Thông tin Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Phan Thị Thanh Huyền

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu một số cơ sở khoa học để bảo tồn loài Dẻ tùng sọc trắng hẹp (Amentotaxus argotaenia (Hance) Pilg.) tại 2 tỉnh Sơn La và Hòa Bình

Ngành đào tạo: Lâm sinh:                                Mã ngành: 9 62 02 05

Họ và tên nghiên cứu sinh: Phan Thị Thanh Huyền

Họ và tên giáo viên hướng dẫn khoa học:

Hướng dẫn 1: PGS. TS. Vũ Quang Nam; Hướng dẫn 2: TS. Trần Hồ Quang.

Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

 

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

– Kết quả nghiên cứu bổ sung một số đặc điểm sinh học và lâm học cây Dẻ tùng sọc trắng hẹp tại 2 tỉnh Sơn La và Hòa Bình

Dẻ tùng sọc trắng hẹp thường mọc rải rác trên các khu rừng kín thường xanh hỗn giao cây lá rộng và cây lá kim có độ cao từ 1000-1600m, độ dốc từ 180-350, nhiệt độ trung bình đạt 190c -250c, độ tàn che từ 0,3-0,6. Các loài có quan hệ tương hỗ với cây Dẻ tùng sọc trắng hẹp gồm Trai lý, Re hương, Bứa lá dài, Xoan nhừ, Mạy châu, Vối thuốc, Dẻ đấu vẩy, Thích núi đá, Kháo lá dài, Mạ sưa, Đỉnh tùng, Dẻ cuống…

Đa dạng di truyền quần thể Dẻ tùng sọc trắng hẹp

Mức độ đa dạng di truyền của 3 quần thể tương đối thấp và ít có sự giao thoa di truyền giữa các cá thể trong quần thể. Trong 3 quần thể, quần thể Hang Kia có mức độ đa dạng di truyền cao nhất và quần thể Pà Cò có mức độ đa dạng di truyền thấp nhất.

– Kỹ thuật nhân giống Dẻ tùng sọc trắng hẹp bằng hom

Dẻ tùng sọc trắng hẹp nên giâm hom vào mùa Thu có sử dụng chất điều hòa sinh trưởng IBA 1% trên giá thể 70% đất + 20% phân hữu cơ + 10% đất dưới tán rừng.

Đề xuất bổ sung được một giải pháp bảo tồn loài Dẻ tùng sọc trắng hẹp tại Sơn La và Hòa Bình.

Cần phải tiến hành các biện pháp nhân giống từ hạt và từ hom phục vụ công tác gây trồng bảo tồn nguồn gen tại chỗ và chuyển chỗ bằng biện pháp khoanh nuôi xúc tiến tái sinh kết hợp với trồng bổ sung.

Quy hoạch phân khu bảo tồn loài. Xây dựng sổ tay tập huấn để tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ kiểm lâm và người dân trong công tác bảo tồn nguồn gen loài cây Dẻ tùng sọc trắng hẹp tại 2 tỉnh Sơn La và Hòa Bình.

Toàn văn luận án đã được đăng tải công khai trên trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại đường link: http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.32&view=41540

 

 

 

 

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]