Danh sách các nhiệm vụ KHCN & MT thực hiện năm 2017

STT

Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Chủ trì đề tài

Đơn vị thực hiện

Thời gian thực hiện

Chi phí hoạt động thường xuyên      

A

ĐỀ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC (20)      

*

Đề tài độc lập cấp nhà nước      

1

Nghiên cứu kỹ thuật trồng cây Xoan nhừ (Choerospondias axillaris) cung cấp gỗ lớn tại các tỉnh miền núi phía Bắc. ThS. Lại Thanh Hải Viện Nghiên cứu Lâm sinh 2012-2017

2

Nghiên cứu kỹ thuật trồng cây Bương lông Điện Biên (Dendrocalamus giganteus) cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến ở các tỉnh miền núi phía Bắc TS.Nguyễn Anh Dũng  Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ 2012-2017

3

Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ để bảo quản di sản mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm chùa Bồ Đà tỉnh Bắc Giang PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc Viện KHLN VN 2014-2016

4

Nghiên cứu đánh giá diễn thế phục hồi hệ sinh thái rừng và đề xuất giải pháp bảo tồn khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai TS. Trần Lâm Đồng Viện Nghiên cứu Lâm sinh 2016-2018

5

Nghiên cứu xây dựng mô hình cộng đồng bảo tồn và sử dụng hợp lý tài nguyên đa dạng sinh học Khu dự trữ sinh quyển quần đảo Cát Bà TS. Triệu Thái Hưng Viện Nghiên cứu Lâm sinh 2017-2019

6

Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân giống và trồng cây Sâm lai châu (Panax vietnamensis var.fuscidiscus K.Komatsu, S.Zhu & S.Q.Cai) ThS. Phạm Quang Tuyến Viện Nghiên cứu Lâm sinh 2017-2018

*

Đề tài Nafosted      

7

Đề tài “Vấn đề rào cản sinh học sinh sản trong lai hữu tính giữa các thể đa bội của 2 loài keo nhiệt đới và bước đầu nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật cứu phôi sử dụng vật liệu nhị bội” TS. Nghiêm Quỳnh Chi Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp 2014-2017

8

Nghiên cứu đa dạng và bảo tồn chi Luồng (Dendrocalamus Nees) ở Việt Nam PGS.TS. Nguyễn Hoàng Nghĩa Viện KHLNVN 2016-2018

9

Ứng dụng kỹ thuật tiên tiến (Scan ảnh rễ) trong nghiên cứu bón phân tối ưu cho rừng trồng Keo tai tượng tại Việt Nam TS. Trần Văn Đô Viện Nghiên cứu Lâm sinh 2017-2018

*

Dự án Sản xuất thử nghiệm cấp NN      

10

Trồng sản xuất thử nghiệm một số giống Macadamia mới (OC 246, 816 và 849) tại Tây Nguyên ThS. Đỗ Hữu Sơn Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp 2012-2017

11

Sản xuất chế phẩm hỗn hợp MF1, MF2 ứng dụng trong trồng rừng thông, bạch đàn và keo cung cấp gỗ lớn TS. Nguyễn Thị Thúy Nga Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng 2017-2022

*

Quỹ gen      

12

Khai thác và phát triển các nguồn gen Tơm T’rưng (Urceola minutiflora Mid.) và Huyết đằng lông (Butea superba Roxb.) ở Tây Nguyên làm nguyên liệu sản xuất thuốc ThS. Nguyễn Thanh Nguyên Viện Khoa học lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 2013 – 2018

13

Khai thác phát triển nguồn gen cây Tre ngọt tại một số tỉnh miền núi phía Bắc để lấy măng TS. Nguyễn Văn Thọ TT KHLN Vùng TT Bắc Bộ 2016-2020

14

Khai thác và phát triển nguồn gen cây Óc chó (Juglans regia Linn) tại Lai Châu và một số tỉnh miền núi phía Bắc. Ths Nguyễn Toàn Thắng Viện Nghiên cứu Lâm sinh 2016-2020

15

Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen cây Xoay (Dialium cochinchinensis Pierre) ở Tây Nguyên TS. Ngô Văn Cầm Viện Khoa học lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 2017-2020

*

Bảo tồn guồn gen      

16

Bảo tồn nguồn gen cây rừng TS. Phí Hồng Hải Viện KHLNVN 2016-2020

*

Chương trình công nghệ sinh học      

17

Nghiên cứu chọn tạo giống Keo tam bội sinh trưởng nhanh phục vụ trồng rừng gỗ lớn TS. Nghiêm Quỳnh Chi Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp 2014-2019

18

 Nghiên cứu tạo giống Bạch đàn lai biến đổi gen cho chiều dài sợi gỗ (Giai đoạn 2) ThS. Trần Đức Vượng Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp 2017-2022

19

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm sinh học phân hủy nhanh vật liệu cháy dưới tán rừng thông nhằm hạn chế khả năng cháy rừng ở Việt Nam TS. Vũ Văn Định Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng 2017-2022

20

Nghiên cứu sử dụng nấm mục để sản xuất bio-composite từ dăm gỗ, rơm và rạ TS. Bùi Thị Thủy Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng 2017-2019

B

ĐỀ TÀI, DỰ ÁN CẤP BỘ (45)      

*

 Đề tài      

1

Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật gây trồng cây Ươi (Scaphium macropodum) nhằm mục đích lấy quả
(Giai đoạn 2: 2013-2017).
TS. Đoàn Đình Tam Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng 2013-2017

2

Nghiên cứu chọn giống, kỹ thuật trồng và khai thác mủ cây trôm (Sterculia foetida L.) ở vùng khô hạn Nam Trung Bộ ThS. Phùng Văn Khen Viện Khoa học lâm nghiệp Nam Bộ 2013-2017

3

Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật gây trồng cây gỗ lớn mọc nhanh Thanh thất (Ailanthus triphysa (Dennst) Alston) và Chiêu liêu nước trên một số vùng sinh thái trọng điểm TS. Phạm Thế Dũng Viện Khoa học lâm nghiệp Nam Bộ 2014-2018

4

Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật tổng hợp để phát triển trồng rừng cung cấp gỗ lớn các loài Keo lai, Keo tai tượng, Keo lá tràm và Bạch đàn trên lập địa sau khai thác ít nhất hai chu kỳ tại một số vùng trồng rừng tập trung. PGS.TS. Võ Đại Hải Viện KHLNVN 2014-2018

5

Nghiên cứu hệ thống các biện pháp kỹ thuật trồng rừng thâm canh keo lai, Keo tai tượng và Keo lá tràm cung cấp gỗ lớn trên đất trồng mới PGS.TS. Nguyễn Huy Sơn Viện Nghiên cứu Lâm sinh 2015-2019

6

Nghiên cứu kỹ thuật gây trồng cây mắm biển, Đâng, Đưng và Bần trắng trên các dạng lập địa chính vùng ven biển miền Trung, các đảo Nam Bộ và Nam Trung Bộ ThS. Hoàng Văn Thơi Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ 2015-2019

7

Nghiên cứu chọn giống Keo tai tượng có năng suất cao chống chịu bệnh mục ruột phục vụ trồng rừng gỗ lớn cho vùng Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ ThS. La Ánh Dương Viện KHLNVN 2016-2020

8

Nghiên cứu các biện pháp phòng chống sâu róm hại Thông Nhựa và Thông mã vĩ cho miền Bắc và Bắc Trung Bộ TS. Đào Ngọc Quang Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng 2016-2019

9

Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật phục hồi rừng ngập mặn bị suy thoái tại một số vùng sinh thái trọng điểm ven biển Việt Nam (Bắc Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ) TS. Hà Thị Mừng Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng 2016-2020

10

Nghiên cứu xác định tuổi thành thục công nghệ và thành thục kinh tế của các mô hình rừng trồng Keo lai và Keo tai tượng trên một số vùng sinh thái trọng điểm (Đông Bắc Bộ, Trung Bộ và Đông Nam Bộ) TS. Đỗ Văn Bản Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng 2016-2018

11

Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật trồng rừng thâm canh Sa mộc (Cunninghamia lanceolata Lamb. Hook) cho năng suất cao nhằm cung cấp gỗ lớn ở vùng núi phía Bắc (Đông Bắc Bộ và Tây Bắc Bộ) TS. Đặng Văn Thuyết Viện Nghiên cứu lâm sinh 2016-2020

12

Nghiên cứu chọn giống Thông caribe cung cấp gỗ lớn cho vùng Bắc Trung Bộ và Đông Bắc Bộ ThS. Cấn Thị Lan Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học 2016-2020

13

Nghiên cứu công nghệ sản xuất gỗ khối (multilaminar block) chất lượng cao từ  gỗ Keo TS. Nguyễn Quang Trung Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng 2016-2018

14

Nghiên cứu chọn tạo giống Keo lai và Keo lá tràm phục vụ trồng rừng gỗ lớn ở một số vùng sinh thái chính. TS. Nguyễn Đức Kiên Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp 2017-2021

15

Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật trồng rừng thâm canh Xoan đào (Pygeum arboreum Endl) cung cấp gỗ lớn ở vùng Đông Bắc và Tây Bắc. TS. Hoàng Văn Thắng Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam 2017-2021

16

Nghiên cứu kỹ thuật trồng Bần không cánh (Sonneratia apetala Buch-Ham) góp phần phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu ở vùng cửa sông, ven biển Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. TS. Lê Văn Thành Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng 2017-2021

17

Nghiên cứu biện pháp phòng trừ tổng hợp bệnh chết héo do nấm Ceratocysts sp. cho Keo lá tràm, keo lai và Keo tai tượng. GS.TS. Phạm Quang Thu Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng 2017-2021

18

Nghiên cứu chọn giống Quế có năng suất vỏ, hàm lượng và  chất lượng tinh dầu cao phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu cho vùng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ. TS. Phan Văn Thắng Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ 2017-2021

19

Nghiên cứu phát triển công nghệ sấy gỗ rừng trồng sử dụng năng lượng mặt trời và công nghệ bơm nhiệt. TS. Bùi Duy Ngọc Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng 2017-2019

20

Nghiên cứu phát triển rừng trồng Bời lời vàng (Litsea pierrei Lecomte) và Dẻ đỏ (Lithocarpus ducampii A.Camus) cung cấp gỗ lớn ở một số vùng sinh thái trọng điểm. GS.TS. Võ Đại Hải Viện KHLN VN, TT KHLN vùng TTBB, Viện KHLN  Nam Bộ 2017-2021

*

DASXTN      

21

Hoàn thiện công nghệ thiết bị sản xuất ván ép nhiều lớp chất lượng cao và kích thước lớn đáp ứng nhu cầu sử dụng trong môi trường chịu lực lớn, độ ẩm cao. TS. Nguyễn Quang Trung Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng 2013-2016

22

Xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm cho một số giống Bạch đàn lai mới được công nhận. ThS. Nguyễn Hữu Sỹ Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp 2013-2017

23

Hoàn thiện công nghệ và thiết bị cho nhà giâm hom cây lâm nghiệp quy mô bán công nghiệp tại khu vực có điều kiện khí hậu khắc nhiệt TS. Lê Xuân Phúc Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng 2013-2016

24

Hoàn thiện công nghệ xử lý bảo quản gỗ làm nguyên liệu đóng tài thuyền đi biển TS. Bùi Văn Ái Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng 2015-2016

25

Hoàn thiện quy trình kỹ thuật chuyển hóa rừng cung cấp gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn các loài Keo lai và keo tai tượng TS. Trần Lâm Đồng Viện Nghiên cứu Lâm sinh 2015-2018

26

Sản xuất thử nghiệm các dòng Sơn tra (Docynia indica) đã được tuyển chọn tại vùng Tây Bắc TS. Hà Văn Tiệp Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Tây Bắc 2016-2020

27

Hoàn thiện công nghệ và sản xuất thử nghiệm chế phầm AM in vitro cho cây trồng lâm nghiệp TS.Lê Quốc Huy Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng 2016-2018

28

Hoàn thiện kỹ thuật nhân giống và gây trồng các giống Macadamia đã được công nhận (OC, 246, 816, 842, Daddow) tại Tây Bắc Th.S Trần Đức Vượng Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học 2016-2020

29

Sản xuất thử nghiệm các giống TBKT Keo lai (AH1, AH7),  Keo Lá tràm (AA1, AA9), Bạch đàn lai (UE24, UE27) có năng suất cao đã được công nhận  trên líp và bờ bao tại vùng Tứ Giác Long Xuyên, nhằm cung cấp nguyên liệu cho chế biến ván nhân tạo TS. Kiều Tuấn Đạt Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ 2016-2019

30

Sản xuất thử  các giống bạch đàn lai UP và PB nhằm cung cấp gỗ lớn cho vùng Đông Bắc Bộ và Nam Trung Bộ. ThS. Đỗ Hữu Sơn Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp 2017-2021

*

Nhiệm vụ Tiêu chuẩn Quy chuẩn      

31

Phân loại gỗ: Phần 1: Phân loại theo mục đích sử dụng; Phần 2: Phân loại theo tính chất vật lý và cơ học TS. Nguyễn Tử Kim Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng 2016-2017

32

Giống cây lâm nghiệp – Cây giống các loài thông – Yêu cầu kỹ thuật
Phần 3: Thông nhựa
Phần 4: Thông 3 lá
  Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp 2017-2018

33

Giống cây lâm nghiệp – Cây giống các loài cây bản địa – Yêu cầu kỹ thuật
Phần 1: Xoan ta
Phần 2: Mỡ
Phần 3: Vối thuốc
Phần 4: Sao đen
  Viện Nghiên cứu Lâm sinh 2017-2018

34

Rừng trồng – Nhóm các loài Keo – Yêu cầu lập địa trồng rừng.
Phần 3: Keo lá tràm
Phần 4: Keo chịu hạn
  Viện Nghiên cứu Lâm sinh 2017-2018

35

Giống cây Lâm nghiệp – Cây giống các loài cây bản địa – Yêu cầu kỹ thuật. ThS. Trần Đức Mạnh Viện Nghiên cứu Lâm sinh 2017-2018

36

Bảo quản gỗ – Thuật ngữ và định nghĩa   Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng 2017-2018

37

Ván dán – Độ bền tự nhiên – Hướng dẫn lựa chọn ván dán dùng trong các môi trường sử dụng   Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng 2017-2018

38

Độ bền tự nhiên của gỗ và sản phẩm gỗ – Phần 1: Các nhóm môi trường sử dụng – Phần 2: Độ bền tự nhiên của gỗ nguyên khối – Các yêu cầu về độ bền tự nhiên đối với gỗ được dùng trong các môi trường sử dụng – Phần 3: Xác định mức phát thải chất bảo quản vào môi trường từ gỗ đã xử lý bảo quản TS. Nguyễn Văn Đức Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng 2017-2018

39

Giống cây lâm nghiệp – Khảo nghiệm DUS (tính khác biệt, tính đồng nhất và tính ổn định) – Phương pháp thử.
Phần 1: Nhóm các loài keo.
Phần 2: Nhóm các loài bạch đàn. Phần 3: Nhóm các loài tràm.
TS. Nguyễn Việt Cường Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp 2017-2018

40

Giống cây lâm nghiệp – Khảo nghiệm giá trị canh tác và giá trị sử dụng.
Phần 1: Nhóm loài lâm sản ngoài gỗ.
Phần 2: Nhóm loài cây ngập mặn
  Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ 2017-2018

41

Rà soát, sửa đổi, bổ sung định mức tạm thời áp dụng trong xây dựng dự toán kinh phí đổi với các đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ, dự án SXTN lĩnh vực lâm nghiệp ThS. Nguyễn Tiến Linh Viện KHLNVN 2017

*

Nhiệm vụ Môi trường      

42

Đánh giá tác động của một số loài thực vật ngoại lai xâm hại lĩnh vực nông, lâm nghiệp đến môi trường sinh thái và đề xuất biện pháp quản lý ThS. Trần Trung Thành Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng 2017

*

Dự án Khuyến nông      

43

Xây dựng mô hình và chuyển giao kỹ thuật sấy, bảo quản và xử lý nấm mốc nguyên liệu mây, tre cho các làng nghề thủ công mỹ nghệ Th.s. Nguyễn Xuân Hiên Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng 2016-2018

44

Xây dựng mô hình trồng thâm canh gỗ lớn Keo lá tràm ThS. Nguyễn Tiến Linh Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam 2017-2019

45

Xây dựng mô hình trồng thâm canh gỗ lớn Thông caribeae TS. Phí Hồng Hải Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam 2017-2019
Đề tài cấp cơ sở (23)      

1

Nghiên cứu tuyển chọn một số dòng keo lai tự nhiên chịu hạn cho vùng đất cát đỏ ven biển Bình Thuận KS. Trần Đức Thành Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ 2012-2017

2

Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật trồng Keo lai thâm canh cung cấp gỗ lớn tại vùng Đông Nam Bộ. Ths. Đặng Phước Đại Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ 2014-2020

3

Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật trồng Tràm Úc (Melaleuca leucadendra) thâm canh cung cấp gỗ lớn. TS. Nguyễn Trung Thông Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ 2014-2020

4

Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật thâm canh trồng rừng Keo lai cung cấp gỗ lớn tại vùng Bắc Trung Bộ ThS. Vũ Đức Bình Trung tâm Khoa học lâm nghiệp Bắc Trung Bộ 2014-2019

5

Khảo nghiệm mở rộng các giống keo lai (AH1, AH7, BV71, BV73, BV75, BV16, BV32), tại trạm thực nghiệm lâm nghiệp Pleiku, tỉnh Gia Lai KS Trần Hoàng Hóa Viện Khoa học lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 2015-2018

6

Khảo nghiệm mở rộng các giống keo lai (AA1, AA9, BVlt83, BVlt84, BVlt85, Clt98, AH1, AH7, BV71, BV73, BV10, BV75, BV16, BV32, BV33), tại Quảng Trị Ks. Nguyễn Hải Thành Trung tâm Khoa học lâm nghiệp Bắc Trung Bộ 2015-2020

7

Nghiên cứu ứng dụng một số biện pháp kỹ thuật về giống và lâm sinh để trồng rừng keo tai tượng (xuất xứ Pongaki); Keo lai (dòng BV10, BV16) cung cấp gỗ lớn tại trạm thực nghiệm lâm nghiệp Tân Lạc, Hòa Bình ThS. Trần Đức Mạnh Viện Nghiên cứu Lâm sinh 2015-2020

8

Nghiên cứu ứng dụng một số biện pháp kỹ thuật về giống và lâm sinh để trồng rừng keo (AA1, AA9, AH1, AH7, TB6, TB12, BV32) cung cấp gỗ lớn tại vùng Đông Nam Bộ Ths. Nguyễn Kiên Cường Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ 2015-2019

9

Nghiên cứu quản lý vật liệu hữu cơ sau khai thác nhằm duy trì và nâng cao năng suất rừng trồng Keo lá tràm chu kỳ 4 tại vùng ĐôngNam Bộ Ths. Kiều Mạnh Hà Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ 2015-2019

10

Khảo nghiệm mở rộng các giống keo lai (AH1, AH7, TB11, BV71, BV72), Keo tai tượng từ các gia đình tốt, các xuất xứ mới và vườn giống được công nhận tại Ba Vì Ths. Cấn Thị Lan Viện Nghiên cứu Giống và CNSH Lâm nghiệp 2016-2020

11

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về giống và lâm sinh xây dựng mô hình rừng trồng Keo lai mô các dòng  AH1, AH7, BV32, TB12 cung cấp gỗ xẻ tại  vùng đất ngập phèn Cà Mau Th.s Huỳnh Trọng Khiêm Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ 2016-2021

12

Khảo nghiệm mở rộng các dòng keo lai đã được công nhận (TB1. TB6, TB11, TB12, BV10, BV16, BV32, BV33, AH1, AH7) ở vùng đất ngập phèn Cà Mau KS Lương Văn Minh Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ 2016-2022

13

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình rừng trồng thâm canh keo lai (AH1, AH7, BV10) cung cấp gỗ lớn tại Tân Phú, tỉnh Bình Phước Th.s Trần Đức Thành Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ 2016-2020

14

Khảo nghiệm các xuất xứ Tràm úc (Melaleuca leucadendra L.) và Tràm ta (Melaleuca cajuputi Powel.) tại Thạnh Hóa, tỉnh Long An KS Nguyễn Xuân Hải Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ 2016-2020

15

Ứng dụng các biện pháp lâm sinh tổng hợp xây dựng mô hình rừng trồng Tràm (Melaleuca leucadendra) thâm canh tại Thạnh Hóa, tỉnh Long An TS. Vũ Đình Hưởng Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ 2016-2020

16

Nghiên cứu chọn giống Gáo trắng (Neolamarckia cadamba (Roxb.) Bosser) và Gáo vàng (Naucleaorientalis (L.) L.) phục vụ trồng rừng cung cấp gỗ lớn tại vùng Đông Nam Bộ Th.s Đỗ Thị Ngọc Hà Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ 2016-2020

17

Nghiên cứu kỹ thuật trồng hỗn giao Keo lai, Keo lá tràm và Tràm lá dài nhắm góp phần nâng cao tình ổn định của rừng và hạn chế bệnh chết héo của các loài keo do nấm Ceratosystis sp ở Cà mau Th.s Võ Ngươn Thảo Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ 2016-2020

18

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về giống và lâm sinh xây dựng mô hình rừng trồng Keo tai tượng cung cấp gỗ lớn tại tỉnh Quảng Trị Lê Công Đinh Trung tâm Khoa học lâm nghiệp Bắc Trung Bộ 2016-2020

19

Nghiên cứu khả năng tăng thu di truyền thực tế của Keo lá liềm (Acacia crassicarpa) ở Việt Nam Lê Xuân Toàn Trung tâm Khoa học lâm nghiệp Bắc Trung Bộ 2016-2020

20

Hoàn thiện kỹ thuật giâm hom cây Thủy tùng (Glyptostrobus pensilis. K.Koch) và trồng thử nghiệm tại Tây Nguyên. TS. Ngô Văn Cầm Viện KHLN Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 2016-2017

21

Xây dựng mô hình khảo nghiệm giống và trồng rừng thâm canh Keo lá tràm cung cấp gỗ lớn bằng các giống đã được công nhận (AA1, AA9,Clt7, Clt8, Clt25, Clt26, Clt1E, Clt1C) tại Pleiku, Gia Lai KS. Hoàng Quốc Hùng Viện KHLN Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 2016-2020

22

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về giống và lâm sinh xây dựng mô hình rừng trồng Keo lá tràm cung cấp gỗ lớn bằng các giống TBKT (Clt7, Clt57, Clt98, Clt18, Clt19, Clt26) tại tỉnh Quảng Trị ThS. Nguyễn Thị Thanh Nga Trung tâm Khoa học lâm nghiệp Bắc Trung Bộ 2017-2021

23

Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống và thử nghiệm gây trồng cây Tam thất (Panax pseudoginseng (Burk) F.H.Chen) tại Lâm Đồng. ThS. Giang Thị Thanh Viện KHLN Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 2017-2020

D

Đề tài/ Dự án cấp tỉnh (24)      

1

Nghiên cứu bảo tồn và phát triển loài Tam thất hoang (Panax stipuleanatus H.T.Tsai et K.M.Feng) ở các xã vùng cao huyện Mường tè ThS. Phạm Quang Tuyến Viện Nghiên cứu Lâm sinh 2014-2017

2

Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây Trôm (Sterculia foetida) trên vùng khô hạn thuộc khu vực biên giới của tỉnh Đăk Lăk ThS. Phạm Trọng Nhân Viện Khoa học lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 7/2014-12/2018

3

Xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm cây Bương mốc lấy măng ở Huyện Sóc Sơn, Hà Nội TS. Lê Văn Thành Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng 2015-2017

4

Nghiên cứu, tuyển chọn dòng Macadamia có khả năng cho năng suất quả cao từ các dòng đã khảo nghiệm tại tỉnh Lai Châu ThS. Bùi Thanh Hằng Viện Nghiên cứu Lâm sinh 2016-2018

5

Phát triển mô hình trồng thâm canh cây Sa Nhân Tím (Amomum longiligulate T.L.Wu.) cho năng suất cao tại Ba Vì, Hà Nội ThS. Bùi Kiều Hưng Viện Nghiên cứu Lâm sinh 2016-2017

6

Nghiên cứu chuyển hóa rừng trồng kinh doanh gỗ nhỏ bằng loài keo (acacia) sang kinh doanh gỗ lớn kết hợp với kinh doanh nguyên liệu giấy có năng suất và giá trị kinh tế cao tại tỉnh Tuyên Quang TS. Trần Duy Rương Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Lâm nghiệp 6/2016 – 02/2019

7

Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ nhân giống và xây dựng mô hình vườn ươm cây lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Quảng Trị TS. Phạm Xuân Đỉnh Trung tâm Khoa học lâm nghiệp Bắc Trung Bộ 9/2016-8/2018

8

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái học phục vụ cho việc xây dựng mô hình bảo tồn Giáng hương trái to tại Khu BTTN văn hóa Đồng Nai TS.Trần Hữu Biển Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ 2017-2018

9

Hợp đồng hỗ trợ ứng dụng công nghệ thực hiện dự án ” Ứng dụng khoa học công nghệ mới trong sấy gỗ rừng trồng tại tỉnh Phú Thọ” TS. Bùi Duy Ngọc Viện NC Công nghiệp rừng 2017-2018

10

Hợp đồng hỗ trợ ứng dụng công nghệ thực hiện dự án ” Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất đũa gỗ xuất khẩu tại tỉnh Tuyên Quang” TS. Bùi Duy Ngọc Viện NC Công nghiệp rừng 2017 – 2018

11

Nghiên cứu nâng cao chất lượng ván sàn từ gỗ Thông mã vĩ bằng kỹ thuật xử lý chế phẩm bảo quản lâm sản kết hợp biến tính Nano SiO2 TS. Vũ Văn Thu Viện NC Công nghiệp rừng 2017 – 2018

12

Dự án: Ứng dụng KHCN trong việc tạo giống và trồng thâm canh rừng kinh tế bằng giống Keo tai tượng xuất xứ Pongaki tại tỉnh Bắc Giang ThS. Ngô Đức Nhạc  Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ 2017-2019

13

Đề tài: Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật trồng thử nghiệm cây Kim ngân hoa (Lonicera japonica Thunb) tại tỉnh Vĩnh Phúc ThS. Nguyễn Trọng Điển  Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ 2017-2019

14

Ứng dụng kỹ thuật trồng rừng sản xuất bằng loài cây keo lai sản xuất bằng phương pháp nuôi cấy mô ThS. Phạm Đình Sâm Bộ môn NLKH 2018-2020

15

Trồng thử nghiệm cây Macadamia trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang Hoàng Văn Thành Bộ môn NLKH 2016-2018

16

Tư vấn bình tuyển công nhận giống gốc cây trội ThS. Phạm Đình Sâm Bộ môn NLKH 2016-2017

17

Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống và trồng thâm canh cây Tam thất gừng (Stahlianthus thorelii Gagnep) tại huyện Ba Vì, Hà Nội Ths. Lê Văn Quang Trung tâm NC&CGKTLS 8/2017-7/2020

18

Chọn giống, nhân giống và gây trồng cây Sơn tra theo hướng lấy quả tại tỉnh Lai Châu Ths. Ninh Việt Khương Viện Nghiên cứu Lâm sinh 2017-2019

19

Nghiên cứu phòng trừ sâu hại chính trên cây Keo tai tượng (Acacia mangium Willd.), keo lai (A. mangium x A. auriculiformis A. Cunn. ex Benth) tại tỉnh Yên Bái TS. Lê Văn Bình Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng 2017-2018

20

Nghiên cứu chọn giống Quế (Cinnamomum cassia.PRESL) có năng suất và hàm lượng tinh dầu cao phục vụ trồng rừng kinh tế tại tỉnh Lào Cai TS. Vũ Văn Định Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng 2016-2019

21

Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái sâu hại chính Keo tai tượng (Acacia mangium), Thông nhựa (Pinus merkussi) để đề xuất các biện pháp phòng trừ tại Quảng Ninh GS. Phạm Quang Thu Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng 2016-2017

22

Nghiên cứu đặc điểm và các biện pháp phòng trừ Sâu róm xanh ăn lá hại Quế tại tỉnh Yên Bái Th.S. Nguyễn Quốc Thống Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng 2017-2019

23

Nghiên cứu phát triển rừng
bằng biện pháp trồng và xúc tiến tái sinh tự nhiên trên khu vực bãi bồi tỉnh Cà Mau
Hoàng Thị Hạnh Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ 8/2017-08/2020

24

 Nghiên cứu mở rộng xây dựng mô hình Thông caribe (Pinus caribeae Morlet) nhằm cung cấp gỗ lớn và lấy nhựa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ThS. Bùi Trọng Thủy  Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ 2017-2018

E

CÁC DỰ ÁN KHCN      

I

Dự án giống cây lâm nghiệp      

1

 Dự án Giống Trung tâm LNNĐ  Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới 2011-2017

2

Phát triển giống phục vụ trồng rừng tại các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 2011 – 2015 Trung tâm KHLN Bắc Trung Bộ 2011-2015

3

Phát triển giống cây lâm nghiệp phục vụ trồng rừng trên đất cát ven biển, đất phèn, đất ngập mặn giai đoạn 2011-2015 (Điều chỉnh đến 2020) Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ 2011-2015

4

Phát triển giống phục vụ trồng rừng tại các tỉnh vùng Đông Nam Bộ và Nam Trung Bộ Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ 2011-2016

5

Phát triển giống một số loài cây lâm sản ngoài gỗ phục vụ tái cơ cấu ngành lâm nghiệp giai đoạn 2016 – 2020 Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ 2016-2020

6

Phát triển giống cây lâm nghiệp phục vụ trồng rừng kinh tế giai đoạn 2016 – 2020 Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp 2016-2020

7

Phát triển nguồn giống phục vụ trồng rừng tại các tỉnh Tây Bắc TTKH Lâm nghiệp Tây Bắc 2016-2020

8

Phát triển giống một số loài tre và cây lấy gỗ mọc nhanh phục vụ trồng rừng tại các tỉnh vùng Đông Bắc giai đoạn 2016 – 2020   TTKHLN vùng Trung tâm Bắc Bộ 2016-2020

9

Phát triển giống một số loài cây phục vụ trồng rừng vùng cửa sông, ven biển các tỉnh miền Bắc giai đoạn 2016-2020 Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng 2016-2020

II

Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững (5)      

1

Dự án bảo vệ và phát triển rừng nghiên cứu thực nghiệm Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ giai đoạn 2016-2020 (giai đoạn II)  Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ 2016-2020

2

Dự án bảo vệ và phát triển rừng Trung tâm Lâm nghiệp nhiệt Đới giai đoạn 2016-2020 (giai đoạn II)  Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 2016-2020

3

Dự án bảo vệ và phát triển rừng nghiên cứu thực nghiệm giai đoạn 2011-2020 cho Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng  Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng 2011-2020

4

Dự án tăng cường năng lực quản lý bảo vệ và phát triển rừng bền vững cho Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng trung tâm Bắc Bộ 2011-2020  Trung tâm  Khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ 2011-2020

5

Đầu tư bảo vệ và phát triển rừng thực nghiệm lâm sinhTrung tâm Khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ giai đoạn 2011-2020  Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ 2011-2020

F

Tằng cường năng lực      

*

Tăng cường trang thiết bị      

1

Tăng cường trang thiết bị cho Viện nghiên cứu Lâm sinh, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam   Tăng cường trang thiết bị cho Viện nghiên cứu Lâm sinh, 2013-2017

2

Tăng cường trang thiết bị KHCN nghiên cứu chọn tạo giống phục vụ sản xuất cây gỗ lớn   Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam 2017-2020

3

Tăng cường trang thiết bị KHCN phục vụ nghiên cứu chế biễn gỗ, lâm sản ngoài gỗ   Trung tâm NC Lâm sản ngoài gỗ 2017-2020

*

Xây dựng nhỏ, Sửa chữa lớn      

1

Sửa chữa nhà làm việc 4 tấng: – Cải tạo khu vệ sinh, hệ thống cấp thoát nước tòa nhà; – Chống thấm sê nô mái thoát nước mưa; – Trát tường và sơn lại một số phòng làm việc   Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam 2017

2

Cải tạo văn phòng trạm: Sửa chữa hàng rào, hệ thống điện, nước   Trạm Chiềng Bôm – TT KHLN Tây Bắc 2017

3

Nâng cấp nhà bảo vệ, lắp đặt hệ thống điện nước   Trạm TNLN Kon Hà Nừng – TT LN Nhiệt đới – Viện KHLN Nam trung bộ và Tây Nguyên 2017

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]