Thông báo tổ chức Lớp học chuyển đổi kiến thức cho dự bị, dự tuyển Nghiên cứu sinh năm 2022

Căn cứ kế hoạch tuyển sinh năm 2022, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam thông báo về việc tổ chức lớp học chuyển đổi kiến thức cho thí sinh dự tuyển Nghiên cứu sinh năm 2022 như sau:

Các chuyên ngành đào tạo: Gồm 5 chuyên ngành

– Lâm sinh (mã số: 9 62 02 05)

–  Di truyền và chọn giống cây Lâm nghiệp (mã số: 9 62 02 07)

– Điều tra Quy hoạch rừng (mã số: 9 62 02 08)

– Quản lý tài nguyên rừng (mã số: 9 62 02 11)

– Kỹ thuật chế biến lâm sản (mã số: 9 54 90 01)

Đối tượng học: Thí sinh dự tuyển sau đại học có ngành tốt nghiệp thạc sĩ thuộc danh mục ngành gần hoặc ngành khác với ngành dự tuyển.

Danh mục ngành đúng – phù hợp, ngành gần và ngành khác: tại phụ lục kèm theo.

– Thời gian đăng ký: Từ khi có thông báo công khai trên trang web của Viện tại địa chỉ: http://vafs.gov.vn

– Thời gian học: Liên tục trong năm

– Học phí bổ sung, chuyển đổi kiến thức: 1.350.000 đ/01 tín chỉ;

– Hình thức đăng ký: Ban Khoa học, Đào tạo và Hợp tác quốc tế – Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam. Số 46 Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.38362232; 0983 124 656; Email: nhung.np@vafs.gov.vn

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]