1. PGS.TS. Đào Ngọc Quang

– Sinh ngày: 14/5/1975;

– Quê quán: xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Quá trình đào tạo: Tốt nghiệp Đại học Lâm nghiệp chuyên ngành Lâm sinh tổng hợp năm 1997; Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Côn trùng rừng tại Đại học Queenland, Úc năm 2006, Tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý tài nguyên rừng tại Viện KHLN VN năm 2015.

Quá trình công tác:

– 01/1998-5/2003: Nghiên cứu viên – Phòng Nghiên cứu Bảo vệ thực vật rừng, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

– 6/2003-6/2006: Học viên cao học – Đại học Queensland, Úc

– 7/2006-11/2012: Nghiên cứu viên – Phòng Nghiên cứu Bảo vệ thực vật rừng, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

– 12/2012-nay: Nghiên cứu viên chính – Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

Giám đốc Võ Đại Hải trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng 02 tân PGS

Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:

Về công tác đào tạo: Đang hướng dẫn 02 NCS, Đã hướng dẫn 05 Học viên Cao học đã bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ.

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học:

– Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

– Trường Đại học Lâm nghiệp

– Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Về công tác nghiên cứu khoa học: trong quá trình công tác TS. Đào Ngọc Quang đã chủ trì và tham gia nhiều đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ và các dự án hợp tác quốc tế. Cụ thể:

– Đã chủ trì và hoàn thành 01 nhiệm vụ KHCN cấp nhà nước, 03 nhiệm vụ NCKH cấp bộ, 01 nhiệm vụ cấp cơ sở, 01 dự án hợp tác quốc tế.

– Tham gia 20 nhiệm vụ NCKH các cấp và dự án hợp tác quốc tế đã nghiệm thu.

– Đã công bố 68 bài báo khoa học, trong đó:

+ 14 bài báo khoa học đăng trên tạp chí quốc tế có uy tín thuộc cơ sở dữ liệu ISI và Scopus (tác giả chính 05 bài, đồng tác giả 09 bài)

+ 54 bài báo khoa học đăng trên tạp chí trong nước.

– Đã tham gia và được Cục Sỡ hữu trí tuệ – Bộ Khoa học và Công nghệ cấp 01 bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

– Là tác giả và đồng tác giả 10 tiến bộ kỹ thuật được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận.

Ban Lãnh đạo Viện NC Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

tặng hoa chúc mừng 02 tân PGS

Khen thưởng:

– Chiến sĩ thi đua cấp bộ năm 2018 (giai đoạn 2015-2017).

– Chiến sĩ thi đua cấp bộ năm 2022 (giai đoạn 2019-2021).

– Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2019.

  1. PGS.TS. Nguyễn Minh Chí

– Sinh ngày: 13/10/1979;

– Quê quán: Xã Yên Sở, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Quá trình đào tạo: Tốt nghiệp Đại học Lâm nghiệp, chuyên ngành Lâm học năm 2001; Tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Lâm học tại Đại học Lâm nghiệp năm 2007, Tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý tài nguyên rừng tại Viện KHLN VN năm 2017.

Ban Lãnh đạo Viện NC Công nghiệp rừng tặng hoa chúc mừng

Quá trình công tác:

– Từ tháng 8 năm 2001 đến tháng 12 năm 2002: Nghiên cứu viên, Phân viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

– Từ tháng 1 năm 2003 đến tháng 3 năm 2007: Nghiên cứu viên, Trung tâm Nghiên cứu Giống cây rừng, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

– Từ tháng 4 năm 2007 đến tháng 12 năm 2009: Nghiên cứu viên, Trung tâm Công nghệ sinh học Lâm nghiệp, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

– Từ tháng 1 năm 2010 đến tháng 12 năm 2012: Nghiên cứu viên, Phòng Nghiên cứu Bảo vệ thực vật rừng, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

– Từ tháng 1 năm 2013 đến tháng 1 năm 2014: Nghiên cứu viên, Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

– Từ tháng 2 năm 2014 đến nay: Nghiên cứu viên chính, Trưởng Bộ môn Chọn giống kháng sâu, bệnh, Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam.

Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học:

Về công tác đào tạo: Đã và đang hướng dẫn 02 NCS, trong đó 1NCS đã bảo vệ thành công luận án TS, và đang hướng dẫn 1 NCS; Đã hướng dẫn 09 Học viên Cao học đã bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ.

Ban Lãnh đạo Viện NC Lâm sinh tặng hoa chúc mừng

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học:

– Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

– Trường Đại học Lâm nghiệp

– Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

– Trường Đại học Tây Bắc

Về công tác nghiên cứu khoa học: trong quá trình công tác TS. Nguyễn Minh Chí đã chủ trì và tham gia nhiều đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ và các dự án hợp tác quốc tế. Cụ thể:

– Đã chủ trì 2 đề tài cấp tỉnh, 1 đề tài cấp và tham gia thực hiện gần 20 nhiệm vụ KHCN.

– Đã công bố 105 bài báo khoa học, trong đó có 33 bài quốc tế thuộc danh mục SCIE hoặc Scopus.

– Đã được cấp 1 bằng độc quyền giải pháp hữu ích.

– Là đồng tác giả của 16 giống tiến bộ kỹ thuật.

– Là tác giả và đồng tác giả của 6 tiến bộ kỹ thuật được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận.

– Đã tham gia xuất bản 1 sách tham khảo.

Khen thưởng:

– Bằng khen của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT năm 2005, 2013 và 2018.

– Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2011, 2012, 2019, 2020.

Với những cống hiến cho ngành giáo dục, đào tạo và nghiên cứu lâm nghiệp, Tiến sĩ Đào Ngọc Quang và TS. Nguyễn Minh Chí đã được Hội đồng Giáo sư Nhà nước xét, công nhận đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư. Cơ sở giáo dục là Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã ghi nhận và ra Quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư đối với 2 đồng chí. Đây là vinh dự cho ngành Lâm nghiệp nói chung và đặc biệt cho Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam nói riêng. Tính đến nay, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam có 01 Giáo sư, 05 Phó Giáo sư đầu ngành trong lĩnh vực nghiên cứu Lâm nghiệp.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]