Quản lý lâm sinh tối ưu và năng suất rừng trồng Keo cho gỗ xẻ chất lượng cao

Tác giả: Chris Beadle (Project Leader-(Chủ biên)); Maria Ottenschlaeger (CSIRO); Pham The Dung (FSSIV and In-country Project Co-ordinator); Caroline Mohammed (University of Tasmania)

Đồng tác giả: Vu Dinh Huong (FSSIV); Kieu Tuan Dat (FSSIV); Daniel Mendham (CSIRO); Chris Harwood (CSIRO); Morag Glen (University of Tasmania).

Số hiệu dự án:FST/2006/087

Sach DALamsinh Toiuu
Nhà xuất bản Nông nghiệp năm 2014

Báo cáo tổng kết dự án “Quản lý lâm sinh tối ưu và năng suất rừng trồng Keo cho gỗ xẻ chất lượng cao”

Bản quyền thuộc: © Australian Centre for International Agricultural Research (ACIAR) 2013 ; Cung cấp bởi Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ

 

 

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]