Danh sách ấn phẩm khoa học được công bố năm 2010: Phần II

Bài báo khoa học tiếng Việt

1 Bùi Văn Ái, Nguyễn Xuân Quyền, Phạm Thị Thanh Miền, 2010. Nghiên cứu sử dụng dăm vỏ hạt Điều kết hợp với dăm gỗ bạch đàn để sản xuất ván dăm thông dụng. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 3 năm 2010, trang 1383-1387.
2 Bùi Văn Ái, 2010. Nghiên cứu xác định thông số công nghệ của quá trình ép tạo ván dăm từ nguyên liệu ván dăm vỏ hạt Điều và dăm gỗ. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 15 năm 2010, trang 79-82.
3 Đỗ Văn Bản, 2010. Hiện tượng nứt vỡ gỗ tròn và gỗ xẻ cây Bạch đàn trắng Eucalytus camaldulensis Dehnh. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 4 năm 2010, trang 1656-1661.
4

Ngô Văn Cầm, Nguyễn Toàn Thắng, Nguyễn Bá Văn, 2010. Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên rừng Dẻ anh (Castanopsis piriformis Hickel & A. Camus) tại Lâm Đồng. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 1 năm 2010, trang 1196-1203.

5

Trần Văn Con, Nguyễn Danh, 2010. Nghiên cứu trồng rừng thâm canh sản xuất gỗ lớn trên quan điểm sinh thái và lâm học. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 5 năm 2010, trang 109-115.

6

Trần Văn Con, Dương Thị Dung, Đặng Văn Nam, Nguyễn Bá Văn, 2010. Cơ sở khoa học và thực tiễn chọn loài cây trồng rừng gỗ lớn mọc nhanh trên các lập địa đất trống còn tính chất đất rừng và đất rừng nghèo kiệt. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 16 năm 2010, trang 77-83.

7

Trần Văn Con, Hoàng Thị Thương, Phạm Thị Thanh Bình, 2010. Kết quả kiểm tra biểu thể tích, biểu cấp đất các loài cây trồng tại vùng dự án KfW1, KfW3 ở Bắc Giang, Lạng Sơn và Quảng Ninh. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 4 năm 2010, trang 1603-1617.

8

Trần Văn Con, Trần Đức Mạnh, 2010. Kết quả mô phỏng động thái cấu trúc và đề xuất áp dụng trong kinh doanh rừng Khộp ở Tây Nguyên. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 4 năm 2010, trang 1584-1595.

9

Nguyễn Thành Danh, Vương Đình Tuấn, 2010. Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống invitro cây Thanh thất (Ailanthus triphysa (Dennst) Alson). Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 4 năm 2010, trang 1569-1575.

10

Phạm Xuân Đỉnh, Phí Hồng Hải, Chris Harwood, Chris Beadle, S.Nambiar, Vũ Đình Hưởng, Đặng Thịnh Triều và Triệu Thái Hưng, 2010. Trồng rừng keo gỗ xẻ: một số biện pháp kỹ thuật lâm sinh và khuyến nghị các giống keo phù hợp. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 2 năm 2010, trang 1244 – 1251.

11

Nguyễn Văn Đức, Hoàng Thị Tám, 2010. Kết quả nghiên cứu phòng chống nấm mốc cho mây, giang phục vụ sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 4 năm 2010, trang 1668-1673.

12

Nguyễn Anh Dũng, 2010. Kết quả đánh giá tỷ lệ sống và tình hình sinh trường của một số mô hình rừng trồng phòng hộ đầu nguồn do dự án RENFODA xây dựng tại Hoà Bình. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 3 năm 2010, trang 1356-1362.

13

Đỗ Thị Hà, Bùi Thanh Hằng, 2010. Nghiên cứu cấu trúc rừng tự nhiên lá rộng thường xanh trạng thái rừng IIIa, đề xuất giải pháp kinh doanh rừng bền vững tại Kon Rẫy, Kon Tum. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 3 năm 2010, trang 1349-1355.

14

Lại Thanh Hải, 2010. Đánh giá nhanh Cacbon tại xã Lâm Sơn – huyện Lương Sơn – tỉnh Hòa Bình. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 6 năm 2010, trang 123-126.

15

Lại Thanh Hải, 2010. Xác định đường kính khai thác tối thiểu cho một số loài cây gỗ kinh doanh chủ yếu ở khu vực Kon Hà Nừng. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 1 năm 2010, trang 1176-1186.

16

Võ Đại Hải, 2010. Nghiên cứu đặc điểm tái sinh tự nhiên loài Vối thuốc (Schimawallichii Choisy) ở các trạng thái rừng tự nhiên phục hồi tại huyện Lục Ngạn và Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 1 năm 2010, trang 1149-1156.

17

Võ Đại Hải, 2010. Kết quả khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên có Vối thuốc tại sinh tại xã Chiềng Bôm, Thuận Châu, Sơn La. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 3 năm 2010, trang 1140-1148.

18

Võ Đại Hải, 2010. Nghiên cứu đánh giá một số mô hình rừng trồng phòng hộ đầu nguồn dự án RENFODA tại Hòa Bình. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 3 năm 2010, trang116-121.

19

Võ Đại Hải, 2010. Kết quả khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên có Vối thuốc tại sinh tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 15 năm 2010, trang 83-90.

20

Nguyễn Xuân Hiên, Đỗ Vũ Thắng, 2010. Nghiên cứu khả năng hút, thoát ẩm của gỗ Đước trong môi trường khí hậu Việt Nam. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp số 3 năm 2010, trang 1370- 1375.

21

Lê Thu Hiền, Lưu Quốc Thành, Nguyễn Quang Hưng, 2010. Đánh giá sinh trưởng của Mây nếp trồng trong vườn hộ và dưới tán rừng ở Bắc Kạn. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp số 2 năm 2010, trang 1256-1261.

22

Nguyễn Thị Hiền, Lê Văn Thành, 2010. Kết quả nghiên cứu nhân giống cây Dó trầm (Aquilaria crassna Pierre) bằng nuôi cấy mô. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp số 4 năm 2010, trang 1554-1562.

23

Nguyễn Thị Hải Hồng, Trần Nhật Nam, Võ Trung Kiên, 2010. Nghiên cứu nhân giống giâm hom Dầu rái (Diptercapus alatus). Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp số 4 năm 2010, trang 1549-1553.

24

Nguyễn Quang Hưng, Đỗ Văn Bản, Lưu Quốc Thành, 2010. Nhân giống tre Tầm vông (Thyrsostachys siamensis (Kurz ex Munro) Gamble) và Tre đũa (Bambusa sp.) bằng hom gốc và cành chiết. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp số 4 năm 2010, trang 1682-1684.

25

Lưu Thị Ngọc Huyền, Lưu Minh Cúc, Mai Thị Phương Thúy, Trần Hồ Quang, Ngô Minh Duyên, Nguyễn Đức Kiên, Vũ Đức Quang, 2010. Tách dòng gen liên quan đến sinh tổng hợp Lignin (CCR và CAD2) cho Bạch đàn Urô (E. urophylla). Tập san Công nghệ sinh học số 12 năm 2010, trang 90-97.

26

Nguyễn Đăng Khôi, Đặng Thịnh Triều, 2010. Một số đặc điểm của rừng Luồng trồng thuần loài tại Thanh Hóa. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp số 4 năm 2010, trang 1563-1568.

27

Hà Tiến Mạnh, Nguyễn Bảo Ngọc, 2010. Nghiên cứu sử dụng than gỗ Đước để sản xuất than hoạt tính. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp số 2 năm 2010, trang 1281-1286.

28

Phạm Thị Thanh Miền, Nguyễn Quang Trung, Phan Lương Ngọc, 2010. Đánh giá khả năng kháng nấm mục gây hại với sản phẩm gỗ rừng trồng biến tính. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp số 4 năm 2010, trang 1644-1648.

29

Hà Thị Mừng, 2010. Ảnh hưởng của N, P và K đến sinh trưởng cây Dẻ đỏ giai đoạn 1-2 năm tuổi ở vườn ươm. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp số 2 năm 2010, trang 1233-1243.

30

Nguyễn Thị Thúy Nga, 2010. Phân lập, tuyển chọn vi sinh vật có khả năng khuẩn giải Cellulo hiệu lực cao, phù hợp với điều kiện đất bạc màu và đặc điểm sinh học của chúng để sản xuất phân vi sinh cho cây lâm nghiệp. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp số 4 năm 2010, trang 1618-1625.

31

Nguyễn Hoàng Nghĩa, Trần Thanh Trăng, Lê Văn Sơn, Chu Hoàng Hà, Đỗ Tiến Phát, Nguyễn Vũ Phương, 2010. Phân tích đa dạng di truyền Cáng lò (Betula alnoides Buch. Ham) bằng chỉ thị phân tử RAPD & cp SSR. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 2 năm 2010, trang 108-112.

32

Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Trọng Nhân, Bùi Duy Ngọc, 2010. Nghiên cứu công nghệ sản xuất ván ghép thanh từ gỗ rừng trồng. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp số 2 năm 2010, trang 1273-1280.

33

Nguyễn Trọng Nhân, Nguyễn Quang Trung, 2010. Nghiên cứu biến tính gỗ bạch đàn E. urophylla bằng dung dịch Phenol phormaldehyde làm ván sàn, cabin tàu thuyền đi biển. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp số 4 năm 2010, trang 1662-1667.

34

Lê Xuân Phúc, 2010. Kết quả nghiên cứu chọn loại vật liệu che và xác định chế đô che sáng trong nhà giâm hom theo yêu cầu công nghệ giâm hom cây lâm nghiệp. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp số 4 năm 2010, trang 1633-1643.

35

Vũ Tấn Phương, Lương Văn Tiến, Trần Thị Thu Hà, 2010. Nghiên cứu hiệu quả môi trường của một số loại rừng trồng cây gỗ lớn. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 3 năm 2010, trang 1309-1314.

36

Vũ Tấn Phương, Nguyễn Viết Xuân, 2010. Nghiên cứu xây dựng mô hình ước tính trữ lượng các bon rừng trồng Thông nhựa và Thông mã vĩ ở Việt Nam. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 2 năm 2010, trang 93-98.

37

Nguyễn Thanh Sơn, Trần Văn Con, Nguyễn Danh, 2010. Nghiên cứu chỉ số cạnh tranh trong rừng lá rộng thường xanh ở Kon Hà Nừng. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 1 năm 2010, trang 1141-1149.

38

Nguyễn Huy Sơn, Trần Xuân Hân, 2010. Kết quả làm giàu rừng bằng cây Mây nếp ở xã Vạn Yên, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 2 năm 2010, trang 113-117.

39

Nguyễn Huy Sơn, Lê Văn Thành, Cao Văn Sơn, 2010. Tiềm năng bột giấy của gỗ cây Dó bầu (Aquilaria crassna). Tạp Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 6 năm 2010, trang 113-118.

40

Nguyễn Huy Sơn, Nguyễn Văn Thành, Cao Văn Sơn, 2010. Tiềm năng sản xuất bột giấy của cây Dó bầu (Aquileria crassna). Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 6 năm 2010, trang 106-111.

41

Nguyễn Huy Sơn, 2010. Điều tra thực trạng phát triển cây Dó bầu ở nước ta hiện nay. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 12 năm 2010, trang 110-114.

42

Hoàng Liên Sơn, Lê Thị Tuyết Anh, 2010. Tiêu chí lựa chọn thôn / bản có các hoạt động lâm nghiệp tiềm năng trong quản lý rừng bền vững vùng đầu nguồn Tây Bắc Việt Nam. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 4 năm 2010, trang 1674-1681.

43

Đoàn Đình Tam. Kết quả nghiên cứu một số giải pháp ươm giống cây Bần chua. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 2 năm 2010, trang 1325-1330.

44

Hoàng Thị Tám, Nguyễn Văn Đức, 2010. Tóm tắt quy trìnhbảo quản mây calamus, giang maclurochloa làm hàng thủ công mỹ nghệ. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp số 4 năm 2010, trang 1865-1871.

45

Hoàng Văn Thắng, 2010. Kết quả chọn lọc cây trội và khảo nghiệm dòng vô tính Sở bằng phương pháp ghép đổi tán ở Nghĩa Đàn – Nghệ An. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 3 năm 2010.

46

Nguyễn Đức Thanh, Nguyễn Xuân Hiên, Đỗ Hoài Thanh, 2010. Nghiên cứu công nghệ uốn gỗ keo lai tạo chi tiết cong cho đồ mộc. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp số 4 năm 2010, trang 1649-1655.

47

Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Văn Phượng, Nguyễn Hoàng Nghĩa, 2010. Đa dạng di truyền của loài Sao mạng (Hopea reticulata Tardieu) dựa trên phân tích một số chuỗi DNA lục lạp và chỉ thị RAPD. Tạp chí Công nghệ sinh học, số 7 năm 2010, trang 203-210.

48

Vũ Đình Thịnh, Nguyễn Thị Minh Xuân, 2010. Nghiên cứu xử lý trước sấy ván xẻ gỗ Đước bằng dung dịch Caxe-03. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 3 năm 2010, trang 1376-1378.

49

Hoàng Văn Thơi, 2010. Nghiên cứu mối liên hệ giữa đặc tính phân bố của thực vật ngập mặn với độ mặn đất, tần suất ngập triều tại vùng ven sông rạch Cà Mau. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 1 năm 2010, trang 1187-1195.

50

Phạm Quang Thu, Lê Văn Bình, 2010. Xén tóc Đen vân ánh bạc Aeolesthes holosericea (Fabricus) đục thân Xoan ta, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 8 năm 2010, trang 96-101.

51

Phạm Quang Thu, Nguyễn Mạnh Hà, 2010. Phát hiện Nấm đông trùng hạ thảo Cordyceps takaomontana Yakushiji và Kumazawa ở Việt Nam. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 6 năm 2010, trang 127-130.

52

Phạm Quang Thu, Đặng Như Quỳnh, 2010. Bệnh héo rũ cây Lim xanh ở giai đoạn vườn ươm và biện pháp quản lý dịch bệnh. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 16 năm 2010, trang 84-87.

53

Phạm Quang Thu, Đào Ngọc Quang, Vũ Văn Định, Bùi Quang Tiếp, 2010. Kết quả điều tra thành phần loài côn trùng Bộ cánh cứng Coleoptera và cánh nửa Hemiptera tại Đại Lải, Vĩnh Phúc bằng phương pháp bẫy. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 3 năm 2010, trang 1363-1369.

54

Đoàn Văn Thu, 2010. Nghiên cứu xây dựng đặc tính kéo bám của máy kéo KOMATSU D65A-8 khi hoạt động trên đất Lâm nghiệp. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 2 năm 2010, trang 1293-1301.

55

Đoàn Văn Thu, Bùi Văn Triều, 2010. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm xác định đặc tính động lực của máy kéo lắp biến mô thủy động. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 6 năm 2010, trang 64-69.

56

Bùi Thị Thủy, Phan Lương Ngọc, 2010. Lựa chọn môi trường nhân nuôi nấm Metarhizium để diệt mối Odontotermes angustignathus Tsai Etchen hại cây con Lâm nghiệp. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 2 năm 2010, trang 1267-1272.

57

Hà Văn Tiệp, Bùi Phước Chương, 2010. Đánh giá thực trạng triển khai các chính sách quản lý rừng cộng đồng tại tỉnh Lào Cai. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 2 năm 2010, trang 1302-1309.

58

TrầnThanh Trăng, 2010. Xác định quan hệ di truyền của các chủng nấm bệnh Cryptosporiopsis eucalypti gây bệnh đốm lá bạch đàn. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 4 năm 2010, trang 1626-1632.

59

Đặng Thịnh Triều, 2010. Một số đặc điểm của rừng luồng trồng thuần loài tại Thanh Hóa. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 4 năm 2010, trang 1956-1602.

60

Lê Xuân Tùng, Trần Văn Tiến, Lưu Thế Trung, 2010. Thành phần loài và giá trị sử dụng của nhóm lâm sản ngoài gỗ có sợi: tre trúc và song mây ở Lâm Đồng. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 2 năm 2010, trang 1252-1255.

61

Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, Nguyễn Thanh Tố Như, Trần Thu Hoa, Nguyễn Tiến Hưng, Nguyễn Hoàng Nghĩa, Vương Chí Hùng, 2010. Assessment of diversity among Taxus wallichiana. Accessions from Lam Dong province using RAPD analysis. Bộ Khoa học Công nghệ Tạp chí Công nghệ sinh học toàn quốc khu vực phía Nam, trang 759-763.

62

Trần Vinh, Nguyễn Hoàng Nghĩa, 2010. Đánh giá đa dạng di truyền loài Thủy tùng (Glyptostrobus pensilis) bằng kỹ thuật RAPD. Tạp chí Công nghệ sinh học, số 8, trang 75-80.

63

Lâm Trần Vũ và Trần Thanh Cao, 2010. Nghiên cứu thông số công nghệ sản xuất ván dăm từ trấu và vụn chỉ xơ dừa. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 2 năm 2010 trang 1287-1292.

64

Trần Đức Vượng, Hà Huy Thịnh, 2010. Ứng dụng chỉ thị Microsatelites trong nghiên cứu hệ thống giao phấn của vườn giống Keo tai tượng (A. mangium) và Keo tai tượng tứ bội. Tập san Công nghệ sinh học, số 12, trang 46-51.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]