Danh sách các nhiệm vụ KHCN & MT thực hiện năm 2015

STT

Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ

Đơn vị thực hiện

Chủ trì đề tài

Thời gian thực hiện

 

Chi phí hoạt động thường xuyên

 

 

 

A

ĐỀ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC

 

 

 

*

Đề tài độc lập cấp nhà nước

 

 

 

1

Nghiên cứu tuyển chọn tập đoàn cây trồng phù hợp và biện pháp kỹ thuật gây trồng góp phần phục hoàn môi trường sau khai thác Bauxite ở Tây Nguyên.

Viện Khoa học lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

TS. Nguyễn Thành Mến

2011-2015

2

Nghiên cứu kỹ thuật trồng cây Xoan nhừ (Choerospondias axillaris) cung cấp gỗ lớn tại các tỉnh miền núi phía Bắc.

Viện Nghiên cứu Lâm sinh

TS. Lại Thanh Hải

2012-2016

3

Nghiên cứu kỹ thuật trồng cây Bương lông Điện Biên (Dendrocalamus giganteus) cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến ở các tỉnh miền núi phía Bắc

 Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ

TS.Nguyễn Anh Dũng

2012-2016

4

Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ để bảo quản di sản mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm chùa Bồ Đà tỉnh Bắc Giang

Viện KHLN VN

PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc

2014-2016

*

Đề tài cấp nhà nước thuộc CT KC

5

Nghiên cứu ứng dụng một số vật liệu nano nâng cao tính chất cơ  học, vật lý và độ bền tự nhiên của gỗ

Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng

TS. Bùi Văn Ái

2012-2015

*

Đề tài trọng điểm cấp Nhà nước

6

Nghiên cứu các gải pháp tổng hợp phục hồi và quản lý hệ thống rừng phòng hộ đầu nguồn ở Tây Nguyên

Viện Nghiên cứu Lâm sinh

PGS. TS Trần Văn Con

2012-2015

7

Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp tiên tiến trong đánh giá tiềm năng tích lũy sinh khối của một số hệ sinh thái rừng chính tại Việt Nam

Viện Nghiên cứu Lâm sinh

TS. Trần Văn Đô

2014-2016

8

Vấn đề rào cản sinh học sinh sản trong lai hữu tính giữa các thể đa bội của 2 loài keo nhiệt đới và bước đầu nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật cứu phôi sử dụng vật liệu nhị bội

Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

TS. Nghiêm Quỳnh Chi

2014-2017

*

Dự án Sản xuất thử nghiệm cấp NN

9

Trồng sản xuất thử nghiệm một số giống Macadamia mới (OC 246, 816 và 849) tại Tây Nguyên

Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

ThS. Nguyễn Hữu Sơn

2012-2016

*

Bảo tồn nguồn gen

10

Bảo tồn nguồn gen cây rừng

Viện KHLN VN

TS Phí Hồng Hải

2011-2015

11

Khai thác và phát triển nguồn gen cây Sở (Camelia sasanqua)

Viện KHLN VN

TS. Hoàng Văn Thắng

2012-2015

12

Khai thác và phát triển các nguồn gen Tơm T’rưng (Urceola minutiflora Mid.) và Huyết đằng lông (Butea superba Roxb.) ở Tây Nguyên làm nguyên liệu sản xuất thuốc

Viện Khoa học lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

ThS. Nguyễn Thanh Nguyên

2013 – 2017

13

Khai thác và phát triển nguồn gen giống Quế thanh hóa ( Cinnamomum cassia) có năng suất và chất lượng tinh dầu cao

Viện Nghiên cứu Lâm sinh

TS. Lưu Cảnh Trung

2013-2016

*

Chương trình công nghệ sinh học

 

 

 

14

Nghiên cứu chọn giống keo lai sinh trưởng nhanh bằng chỉ thị phân tử

Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

TS. Hà Huy Thịnh

2012-2016

15

Nghiên cứu phát triển chỉ thị phân tử để chọn và lai giống bạch đàn E.urophilla với E.exerta và E.camaldulensis

Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

TS. Nguyễn Việt Cường

2012-2016

16

Nghiên cứu chọn tạo giống Keo tam bội sinh trưởng nhanh phục vụ trồng rừng gỗ lớn

Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

TS. Nghiêm Quỳnh Chi

2014-2019

B

ĐỀ TÀI CẤP BỘ

*

Chương trình Giống

1

Nghiên cứu chọn giống các dòng keo và bạch đàn chống chịu bệnh có năng suất cao phục vụ trồng rừng kinh tế

Viện KHLN VN

PGS.TS. Nguyễn Hoàng Nghĩa

2011-2015

2

Nghiên cứu cải thiện giống nhằm tăng năng suất, chất lượng cho một số loài cây trồng chủ lực

Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

TS. Hà Huy Thịnh

2011-2015

3

Nghiên cứu lai tạo giống một số loài bạch đàn, tràm, keo, thông

Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

TS. Nguyễn Việt Cường

2011-2015

4

Khảo nghiệm và đánh giá khả năng phát triển cây Macadamia tại Việt Nam

Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

TS. Nguyễn Đức Kiên

2011-2015

*

 Đề tài tuyển chọn

 

 

 

5

Nghiên cứu đặc điểm lâm học,  chọn giống, kỹ thuật     trồng  và công dụng của cây Cóc hành (Azadirachta exselsa (Jack) Jacob) ở vùng khô hạn Nam trung bộ.

Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng

TS. Hà Thị Mừng

2011-2015

6

Nghiên cứu chọn giống và nhân giống cho Keo lá liềm và Keo tai tượng (Acacia mangium) phục vụ trồng rừng kinh tế

Viện KHLNVN

TS. Phí Hồng Hải

2011-2015

7

Nghiên cứu chọn tạo giống Bạch đàn lai mới giữa Bạch đàn Pellita và các giống Bạch đàn khác

Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

TS. Nguyễn Đức Kiên

2011-2015

8

Khảo nghiệm mở rộng một số loài có triển vọng và biện pháp kỹ thuật trồng rừng ở vùng núi cao miền Bắc Việt Nam

Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ

ThS. Bùi Trọng Thủy

2012-2016

9

Nghiên cứu phát  triển 2 loài Vối thuốc (Schima wallichii Choisy và Schima superba Gardn.et Champ)

Viện Nghiên cứu Lâm sinh

 TS. Đặng Thịnh Triều

2012-2016

10

Nghiên cứu công nghệ sản xuất bầu ươm cây giống lâm nghiệp qui mô công nghiệp với vỏ bầu tự hủy và công nghệ compost cho vỏ bầu cứng.

Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng

TS. Lê Xuân Phúc

2012-2016

Đề tài cấp bộ khác

 

 

 

11

Nghiên cứu tuyển chọn và nhân giống Thông nhựa kháng sâu róm thông

Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng

ThS. Đào Ngọc Quang

2011-2015

12

Nghiên cứu đặc điểm lâm học của một số hệ sinh thái rừng tự nhiên chủ yếu ở Việt Nam

Viện Nghiên cứu Lâm sinh

PGS.TS.Trần Văn Con

2011-2015

13

Nghiên cứu cấu tạo, tính chất vật lý, cơ học và thành phần hóa học của một số loài gỗ và tre thông dụng ở Việt Nam làm cơ sở cho chế biến, bảo quản và sử dụng

Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng

TS.Nguyễn Tử Kim

2011-2015

14

Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật gây trồng một số loài cây bản địa cung cấp gỗ lớn (Xoay, Huỳnh đường) cho vùng Tây Nguyên

Viện Khoa học lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

KS. Trần Hồng Sơn

2012-2016

15

Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật gây trồng một số loài cây bản địa cung cấp gỗ lớn (Máu chó lá to, Chò xanh, Dẻ xanh) cho khu vực phía Bắc

Viện KHLNVN

ThS. Lương Thế Dũng

2012-2016

16

Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật gây trồng một số loài cây lâm sản ngoài gỗ (Sơn huyết, Bời lời) cho vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ

ThS. Nguyễn Thị Chuyền

2012-2016

17

Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật trồng thâm canh Gáo trắng, Gáo vàng trên đất chua phèn và ngập lợ ở Nam Bộ

Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ

Ths. Võ Ngươn Thảo

2012-2016

18

Nghiên cứu sử dụng gỗ một số loài cây trồng rừng gỗ lớn (Cáng lò (Betula alnoides Buch – Ham), Vối thuốc (Schima wallichii), Xà cừ  (Khaya senegalensis)  để sản xuất đồ mộc

Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng

TS. Bùi Duy Ngọc

2013-2016

19

Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật gây trồng cây Ươi (Scaphium macropodum) nhằm mục đích lấy quả
(Giai đoạn 2: 2013-2017).

Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng

TS. Đoàn Đình Tam

2013-2017

20

Nghiên cứu chọn giống, kỹ thuật trồng và khai thác mủ cây trôm (Sterculia foetida L.) ở vùng khô hạn Nam Trung Bộ

Viện Khoa học lâm nghiệp Nam Bộ

ThS. Phùng Văn Khen

2013-2017

21

Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật gây trồng cây gỗ lớn mọc nhanh Thanh thất (Ailanthus triphysa (Dennst) Alston) và Chiêu liêu nước trên một số vùng sinh thái trọng điểm

Viện Khoa học lâm nghiệp Nam Bộ

TS. Phạm Thế Dũng

2013-2017

22

Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật tổng hợp để phát triển rừng trồng cung cấp gỗ lớn Keo tai tượng, Keo lá tràm và Bạch đàn trên lập địa sau khai thác ít nhất hai chu kỳ tại một số vùng trồng rừng tập trung.

Viện KHLNVN

PGS.TS. Võ Đại Hải

2014-2018

23

Nghiên cứu hệ thống các biện pháp kỹ thuật trồng rừng thâm canh keo lai, Keo tai tượng và Keo lá tràm cung cấp gỗ lớn trên đất trồng mới

Viện Nghiên cứu Lâm sinh

PGS.TS. Nguyễn Huy Sơn

2015-2019

24

Nghiên cứu đề xuất mô hình liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất kinh doanh gỗ và sản phẩm gỗ rừng trồng

Trung tâm NC Kinh tế lâm nghiệp

TS. Hoàng Liên Sơn

2015-2016

25

Nghiên cứu kỹ thuật gây trồng cây mắm biển, Đâng, Đưng và Bần trắng trên các dạng lập địa chính vùng ven biển miền Trung, các đảo Nam Bộ và Nam Trung Bộ

Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ

ThS. Hoàng Văn Thơi

2015-2019

*

Nhiệm vụ bảo vệ môi trường Biến đổi khí hậu

 

 

 

26

Xây dựng các giải pháp kỹ thuật tổng hợp để quản lý và phát triển bền vững rừng ngập mặn phòng hộ ven biển nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu

Viện KHLN VN

TS. Vũ Tấn Phương

2012-2015

*

Dự án Sản xuất thử nghiệm

 

 

27

Hoàn thiện công nghệ thiết sản xuất ván ép nhiều lớp chất lượng cao và kích thước lớn đáp ứng nhu cầu sử dụng trong môi trường chịu lực lớn, độ ẩm cao.

Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng

TS. Nguyễn Quang Trung

2013-2016

28

Xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm cho một số giống Bạch đàn lai mới được công nhận.

Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

ThS.Nguyễn Hữu Sỹ

2013-2016

29

Hoàn thiện công nghệ và thiết bị cho nhà giâm hom cây lâm nghiệp quy mô bán công nghiệp tại khu vực có điều kiện khí hậu khắc nhiệt

Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng

TS. Lê Xuân Phúc

2013-2016

30

Hoàn thiện công nghệ xử lý bảo quản gỗ làm nguyên liệu đóng tài thuyền đi biển

Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng

TS. Bùi Văn Ái

2015-2016

31

Hoàn thiện quy trình kỹ thuật chuyển hóa rừng cung cấp gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn các loài Keo lai và keo tai tượng

Viện Nghiên cứu Lâm sinh

TS. Trần Lâm Đồng

2015-2018

IV

Dự án Khuyến nông

 

 

 32

Phục hồi rừng Luồng thoái hóa

Viện Nghiên cứu Lâm sinh

TS. Đặng Thịnh Triều

2013-2015

 33

Mô hình thâm canh rừng kinh tế bằng một số giống keo tai tượng xuất xứ Pongaki và Cardwell; keo lai BV33, BV75, TB1, TB11

Viện Nghiên cứu Lâm sinh

TS. Lại Thanh Hải

2014-2016

V

Dự án điều tra cơ bản

 

 

34

Điều tra thành phần sinh vật gây hại cây Lâm nghiệp ở Việt Nam

TT BVR

PGS. TS Phạm Quang Thu

2012-2015

35

Dự án tổng kiểm kê điều tra rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016 Tỉnh Tuyên Quang

Viện Nghiên cứu Lâm sinh

Viện Nghiên cứu Lâm sinh

2014-2015

36

Dự án tổng kiểm kê điều tra rừng toàn quốc giai đoạn 2013-2016 Tỉnh Yên Bái

Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng

Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng

2014-2015

*

Nhiệm vụ Tiêu chuẩn Quy chuẩn

37

Giống cây lâm nghiệp – Keo lai – Yêu cầu kỹ thuật; Phần 1: Cây giống nhân bằng phương pháp nuôi cấy mô; Phần 2: Cây giống nhân bằng phương pháp giâm hom

Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

TS. Nguyễn Đức Kiên

2014-2015

38

Giống cây lâm nghiệp – Bạch đàn lai – Yêu cầu kỹ thuật; Phần 1: Cây giống nhân bằng phương pháp nuôi cấy mô; Phần 2: Cây giống nhân bằng phương pháp giâm hom

Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

TS. Nguyễn Đức Kiên

2014-2015

39

Giống cây lâm nghiệp – Keo tai tượng – Yêu cầu kỹ thuật; Phần 1: Cây giống nhân bằng hạt

Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

TS. Nguyễn Đức Kiên

2014-2015

40

Rừng trồng – Keo tai tượng – Yêu cầu kỹ thuật; Phần 1: Lập địa

Viện Nghiên cứu Lâm sinh

TS. Đặng Văn Thuyết

2014-2015

41

Rừng trồng – Keo lai – Yêu cầu kỹ thuật; Phần 1: Lập địa

Viện Nghiên cứu Lâm sinh

ThS. Trần Đức Mạnh

2014-2015

42

Rừng trồng – Bạch đàn lai – Yêu cầu kỹ thuật; Phần 1: Lập địa

Viện Nghiên cứu Lâm sinh

TS. Lưu cảnh Trung

2014-2015

43

Rừng trồng – Chuyển hóa rừng trồng cung cấp gỗ lớn – Yêu cầu kỹ thuật; Phần 1: Keo lai; Phần 2: Keo tai tượng

Viện Nghiên cứu Lâm sinh

PGS. TS Trần Văn Con

2014-2015

44

Thuốc bảo quản gỗ – Phương pháp trong phòng thí nghiệm; Phần1: Xác định hiệu lực chống mỗi gỗ ẩm; Phần2: Xác định hiệu lực chống nấm gây biến mầu gỗ

Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng

ThS. Bùi Thị Thủy

2014-2015

45

Keo dán gỗ – Phần1: Thuật ngữ và định nghĩa; Phần 2: Phương pháp xác định hàm lượng Formaldehyde

Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng

ThS. Hà Tiến Mạnh

2014-2015

46

Giống cây lâm nghiệp – Sở

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

TS. Hoàng Văn Thắng

2015-2016

47

Giống cây lâm nghiệp – Keo: Phần I: Keo lá tràm; Phần 2: keo lá liềm

Viện NC Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

TS. Nguyễn Đức Kiên

2015-2016

48

Giống cây lâm nghiệp – bạch đàn: Phần I: Bạch đàn Urô; Phần 2: Bạch đàn Camal

Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

TS. Nguyễn Đức Kiên

2015-2016

49

Giống cây lâm nghiệp – Thông: Phần I: Thông đuôi ngựa; Phần 2: Thông Caribeae

Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

TS. Nguyễn Đức Kiên

2015-2016

50

Giống cây lâm nghiệp – Tràm: Phần I: Tràm Úc; Phần 2: Tràm ta

Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

TS. Nguyễn Đức Kiên

2015-2016

51

Giống cây lâm nghiệp – Mây nếp

Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ

ThS. Lương Thế Dũng

2015-2016

52

Giống cây lâm nghiệp – Hồi

Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ

ThS. Nguyễn Thị Chuyền

2015-2016

53

Giống cây lâm nghiệp – Sa nhân

Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ

TS. Phan Văn Thắng

2015-2016

54

Giống cây lâm nghiệp – Thảo quả

Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ

TS. Phan Văn Thắng

2015-2016

55

Nhiệm vụ tổ chức Hội thảo Khoa học công nghệ lâm nghiệp góp phần thực hiện đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Viện KHLN VN

2015

6,1

Tăng cường năng lực

Tăng cường trang thiết bị

1

Tăng cường trang thiết bị cho Viện KHLN Nam Trung Bộ và Tây Nguyên  (Viện KHLNVN)

9-11 Hùng Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng

2

Phòng thí nghiệm phân tích đất của Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ

Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ

Xây dựng nhỏ – sửa chữa lớn

1

Trung tâm Khoa học sản xuất lâm nghiệp Tây Bắc

Trung tâm Khoa học sản xuất lâm nghiệp Tây Bắc

2014-2015

2

Trung tâm NC Kinh tế Lâm nghiệp

Trung tâm NC Kinh tế Lâm nghiệp

2014-2015

3

Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ

Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ

2014-2015

I

Dự án giống cây lâm nghiệp

 

 

1

Phát triển giống cây lấy gỗ phục vụ trồng rừng kinh tế giai đoạn 2011 – 2015

Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học Lâm nghiệp

2012-2015

2

Phát triển giống phục vụ trồng rừng tại các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 2011 – 2015

Trung tâm KHLN Bắc Trung Bộ

2012-2015

3

Phát triển giống phục vụ trồng rừng tại các tỉnh vùng Tây Nguyên

 Viện KHLN Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

2012-2015

4

Phát triển giống một số loài cây phục vụ trồng rừng vùng cửa sông ven biển các tỉnh miền Bắc

Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng

2012-2015

5

Phát triển và nâng cao chất lượng giống một số loài cây lâm nghiệp bản địa và lâm sản ngoài gỗ có giá trị cao giai đoạn 2011 – 2015

Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ

2012-2015

6

Phát triển giống cây lâm nghiệp phục vụ trồng rừng các tỉnh Đông Nam Bộ và Nam Trung Bộ

Viện KHLN Nam Bộ

2012-2015

7

Phát triển giống cây lâm nghiệp phục vụ trồng rừng trên đất cát ven biển, đất phèn, đất ngập mặn giai đoạn 2011-2015

Viện KHLN Nam Bộ

2012-2015

8

Phát triển giống phục vụ trồng rừng tại các tỉnh vùng Tây Bắc

Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Tây Bắc

2012-2015

II

Dự án bảo vệ & phát triển rừng

 

 

1

Đầu tư tăng cường năng lực quản lý bảo vệ và phát triển rừng bền vững cho trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm lâm sinh Cầu Hai

  Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm lâm sinh Cầu Hai

2011-2015

2

Đầu tư bảo vệ và phát triển rừng thực nghiệm lâm sinhTrung tâm Khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ giai đoạn 2011-2020

 Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ

2011-2015

3

Đầu tư bảo vệ và phát triển rừng nghiên cứu thực nghiệm của Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ giai đoạn 2011-2015

 Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ

2011-2015

4

Đầu tư bảo vệ và phát triển rừng nghiên cứu thực nghiệm Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Tây Bắc giai đoạn 2011-2020

 Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Tây Bắc

2011-2015

5

Đầu tư quản lý bảo vệ và phát triển rừng nghiên cứu thực nghiệm giai đoạn 2011-2020 cho Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng

 Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng

2011-2015

6

Đầu tư bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 tại Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Lâm sinh Lâm Đồng

 Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

2011-2015

7

Đầu tư bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 tại Trung tâm Lâm nghiệp nhiệt Đới

 Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

2011-2015

8

Dự án bảo vệ và phát triển rừng tại Trung tâm KHSXLN vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 2011-2020

Trung tâm KHLN Bắc Trung Bộ

2011-2020

*

Đề tài cấp cơ sở

 

1

Nghiên cứu tuyển chọn một số dòng keo lai tự nhiên chịu hạn cho vùng đất cát đỏ ven biển Bình Thuận

Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ

KS. Trần Đức Thành

2012-2016

2

Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật tỉa thưa nuôi dưỡng rừng Đước (Rhyzophora apiculata) tái sinh sau bão tại huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau

Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ

KS. Ninh Văn Quang

2011-2016

3

Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật lâm sinh trồng rừng  Bời lời vàng (Litsea vang H.lec.) tại vùng Đông Nam Bộ

Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ

Ths. Nguyễn Anh Tuấn

2010-2015

4

Bước đầu nghiên cứu một số đặc điểm lâm học và biện pháp ký thuật trồng Sấu tía nhằm cung cấp gỗ lớn tại vùng Đông Nam Bộ

Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ

Ths. Nguyễn Kiên Cường

2011-2015

5

Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật trồng Keo lai thâm canh cung cấp gỗ lớn tại vùng Đông Nam Bộ.

Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ

Ths. Đặng Phước Đại

2014-2019

6

Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật trồng Tràm Úc (Melaleuca leucadendra) thâm canh cung cấp gỗ lớn.

Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ

TS. Nguyễn Trung Thông

2014-2019

7

Nghiên cứu nhân giống Thủy tùng (Glyptostrobus pensilis) bằng công nghệ mô – hom phục vụ bảo tồn ở Tây nguyên

Viện Khoa học lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Ks Nguyễn Như Hiến

2010-2015

8

Xây dựng mô hình trồng rừng thử nghiệm một số dòng Keo lai có khả năng chịu hạn và năng suất cao trên đất cát ven biển vùng Nam Trung Bộ

Viện Khoa học lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

KS. Đinh Chi Giang

2014-2017

9

Nghiên cứu kỹ thuật cải tạo rừng trồng thuần loài Thông ba lá trên đất Bazan thoái hóa bằng một số loài cây lá rộng tại Pleiku, tỉnh Gia Lai

Viện Khoa học lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

KS. Nguyễn Thanh Tuấn

2012-2016

10

Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật thâm canh trồng rừng Keo lai cung cấp gỗ lớn tại vùng Bắc Trung Bộ

Trung tâm Khoa học lâm nghiệp Bắc Trung Bộ

ThS. Vũ Đức Bình

2014-2019

11

Nghiên cứu khảo nghiệm mở rộng các dòng Keo lai tại Đoan Hùng – Phú Thọ

 Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ

Th.S Nguyễn Thị Dương

2013-2016

12

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về Giống và kỹ thuật lâm sinh xây dựng mô hình trồng rừng keo tai tượng xuất xứ Pongaki cung cấp gỗ lớn

Trung tâm Khoa học lâm nghiệp Đông Bắc Bộ

Ks. Nguyễn Duy Biên

2014-2016

13

Khảo nghiệm mở rộng các giống keo lai (AH1, AH7, BV71, BV73, BV75, BV16, BV32), tại trạm thực nghiệm lâm nghiệp Pleiku, tỉnh Gia Lai

Viện Khoa học lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

KS Trần Hoàng Hóa

2015-2018

14

Khảo nghiệm mở rộng các giống keo lai (AA1, AA9, BVlt83, BVlt84, BVlt85, Clt98, AH1, AH7, BV71, BV73, BV10, BV75, BV16, BV32, BV33), tại Quảng Trị

Trung tâm Khoa học lâm nghiệp Bắc Trung Bộ

Ks. Nguyễn Hải Thành

2015-2020

15

Nghiên cứu ứng dụng một số biện pháp kỹ thuật về giống và lâm sinh để trồng rừng keo tai tượng (xuất xứ Pongaki); Keo lai (dòng BV10, BV16) cung cấp gỗ lớn tại trạm thực nghiệm lâm nghiệp Tân Lạc, Hòa Bình

Viện Nghiên cứu Lâm sinh

2015-2020

16

Nghiên cứu ứng dụng một số biện pháp kỹ thuật về giống và lâm sinh để trồng rừng keo (AA1, AA9, AH1, AH7, TB6, TB12, BV32) cung cấp gỗ lớn tại vùng Đông Nam Bộ

Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ

Ths. Nguyễn Kiên Cường 2015-2019

17

Nghiên cứu quản lý vật liệu hữu cơ sau khai thác nhằm duy trì và nâng cao năng suất rừng trồng Keo lá tràm chu kỳ 4 tại vùng ĐôngNam Bộ

Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ

Ths. Kiều Mạnh Hà 2015-2019

18

Khảo nghiệm mở rộng các giống keo lai (AH1, Ah7, TB11, BV71, BV72), Keo tai tượng từ các gia đình tót, các xuất xứ mới và vườn giống được công nhận tại Ba Vì

Viện Nghiên cứu Giống và CNSH Lâm nghiệp

Ths. Cấn Thị Lan

2015-2019

19

Sưu tập và trồng bổ sung loài cho Vườn sưu tập thực vật Trảng Bom giai đoạn 2015 – 2016

Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ

Ths Nguyễn Anh Tuấn 2015-2016

*

Đề tài cấp tỉnh

1

Nghiên cứu các giải pháp trồng rừng trên diện tích bán ngập khu vực lòng hồ thủy điện Tuyên Quang – Qua VPV

Viện Nghiên cứu Lâm sinh

ThS. Bùi Thanh Hằng

2012-2015

2

Nghiên cứu bảo tồn và phát triển loài Tam thất hoang (Panax stipuleanatus H.T.Tsai et K.M.Feng) ở các xã vùng cao huyện Mường tè

Viện Nghiên cứu Lâm sinh

ThS. Phạm Quang Tuyến

2014-2017

3

Nghiên cứu bảo tồn và phát triển cây Vù hương trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

 Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ

KS. Nguyễn Văn Thông (Nguyễn Viên 2015)

2010-2015

4

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh vật học và phương pháp bảo tồn Dẻ gai phú thọ (Castanopsis phuthoensis Luong) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

 Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ

TS. Nguyễn Văn Thọ

2014- 2016

5

dự án: “Xây dựng mô hình rừng cây bản địa dưới tán rừng Keo tai tượng thoái hóa nhằm phục vụ cho cảnh quan khu du lịch Hồ Núi Cốc”

Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ

ThS. Ngô Đức Nhạc

2012-2015

6

Nghiên cứu xây dựng mô hình trồng Thông caribe nhằm cung cấp gỗ lớn và lấy nhựa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ

ThS. Bùi Trọng Thủy

2014-2015

7

Nghiên cứu kỹ thuật gây trồng và nhân giống cây Xoan đào (Pygeum arboreum) phục vụ trồng rừng kinh doanh gỗ lớn tại tỉnh Lào Cai

Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng

Vũ Văn Định

2013-2016

9

(Pinus caribeae Morelet), Bạch tùng (Dacrycarpus imbricatus Blume) và Thông năm lá (Pinus dalatensis de Ferre) bổ sung tập đoàn cây trồng rừng kinh tế tại Lâm Đồng

Viện Khoa học lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

ThS. Lê Cảnh Nam

2013-2016

10

Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây Trôm (Sterculia foetida) trên vùng khô hạn thuộc khu vực biên giới của tỉnh Đăk Lăk

Viện Khoa học lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

ThS. Phạm Trọng Nhân

7/2014-12/2018

11

Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật gây trồng cây Hoàng Liên Ô rô (Mahonia nepalensis DC.), Bá bệnh (Eurycoma longifolia Jack) và Đảng sâm (Codonopsis javanica Hook. et Thoms.) dưới tán rừng Thông  3 lá tại Lâm Đồng.

Viện Khoa học lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

TS. Nguyễn Thành Mến

6/2013-6/2016

 

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]