Danh sách các nhiệm vụ hợp tác quốc tế thực hiện năm 2011

TT

Tên nhiệm vụ

Đơn vị thực hiện

Tổ chức tài trợ /hợp tác

Thời gian thực hiện

1 Các phương pháp chọn tạo và phát triển giống tiên tiến cho các loài Keo nhiệt đới FST/2008/007 TT. Giống, Trường đại học Tasmania ACIAR 2009-2014
2 Sử dụng đa dạng di truyền và các tiến bộ công nghệ sinh học trong nghiên cứu cải thiện giống cây rừng TT. Giống, Viện NN Thụy Điển SIDA-SAREC 2008-2011
3 Tăng cường thể chế nông thôn hỗ trợ an tòan sinh kế cho các chủ rừng nhỏ tham gia chương trình trồng rừng công nghiệp ở Việt Nam và Indonesia VP Viện, P. KTLS, P. KTLN CIFOR 2008-2011
4 Quản lý lâm sinh tối ưu và năng suất trồng Keo cho gỗ xẻ chất lượng cao Phân viện KHLNNam Bộ ACIAR 2008-2012
5 Giảm phát thải do phá rừng và suy thoái rừng: Sử dụng đất tổng hợp ở vùng rừng mưa nhiệt đới TT. ST &MTR EU 2009 – 2012
6 Thiết lập cơ sở dữ lịêu về lâm nghiệp cho thực hiện REDD TT. ST &MTR CIFOR 2010-2011
7 Xây dựng tiêu chí phân chia vùng sinh thái Lâm nghiệp TT. ST &MTR FAO 2010-2011
8 Đánh giá phát thải trong quản lý đất than bùn TT. ST &MTR ICRAF 2011
9 Điều tra sinh khối rừng lá rộng thường xanh tại Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé tỉnh Điện Biên TT. ST &MTR JICA 2011
10 Xây dựng cơ sở dữ liệu và mô hình ước tính sinh khối TT. ST &MTR FAO 2011
11 Chương trình AKECOP P. KTLN AKECOP 2011
12 Nghiên cứu gieo hạt thẳng 3 loài bản địa (Lim xanh, Lim xẹt, Muồng đen) ở dưới tán rừng phục hồi sau canh tác nương rẫy tại vùng núi phía Bắc Việt Nam P. KTLS IFS 2010-2012
13 Trình diễn năng lực phục hồi rừng bền vững ở Việt Nam P. KTLS APFNET 2010-2011
14 Khảo sát một số khu rừng đặc dụng ở Việt Nam VP. Viện, TT. ĐBB, TT.ST& MTR, TCLN REAP 2011
15 Xây dựng Kế hoạch hành động nghiên cứu lâm nghiệp VP. Viện Tropenbos 2009-2011
16 Dự án hợp tác kỹ thuật quản lý rừng bền vững vùng đầu nguồn Tây Bắc Việt Nam: Điều tra thí điểm tại thành phố Điện Biên Phủ TT. ƯDKTLN JICA 2011
17 Dự án nhỏ cho cựu học sinh theo học bổng John Allwright Fellowship TT. CNSH ACIAR 2011-2012

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]