Danh lục các giống được bảo hộ giống cây trồng

TT Tên xuất xứ Tên đơn vị tạo giống Quyết định công nhận giống Đặc điểm ưu việt
1 Loài: Sâm lai châu

Ký hiệu giống: srit1

Viện Nghiên cứu Lâm sinh 375/QĐ-TT-VPBH ngày 05 tháng 12 năm 2019 của Cục trồng trọt  
  Loài: Xoan đào (Prunus arborea (Blume) Kalkman).

Ký hiệu giống: VAFS-XĐ.HT

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam Số 225/QĐ-TT-VPBH ngày 5/10/2020 về việc cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới của Cục trồng trọt

Bằng số 50.VN.2020 cấp ngày 5/12/2020.

 

 

Tin mới nhất

[logo-slider]