Thông báo tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện của Nghiên cứu sinh Phan Thị Thanh Huyền

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam tổ chức đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Phan Thị Thanh Huyền. Đề tài: “ Nghiên cứu cơ sở khoa học để bảo tồn loài Dẻ tùng sọc trắng hẹp (Amentotaxus argotaenia (Hance) Pilg.) tại hai tỉnh Sơn La và Hòa Bình.

Chuyên ngành: Lâm sinh

Mã số: 9 62 02 05

Nghiên cứu sinh:  Phan Thị Thanh Huyền

Thời gian:  8h30’, Thứ hai, ngày 10 tháng 4 năm 2023.

Địa điểm: Phòng Hội thảo, tầng 2, nhà 7 tầng – Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, 46 Đức Thắng, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Trân trọng.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]