Sinh kế vùng cao một số nghiên cứu điểm về phương pháp tiếp cận mới

Tác giả: PGS.TS. Triệu Văn Hùng (Chủ biên)
Nhà xuất bản Nông nghiệp năm 2013: ISBN 987-604-60-0728-9

2014-01-22 SachSinhke
Tóm tắt nội dung: Cuốn sách được biên soạn và xuất bản nhằm giới thiệu một số kinh nghiệm cải thiện sinh kế cho đồng bào vùng cao và dân tộc thiểu số trên cơ sở phát huy tiềm năng tại chỗ về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và con người

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]