Danh sách các nhiệm vụ KHCN &MT trúng tuyển chọn, xét chọn năm 2011

TT

Tên nhiệm vụ

Chủ trì

Đơn vị

T.gian thực hiện

I

Cấp Nhà nước
* Chương trình công nghệ sinh học
1 Nghiên cứu chọn giống keo lai sinh trưởng nhanh bằng chỉ thị phân tử TS. Hà Huy Thịnh TT. Giống cây rừng 2012-2016
2 Nghiên cứu nhân giống mới một số loài keo và bạch đàn bằng công nghệ tế bào thực vật ThS. Cấn Thị Lan TT. Giống cây rừng 2012-2014
3 Nghiên cứu chọn tạo giống bạch đàn lai bằng chỉ thị phân tử TS. Nguyễn Việt Cường TT. CNSH Lâm nghiệp 2012-2016
* Độc lập
4 Nghiên cứu kỹ thuật trồng cây Xoan nhừ (Choerospondias axillaris) cung cấp gỗ lớn tại các tỉnh miền núi phía Bắc ThS. Lại Thanh Hải TT. UD KTLN 2012-2016
5 Nghiên cứu kỹ thuật trồng cây Bương lông Điện Biên (Dendrocalamus giganteus) cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến ở các tỉnh miền núi phía Bắc TS. Nguyễn Anh Dũng TT. Cầu Hai 2012-2016
6 Trồng sản xuất thử nghiệm một số giống Macadamia mới (OC, 246, 816 và 849) tại Tây Nguyên ThS. Mai Trung Kiên TT. Giống cây rừng 2012-2016
7 Khai thác và phát triển nguồn gen cây Sở (Camellia sasanqua) ThS. Hoàng Văn Thắng Phòng KTLS 2012- 2016
8 Nghiên cứu ứng dụng một số vật liệu nano nâng cao tính chất cơ học, vật lý và độ bền tự nhiên của gỗ TS. Bùi Văn Ái Phòng BQLS 2012- 2014
II Cấp Bộ
1 Khảo nghiệm mở rộng một số loài có triển vọng và biện pháp kỹ thuật trồng rừng ở vùng núi cao miền Bắc Việt Nam ThS. Đặng Quang Hưng TT. Đông Bắc Bộ 2012-2016
2 Nghiên cứu pháttriển 2 loài Vối thuốc (Schima wallichii Choisy và Schima superba Gardn.et Champ) PGS. TS. Võ Đại Hải Văn phòng Viện 2012-2016
3 Nghiên cứu công nghệ sản xuất bầu ươm cây giống lâm nghiệp quy mô bán công nghiệp với vỏ bầu mềm tự hủy và compost từ sản phẩm phụ rừng trồng ThS. Lê Xuân Phúc TT. CNR 2012-2015
4 Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình chế biến quả hồi khô và tinh dầu hồi đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu KS. Nguyễn Văn Dưỡng TT. Lâm đặc sản 2012-2015

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]