Danh sách ấn phẩm khoa học được công bố năm 2010: Phần I

Sách

1

Phạm Thế Dũng và cộng sự. Cây tràm Melaleuca. Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội, 168 trang.

2

Võ Đại Hải, 2010. Kỹ thuật gây trồng một số loài cây lâm nghiệp vùng Tây Nguyên. Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội, 116 trang.

3

Võ Đại Hải, 2010. Giới thiệu một số giống cây trồng quốc gia và tiến bộ kỹ thuật trong Lâm nghiệp. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội, 115 trang.

4

Lê Quốc Huy và Lê Đình Khả, 2010. Phát triển bền vững cây Cọc rào (Jatropha curcus L.) làm nhiên liệu sinh học tại Việt Nam: thực trạng và thách thức. Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội, 170 trang.

5

Nguyễn Hoàng Nghĩa, 2010. Átlát cây rừng Việt Nam, tập 3. Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội, 268 trang.

6

Ngô Đình Quế, Đinh Thanh Giang, Nguyễn Văn Thắng, 2010. Phân hạng đất trồng rừng sản xuất một số loài cây chủ yếu ở các vùng trọng điểm. Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội.

7

Ngô Đình Quế, Vũ Tấn Phương, Hoàng Việt Anh, 2010. Tiêu chí phân chia rừng phòng hộ đầu nguồn ở Việt Nam. Nhà xuất bản Khoa học Kỹ thuật Hà Nội.

8

Nguyễn Huy Sơn, Phan Văn Thắng, Lê Sỹ Trung, 2010. Sách chuyên khảo về Lâm sản ngoài gỗ (dùng cho cao học và NCS chuyên ngành Lâm nghiệp). Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội, 208 trang.

9

Phạm Quang Thu, Griffiths MW, Pegg GS, McDonald JM, Wylie FR, King J, Lawson SA, 2010. Hướng dẫn ngoài thực địa sâu bệnh hại các loài cây Keo, Bạch đàn và Thông ở Việt Nam. Cục Việc làm, Phát triển Kinh tế và Đổi mới bang Queensland, Úc, 124 trang.

10

Trung tâm nghiên cứu sinh thái và môi trường rừng, 2010. Kết quả khoa học công nghệ về sinh thái và môi trường rừng 2000-2010. Nhà xuất bản nông nghiệp, 275 trang.

11

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam 2010, Kỹ thuật trồng rừng một số loài cây lấy gỗ. Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội, 207 trang.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]