Kỹ thuật trồng một số loài tre trúc song mây

Kỹ thuật trồng một số loài tre trúc song mây

Tác giả: Nguyễn Huy Sơn (Chủ biên), Phan Văn Thắng, Lê Văn Thành

Nhà xuất bản Nông nghiệp năm 2013; ISBN 978-604-60-0763-0

Sach A Son

Tóm tắt nội dung: Cuốn sách đã tập hợp được nhiều thông tin một cách có hệ thống, từ đặc điểm hình thái, sinh thái đến kỹ thuật chọn tạo giống, gây trồng, khai thác và sử dụng một số loài tre, trúc, song, mây. Vì thế cuốn sách là tài liệu tham khảo có giá trị trong nghiên cứu khoa học và đào tạo cũng như ứng dụng vào sản xuất.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]