Danh sách ấn phẩm khoa học được công bố năm 2010: Phần III

Bài viết trong Kỷ yếu hội thảo trong nước

1

Bùi Văn Ái, Phạm Thị Thanh Miền, Nguyễn Xuân Quyền, 2010. Nghiên cứu đánh giá khả năng sử dụng vỏ hạt Điều để sản xuất ván dăm. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ Lâm nghiệp với phát triển bền vững và biến đổi khí hậu, trang 492-498.

2

Bùi Văn Ái, Lê Bạch Đằng, Đinh Văn Tiến, 2010. Nghiên cứu công nghệ bảo quản gỗ nguyên liệu đóng tàu thuyền đi biển. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ Lâm nghiệp với phát triển bền vững và biến đổi khí hậu, trang 499-508.

3

Phạm Văn Bốn, 2010. Một số kết quả nghiên cứu đặc điểm sinh thái, vật hậu, kỹ thuật nhân giống cây Thanh thất (Ailanthus triphysa Dennst Alston). Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ Lâm nghiệp với phát triển bền vững và biến đổi khí hậu, trang 116-125.

4

Đặng Công Bửu, Võ Ngươn Thảo, 2010. Kết quả nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và các biện pháp kỹ thuật gây trồng rừng các loài: Dà vôi (Ceriop tagal C.B. Robinson-1908), Vẹt tách (Bruguiera parviflora Wight and Arnold Ex Griffith-1936), Su Mekong (Xylocarpus mekongensis Pierre-1897), Mắm trắng (Avicennia alba Blume-1826) tại các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ Lâm nghiệp với phát triển bền vững và biến đổi khí hậu, trang 209-217.

5

Lê Thanh Chiến, 2010. Nghiên cứu sử dụng hiệu quả gỗ Đước để sản xuất đồ mộc, than hoạt tính. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ Lâm nghiệp với phát triển bền vững và biến đổi khí hậu, trang 412-425.

6

Nguyễn Việt Cường, Trần Quốc Trọng, Đỗ Thị Minh Hiển, 2010. Nghiên cứu quan hệ di truyền của 12 xuất xứ tràm bản địa (Melaleuca cajuputi) bằng chỉ các chỉ thị RAPD và AND lục lạp. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ Lâm nghiệp với phát triển bền vững và biến đổi khí hậu, trang 23-31.

7 Nguyễn Việt Cường, Đỗ Thị Minh Hiển, 2010. Nghiên cứu lai giống và khảo nghiệm giống tràm lai tại Long An. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ Lâm nghiệp với phát triển bền vững và biến đổi khí hậu, trang 68-79.
8 Nguyễn Văn Đức, Hoàng Thị Tám, 2010. Kết quả nghiên cứu phòng chống nấm mốc cho mây, giang phục vụ sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ Lâm nghiệp với phát triển bền vững và biến đổi khí hậu, trang 486-491.
9 Phạm Thế Dũng, Vũ Đình Hưởng, Lê Thanh Quang, Nguyễn Thanh Bình, Kiều Tuấn Đạt, 2010. Quản lý vật liệu sau khai thác rừng nhằm nâng cao độ phì đất và năng suất rừng trồng Keo lá tràm luân kỳ sau. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ với phát triển rừng bền vững và biến đổi khí hậu, trang 177-190.
10 Phạm Thế Dũng, Hoàng Văn Thơi, Lê Thanh Quang, Trần Thanh Cao, 2010. Đánh giá chất lượng rừng Đước trồng thuần loại, đề xuất các giải pháp kỹ thuật lâm sinh và cơ chế quản lý nhằm phát triển bền vững rừng phòng hộ Cần Giờ. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ với phát triển rừng bền vững và biến đổi khí hậu, trang 277-293.
11 Phạm Thế Dũng, Trần Thị Trúc, Phùng Văn Khen, 2010. Nghiên cứu nhân giống vô tính cây Cóc hành và cây Trôm phục vụ trồng rừng vùng khô hạn. Hội nghị Khoa học Công nghệ với phát triển rừng bền vững và biến đổi khí hậu, trang 101-107.
12 Phạm Thế Dũng, Phùng Văn Khen, Pham Văn Bốn, 2010. Một số loài cây mọc nhanh bản địa có gía trị kinh tế trong trồng rừng và làm giàu rừng ở vùng Đông Nam Bộ. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ với phát triển rừng bền vững và biến đổi khí hậu, trang 137-144.
13 Phạm Thế Dũng, Phạm Ngọc Cơ, Lê Thanh Quang, 2010. Chọn cây trồng có khả năng chịu mặn không thuộc họ cây rừng ngập mặn để trồng rừng trong các mô hình lâm ngư kết hợp vùng đất nhiễm mặn. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ với phát triển rừng bền vững và biến đổi khí hậu, trang 145-147.
14 Phạm Thế Dũng, Trần Thị Trúc, Phùng Văn Khen, 2010. Nghiên cứu sử dụng chất kích thích ra rễ để giâm hom cây Trôm vùng khô hạn. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ với phát triển rừng bền vững và biến đổi khí hậu, trang trang 108-110.
15 Võ Đại Hải, 2010. Kết quả khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên có Vối thuốc tái sinh tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ với phát triển rừng bền vững và biến đổi khí hậu, trang 232-240.
16 Võ Đại Hải, Đặng Thịnh Triều, 2010. Kết quả nghiên cứu khả năng hấp thụ carbon của rừng trồng Thông nhựa (Pinus merkusii Jungh et. De Vriese). Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ với phát triển rừng bền vững và biến đổi khí hậu, trang 294-307.
17 Lê Thu Hiền, Đỗ Văn Bản, Nguyễn Tử Kim, 2010. Tính chất vật lý, cơ học và hướng dẫn sử dụng gỗ của một số loài cây cho trồng rừng sản xuất vùng Đông Nam Bộ. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ với phát triển rừng bền vững và biến đổi khí hậu, trang 406-411.
18 Nguyễn Thị Hải Hồng, 2010. Đặc điểm sinh lý hạt giống Dầu rái và phương pháp bảo quản. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ với phát triển rừng bền vững và biến đổi khí hậu, trang 111-115.
19 Nguyễn Thị Hải Hồng, 2010. Kết quả điều tra tình hình sinh trưởngvà phát triển của rừng trồng Dầu rái và Sao đen tại Đông Nam bộ, Nam Trung bộ và Tây Nguyên, Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ với phát triển rừng bền vững và biến đổi khí hậu, trang 218-224.
20 Lê Quốc Huy, Lê Thành Công, Nguyễn Văn Dẻo, Trần Thu Hà, 2010. Kết quả nghiên cứu gây trồng Cọc rào (Jatropha curcas) làm nguyên liệu sản xuất dầu diesel sinh học tại Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ với phát triển rừng bền vững và biến đổi khí hậu, trang 236-276.
21 Lê Văn Lâm, Nguyễn Dương Khuê, Nguyễn Thị Bích Ngọc, 2010. Kết quả nghiên cứu tạo thuốc diệt mối cho các công trình kiến trúc theo phương pháp diệt mối lây nhiễm. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ với phát triển rừng bền vững và biến đổi khí hậu, trang 509-516.
22 Đoàn Thị Mai, Lê Sơn và công tác viên, 2010. Cây Tếch ở Việt Nam, thực trạng và triển vọng trong nghiên cứu và sản xuất lâm nghiệp. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ với phát triển rừng bền vững và biến đổi khí hậu, trang 241-247.
23 Nguyễn Thanh Minh, 2010. Kết quả nghiên cứu gây trồng Thục quỳ, Chiêu liêu nước và Thúi ở vùng Đông Nam Bộ. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ với phát triển rừng bền vững và biến đổi khí hậu, trang 232-240.
24 Hà Thị Mừng, 2010. Kết quả nghiên cứu một số đặc điểm sinh lý, sinh thái cây Giáng hương. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ với phát triển rừng bền vững và biến đổi khí hậu, trang 126-136.
25 Nguyễn Hoàng Nghĩa, Phí Hồng Hải, 2010. Công tác bảo tồn nguồn gen cây rừng giai đoạn 1996-2010. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ với phát triển rừng bền vững và biến đổi khí hậu, trang 45-54.
26 Nguyễn Hoàng Nghĩa, Phạm Quang Thu, Phạm Văn Chiến, 2010. Nghiên cứu chọn các dòng keo và bạch đàn chống chịu bệnh có năng suất cao. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ với phát triển rừng bền vững và biến đổi khí hậu, trang 55-67.
27 Nguyễn Hoàng Nghĩa, Đặng Văn Thuyết, 2010. Tổng quan kết quả nghiên cứu khoa học lâm nghiệp khu vực phía Nam của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2001-2010. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ với phát triển rừng bền vững và biến đổi khí hậu, trang 5-12.
28 Nguyễn Thị Bích Ngọc, Vũ Văn Thu, Phạm Thị Thanh Miền, 2010. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệbảo quản gỗ rừng trồng làm trụ chống cho cây Hồ tiêu, Thanh long. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ với phát triển rừng bền vững và biến đổi khí hậu, trang 479-485.
29 Đỗ Duy Ngọc, 2010. Kết quả nghiên cứu sử dụng tổng hợp gỗ Tràm. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ với phát triển rừng bền vững và biến đổi khí hậu, trang 426-434.
30 Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Duy Vượng, Bùi Văn Ái, Phạm Thị Thanh Miền, 2010. Kết quả nghiên cứu sử dụng nguyên liệu thực vật làm thuốc bảo quản lâm sản. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ với phát triển rừng bền vững và biến đổi khí hậu, trang 470-478.
31 Nguyễn Trọng Nhân, Nguyễn Thị Bích Ngọc, Bùi Duy Ngọc. Nghiên cứu công nghệ sản xuất ván ghép thanh từ gỗ rừng trồng. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ với phát triển rừng bền vững và biến đổi khí hậu, trang 461-469.
32 Lê Xuân Phúc, Phạm Đình Mạnh, Cao Chí Công, 2010. Kết quả nghiên cứu cải tiến nhà giâm hom cây giống lâm nghiệp. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ với phát triển rừng bền vững và biến đổi khí hậu, trang 384-394.
33 Nguyễn Thị Phúc, 2010. Nghiên cứu một số yếu tố công nghệ để sản xuất một số sản phẩm mặt ghế cong hai chiều từ cót đan và ván bóc bằng phương pháp ép định hình gia nhiệt điện cao tần. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ với phát triển rừng bền vững và biến đổi khí hậu, trang 453-460.
34 Vũ Tấn Phương, 2010. Kết quả nghiên cứu về định giá rừng ở Việt Nam. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ với phát triển rừng bền vững và biến đổi khí hậu, trang 517-525.
35 Vũ Tấn Phương, 2010. Kết quả nghiên cứu về lượng giá kinh tế môi trường và dịch vụ môi trường một số loại rừng chủ yếu ở Việt Nam. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ với phát triển rừng bền vững và biến đổi khí hậu, trang 526-536.
36 Đào Ngọc Quang, Lê Văn Bình, 2010. Nghiên cứu tuyển chọn và nhân giống Thông nhựa (Pinus merkusii Jungh. & Vriese) kháng sâu róm thông (Dendrolimus punctatus Walker). Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ với phát triển rừng bền vững và biến đổi khí hậu, trang 89-100.
37 Trần Hồ Quang, Trần Thanh Trăng, 2010. Kết quả nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn giống bạch đàn. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ với phát triển rừng bền vững và biến đổi khí hậu, trang 31-37.
38 Ngô Đình Quế, Đinh Thanh Giang, Nguyễn Văn Thắng, Vũ Văn Hưởng, 2010. Phân hạng đất trồng rừng sản xuất một số loài cây chủ yếu ở vùng Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ với phát triển rừng bền vững và biến đổi khí hậu, trang 160-176.
39 Ngô Đình Quế và ctv, 2010. Nghiên cứu các giải pháp kinh tế, kỹ thuật tổng hợp nhằm khôi phục và phát triển rừng ngập mặn và rừng Tràm tại khu vực phía Nam,Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ với phát triển rừng bền vững và biến đổi khí hậu, trang 334-346.
40 Ngô Đình Quế, Vũ Tấn Phương, Hoàng Việt Anh, 2010. Tiêu chí phân chia rừng phòng hộ đầu nguồn bị suy thoái nghiêm trọng ở Việt Nam. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ với phát triển rừng bền vững và biến đổi khí hậu, trang 347-354.
41 Ngô Đình Quế, 2010. Đánh giá tác động của rừng đến dòng chảy và xói mòn đất trên một số lưu vực sông miền Trung và Tây Nguyên. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ với phát triển rừng bền vững và biến đổi khí hậu, trang 355-361.
42 Ngô Đình Quế và công tác viên, 2010. Đánh giá mức độ suy thoái của rừng phòng hộ đầu nguồn cho lưu vực sông Đạ Tẻh và đề xuất giải pháp phục hồi và phát triển bền vững. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ với phát triển rừng bền vững và biến đổi khí hậu, trang 362-370.
43 Ngô Đình Quế, Nguyễn Đức Minh, Nguyễn Thu Hương, Đinh Thanh Giang, Nguyễn Thanh Tùng, Tạ Thu Hoà, 2010. Đánh giá tác động môi trường của một số loại rừng trồng ở Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ với phát triển rừng bền vững và biến đổi khí hậu, trang 371-377.
44

Ngô Đình Quế, Nguyễn Thu Hương, Nguyễn Thanh Tùng, Tạ Thu Hoà, 2010. Đánh giá ảnh hưởng của cà phê đến môi trường ở Tây Nguyên. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ với phát triển rừng bền vững và biến đổi khí hậu, trang 378-383.

45

Ngô Đình Quế và cộng tác viên, 2010. Đề xuất cơ chế chính sách nhằm khôi phục và phát triển bền vững hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển Việt Nam. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ với phát triển rừng bền vững và biến đổi khí hậu, trang 537-545.

46 Nguyễn Xuân Quyền, Vũ Đình Thịnh, 2010. Kết quả nghiên cứu khắc phục một số nhược điểm của gỗ rừng trồng. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ với phát triển rừng bền vững và biến đổi khí hậu, trang 445-452.
47 Trần Văn Sâm, 2010. Nghiên cứu một số các biện pháp kỹ thuật trồng Xà cừ lá nhỏ (Swietenia microphylla) cho năng suất cao nhằm cung cấp gỗ lớn trong vùng Đông Nam Bộ. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ với phát triển rừng bền vững và biến đổi khí hậu, trang 257-265.
48 Nguyễn Huy Sơn, 2010. Nghiên cứu chọn và nhân giống Quế có năng suất tinh dầu cao. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ với phát triển rừng bền vững và biến đổi khí hậu, trang 80-88.
49 Nguyễn Huy Sơn, 2010. Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ để phát triển gỗ nguyên liệu cho xuất khẩu.Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ với phát triển rừng bền vững và biến đổi khí hậu, trang 148-159.
50 Nguyễn Huy Sơn, Lê Văn Thành, 2010. Thực trạng phát triển cây Dó trầm ở nước ta hiện nay. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ với phát triển rừng bền vững và biến đổi khí hậu, trang 191-199.
51 Nguyễn Huy Sơn, Lê Văn Thành, 2010. Đánh giá kết quả tác động tạo trầm và thị trường tiêu thụ tinh dầu Trầm hương ở Việt Nam hiện nay. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ với phát triển rừng bền vững và biến đổi khí hậu, trang trang 200-208.
52 Nguyễn Huy Sơn, 2010. Khả năng sinh trưởng của keo lai và Bạch đàn uro trên đất bazan thoái hoá ở Pleiku. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ với phát triển rừng bền vững và biến đổi khí hậu, trang 225-231.
53 Phạm Quang Thu, Đào Ngọc Quang, 2010. Kết quả nghiên cứu sâu bệnh hại thông. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ với phát triển rừng bền vững và biến đổi khí hậu, trang 308-320.
54 Phạm Quang Thu, Lê Văn Bình, 2010. Thành phần loài sâu bệnh hại rừng Đước, đặc điểm nhận biết, đặc điểm sinh học và sinh thái của loài sâu hại chính tại Cần Giờ – Thành phố Hồ Chí Minh. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ với phát triển rừng bền vững và biến đổi khí hậu, trang 321-347.
55 Đoàn Văn Thu, Tô Quốc Huy, 2010. Kết quả nghiên cứu thiết kế chế tạo thiết bị làm đất chăm sóc rừng. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ với phát triển rừng bền vững và biến đổi khí hậu, trang 395-406.
56 Nguyễn Quang Trung, 2010. Nghiên cứu sử dụng gỗ bạch đàn urophylla cho sản xuất đồ mộc. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ với phát triển rừng bền vững và biến đổi khí hậu, trang 435-444.
57 Vương Đình Tuấn, Nguyễn Xuân Cường và Phan Thị Mỵ Lan, 2010. Nghiên cứu tạo phôi soma Thông nhựa (Pinus merkusii) trong điều kiện invitro. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ với phát triển rừng bền vững và biến đổi khí hậu, trang 38-44.
58 Vương Đình Tuấn, 2010. Nghiên cứu mối quan hệ di truyền của Keo lá tràm (Acacia auriculiformis) ở Đông Nam Bộ bằng chỉ thị RAPR và SSR. Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Công nghệ với phát triển rừng bền vững và biến đổi khí hậu, trang 13-22.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]