Hội đồng nghiệm thu tổng kết đề tài KHCN tiềm năng cấp Bộ: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống thiết bị tự động điều khiển nhiệt độ và tốc độ khuấy dung dịch để sản xuất keo dán gỗ”.

Thực hiện Quyết định số: 588/QĐ /KHLN-KH ngày 25/12/2023 của của Giám đốc Viện về việc Thành lập Hội đồng Khoa học Công nghệ. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng nghiệm thu tổng kết đề tài KHCN tiềm năng cấp Bộ: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống thiết bị tự động điều khiển nhiệt độ và tốc độ khuấy dung dịch để sản xuất keo dán gỗ”. Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Trọng Tuân. Đơn vị thực hiện: Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng.

Mục tiêu:

– Tính toán thiết kế, chế tạo được mô hình hệ thống thiết bị tự động điều khiển nhiệt độ và tốc độ khuấy dung dịch trong sản xuất keo dán gỗ quy mô phòng thí nghiệm, đảm bảo đồng đều chất lượng keo ở các mẻ nấu.

– Xây dựng được hướng dẫn kỹ thuật vận hành hệ thống thiết bị tự động sản xuất keo chất lượng cao cho sản xuất ván dán quy mô phòng thí nghiệm.

Nội dung

Nội dung 1: Nghiên cứu tính toán thiết kế thiết bị điều khiển tự động nhiệt độ trong quá trình sản xuất keo dán gỗ quy mô phòng thí nghiệm.

Nội dung 2: Nghiên cứu tính toán thiết kế thiết bị điều khiển tốc độ khuấy dung dịch trong quá trình sản xuất keo dán gỗ quy mô phòng thí nghiệm.

Nội dung 3: Chế tạo lắp ráp và thử nghiệm hệ thống thiết bị tự động điều khiển nhiệt độ và tốc độ khuấy dung dịch cho quá trình sản xuất keo quy mô phòng thí nghiệm.

Nội dung 4. Nghiên cứu khảo nghiệm thiết bị và xây dựng hướng dẫn kĩ thuật vận hành thiết bị.

Những kết quả nghiên cứu chính của đề tài đã đạt được

– Hồ sơ thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống thiết bị tự động điều khiển nhiệt độ và tốc độ khuấy dung dịch trong sản xuất keo qui mô phòng thí nghiệm, công suất 100 kg/mẻ;

– 01 mô hình thiết bị tự động tổng hợp keo quy mô phòng thí nghiệm, công suất 100 kg/mẻ;

– 300 kg keo dán gỗ có các chỉ tiêu chất lượng (hàm lượng khô, độ nhớt, độ pH và hàm lượng formaldehyde) đồng đều.

– 01 Hướng dẫn kỹ thuật vận hành hệ thống thiết bị tự động sản xuất keo dán gỗ quy mô phòng thí nghiệm có công suất 100 kg/mẻ.

Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

– Đã thiết kế chế tạo được hệ thống thiết bị tổng hợp keo quy mô thí nghiệm công suất 100 kg/mẻ. Thiết bị có thần hình trụ đứng, cấu tạo 3 lớp bằng thép không gỉ, làm việc theo nguyên lý khuấy trộn, gia nhiệt, có khả năng điều khiển nhiệt độ và tốc độ khuấy hoàn toàn tự động.

– Kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần bổ sung và hoàn thiện thiết bị và công nghệ phục vụ tổng hợp keo dán gỗ. Phương pháp nghiên cứu mới, kỹ thuật hiện đại được ứng dụng để thực hiện các nội dung của đề tài góp phần nâng cao trình độ nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị tự động hóa tổng hợp keo dán gỗ. Đây cũng là điều kiện đào tạo nâng cao trình độ nghiên cứu, kỹ năng thiết kế chế tạo cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu, chuyển giao của Viện nghiên cứu Công nghiệp rừng trong lĩnh vực cơ khí lâm nghiệp.

Về hiệu quả của nhiệm vụ:

– Là động lực góp phần thúc đẩy tự động hóa khâu sản xuất keo dán gỗ trong sản xuất ván nhân tạo phát triển, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, giảm lao động thủ công cho những công việc nặng nhọc, độc hại có tính đặc thù của sản xuất keo dán gỗ.

– Giảm kinh phí nhập thiết bị máy móc từ nước ngoài, đồng thời thúc đẩy ngành cơ khí chế tạo trong nước phát triển.

– Công nghệ và thiết bị tự động điều khiển nhiệt độ và tốc độ khuấy dung dịch keo thực hiện các khâu tổng hợp keo, đúng kỹ thuật góp phần nâng cao chất lượng keo, hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp với hóa chất gây mất an toàn sức khỏe và môi trường.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]