Thông tin Luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Phạm Thu Hà

Tên đề tài luận án: Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, sản lượng và kích thước hạt của các giống Mắc ca (Macadamia) tại một số tỉnh miền Bắc.

Chuyên ngành: Di truyền và chọn giống cây lâm nghiệp

Mã số: 9 62 0. 07

Họ và tên nghiên cứu sinh:Phạm Thu Hà

Họ và tên cán bộ hướng dẫn: TS. Nguyễn Đức Kiên, PGS.TS. Nguyễn Hoàng Nghĩa

Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

 

TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN:

– Đã đánh giá một cách tương đối toàn diện và có hệ thống về đặc điểm sinh trưởng, sản lượng và kích thước quả, hạt và nhân của 20 giống Mắc ca làm cơ sở khoa học phục vụ chọn tạo giống Mắc ca theo năng suất và chất lượng cho một số tỉnh phía Bắc.

– Xác định được một giống mới như A38, 695, A4 và 816 có sinh trưởng trưởng tốt, sản lượng cao và kích thước hạt lớn và tương đối ổn định tại ít nhất 2 địa điểm (Tân Uyên và Thạch Thành) cùng một số giống khác cho mỗi vùng để phát triển vào sản xuất. 

Toàn văn luận án đã được đăng tải công khai trên trang web của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại đường link: https://luanvan.moet.gov.vn/?page=1.1&view=39030

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]