Đặc điểm lâm học các hệ sinh thái rừng chủ yếu ở Việt Nam

Trần Văn Con

Trần Văn Con

Cuốn sách này Tập hợp các kết quả nghiên cứu của đề tài:”Nghiên cứu đặc điểm lâm học của một số hệ sinh thái rừng nhiệt đới Việt Nam”. Cuốn sách nghiên cứu về các hệ thái rừng lá rộng thường xanh, hệ sinh thái rừng Khộp, hệ sinh thái rừng ngập mặn, hệ rừng thái rừng ngập phèn và hệ thống kỹ thuật lâm sinh cho rừng tự nhiên.

 

 

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]