Danh sách các nhiệm vụ KHCN&MT thực hiện năm 2011

TT

Tên nhiệm vụ KHCN Tên tổ chức chủ trì Tên cá nhân chủ trì Thời gian thực hiện
A Đề tài cấp Nhà nước
* Đề tài độc lập
1 Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ và kinh tế xã hội trồng rừng gỗ lớn, mọc nhanh trên đất trống còn tính chất đất rừng và đất rừng nghèo kiệt PGS.TS. Trần Văn Con Phòng KTLS 2008-2011
2 Nghiên cứu tuyển chọn tập đoàn cây trồng phù hợp và biện pháp kỹ thuật gây trồng góp phần phục hoàn môi trường sau khai thác Bauxite ở Tây Nguyên. TS. Nguyễn Thành Mến TT. Lâm Đồng 2011-2015
3 Nghiên cứu công nghệ sản xuất và sử dụng ván mỏng (ván bóc và ván lạng) chất lượng cao đảm bảo tiêu chuẩn xuất khẩu từ gỗ keo và bạch đàn. ThS. Nguyễn Thị Phúc TT. Công nghiệp rừng 2011-2015
* Bảo tồn nguồn gen
4 Bảo tồn nguồn gen cây rừng TS. Phí Hồng Hải TT. Giống 2011-2015
* Chương trình công nghệ sinh học
5 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ gen để tạo giống Thông có khả năng chống chịu cao đối với sâu róm TS. Vương ĐìnhTuấn Phân viện Nam Bộ 2006-2011
6 Chọn tạo giống bạch đàn trắng kháng bệnh đốm lá bằng chỉ thị phân tử ThS. Trần Thanh Trăng Phòng BVR 2009-2012
7 Nghiên cứu sản xuất nấm nội cộng sinh (AM-Abuscular Mycorrhiza) cho cây lâm nghiệp ThS. Lê Quốc Huy TT. CNSH Lâm nghiệp 2010-2013
8 Nghiên cứu lai tạo giống bạch đàn lai biến đổi gen cho sợi gỗ dài TS. Trần Hồ Quang TT. CNSH Lâm nghiệp 2011-2013
* Nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thiết mới phát sinh ở địa phương
9 Nghiên cứu các giải pháp chống thoái hoá, phục hồi và phát triển bền vững rừng luồng tại Thanh Hoá TS. Đặng Thịnh Triều Phòng KTLS 2009-2011
B Đề tài cấp Bộ
* Chương trình Giống
1 Nghiên cứu chọn giống các dòng keo và bạch đàn chống chịu bệnh có năng suất cao phục vụ trồng rừng kinh tế PGS.TS. Nguyễn Hoàng Nghĩa Viện KHLN 2011-2015
2 Nghiên cứu cải thiện giống nhằm tăng năng suất, chất lượng cho một số loài cây trồng chủ lực TS. Hà Huy Thịnh TT. Giống 2011-2015
3 Nghiên cứu lai tạo giống một số loài bạch đàn, tràm, keo, thông TS. Nguyễn Việt Cường TT. CNSH Lâm nghiệp 2011-2015
4 Khảo nghiệm và đánh giá khả năng phát triển cây Macadamia tại Việt Nam ThS. Nguyễn Đình Hải ThS. Mai Trung Kiên TT. Giống 2011-2015
* Đề tài tuyển chọn
5 Nghiên cứu đánh giá thực trạng và phát triển bển vững cây Dó trầm (Aquilaria spp) PGS. TS. Nguyễn Huy Sơn TT. Lâm đặc sản 2007-2011
6 Nghiên cứu chọn, nhân giống và kỹ thuật gây trồng Dầu rái, Sao đen ThS. Nguyễn Thị Hải Hồng Phân viện Nam Bộ 2008-2012
7 Nghiên cứu chọn, nhân giống và kỹ thuật gây trồng Giổi xanh và Re gừng TS. Nguyễn Đức Kiên TT. Giống 2008-2012
8 Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật gây trồng Tống quá sủ, Thông caribê, Bạch đàn, Keo vùng cao cho vùng Tây Bắc TS. Đặng Văn Thuyết Phòng KHKH 2008-2012
9 Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật bảo vệ và nâng cao độ phì của đất nhằm nâng cao năng suất rừng trồng bạch đàn, keo ở các luân kỳ sau TS. Phạm Thế Dũng Phân viện Nam Bộ 2008-2012
10 Nghiên cứu khảo nghiệm và kỹ thuật trồng thâm canh một số giống tiến bộ kỹ thuật mới được công nhận trong 3 năm gần đây cho keo và bạch đàn tại một số vùng trọng điểm PGS.TS. Nguyễn Hoàng Nghĩa Viện KHLN 2009-2013
11 Nghiên cứu công nghệ che sáng và tưới phun tự động cho vườn ươm cây Lâm nghiệp ThS. Lê Xuân Phúc TT. CNR 2009-2011
12 Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật trồng rừng thâm canh cây Sồi phảng (Lithocarpus issus (Champ. Ex Benth.) A.Camus), Gáo trắng (Neolamarkia cadamba (Roxb) Bosser) cung cấp gỗ lớn cho một số vùng trọng điểm ThS. Lê Minh Cường TT. Đông Bắc Bộ 2009-2013
13 Nghiên cứu, xây dựng các biện pháp kỹ thuật phòng trừ tổng hợp mối hại rừng trồng bạch đàn và keo tại một số vùng trọng điểm KS. Nguyễn Dương KhuêTS. Nguyễn Thị Bích Ngọc Phòng BQLS 2009-2011
14 Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật trồng rừng thâm canh cây Lòbo (Brownlowia tabularis Pierre), Xoan mộc (Toona surenii (Blume) Merr và Dầu cát (Dipterocarpus Insularis Hance) tại một số vùng trọng điểm KS. Trần Hữu Biển TT. Đông Nam Bộ 2009-2013
15 Thiết kế, chế tạo và chuyển giao hệ thống chưng cất tinh dầu Hồi quy mô nhỏ KS. Nguyễn Văn Dưỡng TT. Lâm đặc sản 2009-2011
16 Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi trồng nấm Đông trùng hạ thảo (Cordyceps militalis Link) có giá trị dược liệu và thương mại cao PGS.TS. Phạm Quang Thu Phòng BVTVR 2009-2011
17 Nghiên cứu kỹ thuật trồng rừng ngập mặn chắn sóng bảo vệ đê biển ở các điều kiện lập địa khó khăn vùng ven biển phía Bắc ThS. Đoàn Đình Tam TT. ST&MTR 2009-2012
18 Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật trồng cây Lai (Aleurites molucana) ở Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ và Đông Bắc Bộ theo hướng lấy quả TSKH. Lương Văn Tiến Viện KHLN 2010-2013
19 Nghiên cứu khả năng hấp thụ carbon của rừng tự nhiên lá rộng thường xanh, bán thường xanh và rụng lá ở Tây Nguyên PGS. TS. Võ Đại Hải Viện KHLN 2010-2013
20 Nghiên cứu hoàn thiện và xây dựng mới các biểu điều tra của một số loài cây keo, bạch đàn, thông TS. Phan Minh Sáng Phòng KTLS 2010-2013
21 Nghiên cứu xử lý gỗ rừng trồngbằng hợp chất vô cơ nhằm nâng cao độ bền tự nhiên, ổn định kích thước và khả năng chống cháy TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc Viện KHLN 2010-2013
22 Hoàn thiện phương pháp kiểm kê khí nhà kính trong lâm nghiệp ThS. Vũ Tấn Phương TT. ST&MTR 2010-2013
23 Phân tích ngành hàng gỗ rừng trồng nhằm đề xuất giải pháp phát triển trồng rừng sản xuất ThS. Trần Thanh Cao Phân viện Nam Bộ 2010-2011
24 Nghiên cứu xác định giá trị rừng phòng hộ ven biển vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ ThS. Vũ Tấn Phương TT. ST&MTR 2010-2013
25 Nghiên cứu đặc điểm lâm học, chọn giống, kỹ thuật trồng và công dụng của cây Cóc hành (Azadirachta exselsa (Jack) Jacob) ở vùng khô hạn Nam Trung Bộ TS. Hà Thị Mừng TT. ST&MTR 2011-2015
26 Nghiên cứu chọn giống và nhân giống cho Keo lá liềm và Keo tai tượng phục vụ trồng rừng kinh tế TS. Phí Hồng Hải TT. Giống cây rừng 2011-2015
27 Nghiên cứu chọn tạo giống Bạch đàn lai mới giữa Bạch đàn Pellita và các giống Bạch đàn khác TS. Nguyễn Đức Kiên TT. Giống cây rừng 2011-2015
28 Nghiên cứu tuyển chọn và nhân giống Thông nhựa kháng sâu róm thông ThS. Đào Ngọc Quang Phòng NCBVR 2011-2015
29 Nghiên cứu đặc điểm lâm học của một số hệ sinh thái rừng tự nhiên chủ yếu ở Việt Nam PGS. TS. Trần Văn Con Phòng KTLS 2011-2015
30 Nghiên cứu cấu tạo, tính chất vật lý, cơ học và thành phần hóa học của một số loài gỗ và tre thông dụng ở Việt Nam làm cơ sở cho chế biến, bảo quản và sử dụng TS. Nguyễn Tử Kim Phòng TNTVR 2011-2015
* Đề tài thuộc dự án vốn vay ADB
31 Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ, xây dựng mô hình bảo quản, chế biến song mây ở Bắc Kạn, Thái Nguyên làm hàng thủ công mỹ nghệ phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu TS. Nguyễn Văn Đức Phòng BQLS 2009-2011
32 Nghiên cứu các đặc điểm lâm học và khả năng gây trồng loài cây Chùm ngây quy mô hộ gia đình, trang trại vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên TS. Dương Tiến Đức Phòng KTLS 2009-2011
33 Nghiên cứu, đánh giá và tuyển chọn một số giống mây có năng suất và chất lượng cao phù hợp với điều kiện tự nhiên, canh tác và sản xuất ngành hàng mây tre đan xuất khẩu ở Hoà Bình ThS. Triệu Thái Hưng Phòng KTLS 2009-2011
34 Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ bảo quản, tẩy nấm mốc gây biến màu gỗ Thông mã vĩ (Pinus massoniana Lamb) ở Lạng Sơn phục vụ sản xuất đồ mộc tiêu dùng trong nước và xuất khẩu ThS. Nguyễn Thị Hằng ThS. Vũ Văn Thu Phòng BQLS 2009-2011
35 Nghiên cứu giải pháp kỹ thuật nuôi dưỡng rừng Dẻ ăn hạt (Castanopsis boisii Hickel et Camus) tại Bắc Giang ThS. Nguyễn Toàn Thắng Phòng KTLS 2009-2011
36 Nghiên cứu chọn giống và biện pháp kỹ thuật trồng thâm canh cây Sơn (Toxicodendron succedanea) tại Phú Thọ ThS. Đặng Quang Hưng TT Đông Bắc Bộ 2009-2011
37 Nghiên cứu, xây dựng vườn giâm hom bán tự động quy mô thôn, bản phục vụ sản xuất cây trồng lâm nghiệp vùng Tây Nguyên KS. Nguyễn Chí TrungThS. Tô Quốc Huy Phòng KHKH 2009-2011
* Đề tài thuộc Chương trình sinh kế vùng cao
38 Nghiên cứu chọn giống và biện pháp kỹ thuật trồng tre lấy măng tại Lai Châu và Điện Biên ThS. Lê Văn Thành Phòng TCHC 2009-2012
39 Nghiên cứu phát triển một số loài cây lâm sản ngoài gỗ dưới tán rừng tự nhiên, góp phần nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng Đắk Nông, Đắk Lắk ThS. Kiều Tuấn Đạt Phân viện Nam Bộ 2010-2012
40 Nghiên cứu sản suất chất màu thực vật phục vụ phát triển nghề dệt thổ cẩm truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk TS. Lê Thanh Chiến Phòng CBLS 2010-2012
* Đề tài cấp Bộ khác
41 Nghiên cứu trồng thử nghiệm một số loài cây trên nền san hô ngập nước ven biển miền Trung làm cơ sở áp dụng cho các quần đảo Việt Nam ThS. Hoàng Văn Thơi Phân viện Nam Bộ 2009-2013
* Dự án Sản xuất thử nghiệm
42 Xây dựng mô hình trồng rừng keo, bạch đàn bằng các giống có năng suất cao đã được công nhận tại Nam Tây Nguyên ThS. Phạm Trọng Nhân TT. Lâm Đồng 2007-2011
43 Xây dựng mô hình sản xuất thử trồng các dòng Tràm bông vàng có năng suất cao trên vườn cây tạp và bờ bao vùng rừng Tràm bán đảo Cà Mau ThS. Võ Ngươn Thảo TT. Minh Hải 2009-2013
44 Hoàn thiện công nghệ và thiết bị sản xuất chế phẩm bảo quản lâm sản từ vỏ hạt Điều TS. Bùi Văn Ái Phòng BQLS 2010-2013
45 Sản xuất thử một số sản phẩm mộc gia dụng và cấu kiện xây dựng từ tre nứa ThS. Nguyễn Quang Trung TT. Công nghiệp rừng 2011-2015
46 Hoàn thiện quy trình nhân nhanh bằng nuôi cấy mô cho 6 giống Keo lai tự nhiên đã được công nhận ThS. Lê Sơn TT. Giống cây rừng 2011-2012
* Nhiệm vụ tư vấn
1 Rà soát bổ sung danh mục loài cây trồng rừng PGS.TS. Trần Văn Con Phòng KTLS 2010-2011
2 Điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng khai thác, sử dụng gỗ, củi và lâm sản ngoài gỗ trên phạm vi cả nước TSKH. Lương Văn Tiến Viện KHLN 2010-2011
3 Điều tra tài nguyên rừng cấp tỉnh và cấp xã PGS.TS. Trần Văn Con Phòng KTLS 2010-2011
* Đề tài cấp cơ sở
1 Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật gây trồng cây Thanh thất phục vụ kinh doanh gỗ lớn ThS. Phạm Văn Bốn Phân viện Nam Bộ 2007-2011
2 Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật chuyển hoá rừng Luồng kém hiệu quả thành rừng cây lá rộng bản địa ThS. Nguyễn Tiến Linh Phòng KHKH 2007-2011
3 Nghiên cứu kỹ thuật trồng thâm canh một số loài Tre bản địa để lấy măng ở vùng Tây Bắc ThS. Đinh Công Trình TT. Tây Bắc 2007-2011
4 Nghiên cứu chuyển đổi rừng thông tự nhiên thuần loài kém hiệu quả thành rừng hỗn giao đa loài ở Nam Tây Nguyên TS. Trần Văn Tiến TT. Lâm Đồng 2007-2011
5 Nghiên cứu đề xuất các biện pháp phòng trừ sâu ăn lá keo tại Quảng Trị ThS. Lê Văn Bình Phòng BVR 2009-2011
6 Nghiên cứu phát triển tập đoàn cây bản địa, đặc trưng cho các vùng, miền tại Rừng Quốc gia Đền Hùng KS. Nguyễn Trung Lâm TT. Cầu Hai 2009-2012
7 Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật trồng cây Xoay ở vùng Tây Nguyên KS. Cao Chí Khiêm Phòng KTLS 2010-2012
8 Nghiên cứu biện pháp phòng trừ các loài côn trùng cánh cứng hại vỏ và truyền nấm xanh gây chết thông ở Vườn quốc gia Tam Đảo và một số vùng trồng thông khác ThS. Vũ Văn Định Phòng BVR 2010-2012
9 Nghiên cứu các biện pháp phòng trừ loài ong gây dịch u bướu Bạch đàn ở vườn ươm và rừng trồng tại vùng Đông Nam Bộ ThS. Đào Ngọc Quang Phòng BVR 2010-2012
10 Nghiên cứu tuyển chọn loài, xuất xứ và nhân giống Trà hoa vàng (Camellia sp) phục vụ bảo tồn và phát triển ThS. Ngô Thị Minh Duyên TT. CNSH 2010-2012
11 Nghiên cứu kỹ thuật trồng rừng Huỳnh đường (Disoxylum cochinchinense) cung cấp gỗ lớn tại Tây Nguyên KS. Hồ Đức Soa TT. LNNhiệt đới 2010-2012
12 Nghiên cứu chọn giống và gây trồng Gáo trắng, Gáo vàng trên vùng đất chua
phèn và ngập lợ ở Nam Bộ
ThS. Võ Ngươn Thảo TT. Minh Hải 2010-2012
13 Nghiên cứu sử dụng phế liệu chế biến gỗ làm than Biomas phục vụ đời sống và sản xuất ThS. Phan Tùng Hưng KS. Nguyễn Văn Định TT. CNR 2010-2012
14 Nghiên cứu khảo nghiệm một số loài cây mọc nhanh có năng suất cao phục vụ người dân trồng rừng sản xuất tại những vùng khó khăn ở Đắc Nông và Kon Tum ThS. Hứa Vĩnh Tùng TT. Lâm Đồng 2010-2012
15 Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học và kỹ thuật gây trồng cây Máu chó lá to tại vùng núi phía Bắc ThS. Lương Thế Dũng Phòng KHKH 2011-2013
16 Nghiên cứu kỹ thuật trồng cây Bời lời (Litsea glutinosa) cho năng suất cao tại Tây Nguyên phục vụ phát triển kinh tế xã hội KS. Trần Thị Thúy Hằng TT. LN nhiệt đới 2011-2013
17 Theo dõi diễn biến tài nguyên rừng, đa dạng sinh học của thảm thực vật rừng và ảnh hưởng của các yếu tố môi trường đối với đa dạng sinh học của thảm thực vật tại Khu dự trữ sinh quyển mũi Cà Mau tỉnh Cà Mau ThS. Võ Ngươn Thảo TT. Minh Hải 2011-2013
18 Nghiên cữu kỹ thuật trồng cây Chò xanh ở vùng Tây Bắc ThS. Đinh Công Trình TT. Tây Bắc 2011-2013
19 Đánh giá hàm lượng tinh dầu, góp phần nâng cao giá trị sử dụng của loài Giổi ăn quả (Michelia tonkinensis A.Chev.) của Việt Nam ThS. Vũ Thị Hoàng Phương TT. Lâm đặc sản 2011-2013
20 Nghiên cứu kỹ thuật trồng rừng Dái ngựa cung cấp gỗ lớn vùng Trung tâm Bắc Bộ ThS. Đỗ Văn Thảo TT. Cầu Hai 2011-2013
21 Nghiên cứu chọn giống và biện pháp kỹ thuật trồng rừng cây Dẻ xanh (Lithocarpus pseudosundaicus) nhằm cung cấp gỗ lớn cho một số vùng trọng điểm ThS. Bùi Trọng Thủy TT. Đông Bắc Bộ 2011-2013
22 Nghiên cứu kỹ thuật nuôi thả bán hoang dã Lợn rừng (Sus scrofa), Hươu sao (Cervus nippon) và Nai (Cervus unicolor) dưới tán rựng tự nhiên tại Huyện Kbang – Gia Lai KS. Nguyễn Thanh Tuấn TT. LNnhiệt đới 2011-2013
23 Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật gây trồng cây Sơn huyết (Melanorrhoea laccifera Pierre) theo hướng lấy nhựa góp phần phát triển kinh tế xã hội vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên ThS. Nguyễn Thị Chuyền TT. Lâm đặc sản 2011-2013
24 Nghiên cứu chính sách, giải pháp tiếp tục đổi mới các doanh nghiệp lâm nghiệp Nhà nước (Các lâm trường quốc doanh) ThS. Trần Duy Rương Phòng NC Kinh tế lâm nghiệp 2011-2012
25 Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật gây trồng một số loài cây lá rộng bản địa dưới tán rừng Thông ThS. Bùi Trọng Thuỷ TT. Đông Bắc Bộ 2007-2011
26 Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình rừng trồng keo bằng giống tiến bộ kỹ thuật mới được công nhận tại vùng Bắc Trung Bộ ThS. Nguyễn Xuân Hoàng TT. Bắc Trung Bộ 2007-2011
27 Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật lâm sinh trồng rừng Cẩm liên (Shorea siamensis Mig.) và Bời lời vàng (Litsea vang H.lec.) tại vùng Đông Nam Bộ ThS. Nguyễn Anh Tuấn TT. Đông Nam Bộ 2009-2012
28 Bước đầu nghiên cứu chọn giống một số loài Gáo (Haldina, Anthocephalus và Neonauclea) mọc nhanh phục vụ trồng rừng kinh tế KS. Nguyễn Văn Chiến TT. Đông Nam Bộ 2009-2012
29 Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học và các biện pháp k‎ỹ thuật trồng rừng Sấu tía (Sandoricum indicum Cav.) tại vùng Đông Nam Bộ KS. Nguyễn Kiên Cường TT. Đông Nam Bộ 2011-2015
30 Chỉnh trang, tu bổ 2 vườn sưu tập thực vật tại Trảng Bom – Đồng Nai và Bầu Bàng – Bình Dương ThS. Kiều Thanh Tịnh TT. Đông Nam Bộ 2010-2014
31 Nghiên cứu khả năng tăng thu di truyền của Keo lá liềm (Acacia crassicarpa) tại các tỉnh miền Trung ThS. Phạm Xuân Đỉnh TT. Bắc Trung Bộ 2011-2013
32 Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật tỉa thưa nuôi dưỡng rừng Đước tái sinh sau bão tại Ngọc Hiển – Cà Mau KS. Ninh Văn Quang TT. Minh Hải 2011-2016

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]