THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG CHUYÊN GIA

Dự án “Nâng cao năng lực và kiến thức để áp dụng các thực hành quản lý rừng cải tiến cho các công ty lâm nghiệp và các chủ rừng có quy mô nhỏ ở Việt Nam (PSFM II)” đang được triển khai thực hiện theo Quyết định phê duyệt của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 4441/QĐ-BNN-HTQT ngày 05/11/2020.

Theo kế hoạch của dự án, Văn phòng tư vấn của Dự án cần tuyển chuyên gia cho vị trí tư vấn: Tư vấn trong nước ngắn hạn cho lớp Đào tạo tiểu giáo viên về “Quản lý sâu bệnh đối với vườn ươm và rừng trồng”.

Thời hạn nộp hồ sơ (Gồm Thư bày tỏ quan tâm, Bản Sơ yếu lý lịch, và Phương án thực hiện nhiệm vụ tư vấn (nếu có)) cho vị trí chuyên gia tư vấn nêu trên là 17:00 ngày 21/04/2023. Các ứng viên xin gửi hồ sơ tới địa chỉ sau: thi.nhi.ho@dfs-online.de

Đường link tải thông tin và mẫu Sơ yếu lý lịch:

  • Điều khoản tham chiếu (TOR) cho vị trí Chuyên gia tư vấn xem tại đây
  • Mẫu Sơ yếu lý lịch (CV) tải mẫu lý lịch tại đây.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]