Báo cáo tổng kết năm 2011

Năm 2011 là năm đầu của kế hoạch 5 năm giai đoạn 2011-2015.

Là năm mà Viện được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2099/QĐ-TTg ngày 25/11/2011 về tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam là tổ chức sự nghiệp khoa học hạng đặc biệt trực thuộc Bộ NN&PTNT, có chức năng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, đào tạo sau đại học và tư vấn trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Là năm tiếp tục chuẩn bị cho các bước tiếp theo trong lộ trình chuyển đổi Viện và các Trung tâm thành tổ chức Khoa học công nghệ tự trang trải kinh phí theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP của Chính phủ.

Viện đã chỉ đạo và tổ chức hội đồng tư vấn chuẩn bị tốt hồ sơ các nhiệm vụ tuyển chọn, xét chọn. Kết quả đã trúng 12 nhiệm vụ KHCN&MT cấp Nhà nước và cấp Bộ.

Viện được Bộ giao một số lượng lớn nhiệm vụ KHCN&MT và một số dự án về đầu tư xây dựng cơ bản và trang thiết bị.

Cơ cấu tổ chức của Viện năm 2011 gồm Ban lãnh đạo Viện (1 Viện trưởng, 4 Phó viện trưởng), 3 phòng chức năng, 6 phòng nghiên cứu, 15 trung tâm và phân viện.

Tổng số cán bộ của toàn Viện là 581 người, trong đó có 462 cán bộ trong biên chế và 127 cán bộ hợp đồng.

Phân theo trình độ thì Viện có 5 phó giáo sư tiến sĩ (0,9%); 1 tiến sĩ khoa học, 24 tiến sĩ (4,3%), 132 thạc sĩ (22,7%), 263 đại học (45,3%) và 156 cán bộ là kỹ thuật viên, nhân viên (26,9%).

F Thuận lợi:

Viện luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Lãnh đạo và sự hỗ trợ tích cực của các Cục, Vụ thuộc Bộ NN&PTNT và các Bộ Ngành khác có liên quan.

Đội ngũ cán bộ có trình độ cao và giàu kinh nghiệm kết hợp với lực lượng cán bộ trẻ, năng động, tích cực học tập, nghiên cứu khoa học.

Được sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy và lãnh đạo Viện nên việc phổ biến các chủ trương chính sách và triển khai các nhiệm vụ nhanh và hiệu quả.

Nhiệm vụ KHCN&MT được giao và đấu thầu thực hiện với một khối lượng lớn, đảm bảo đủ việc làm cho cán bộ nghiên cứu khoa học.

F Khó khăn:

Khí hậu ngày càng có sự biến đổi theo chiều hướng bất lợi và bất thường gây khó khăn cho công tác thiết lập các hiện trường rừng thí nghiệm.

Các hoạt động của Viện được triển khai trên phạm vi toàn quốc trong khi lực lượng cán bộ ở các phòng chức năng đã được tinh giảm xuống ở mức tối thiểu nên khó khăn trong công tác đôn đốc, kiểm tra, giám sát các nhiệm vụ KHCN&MT.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]