Danh sách các nhiệm vụ KHCN & MT thực hiện năm 2016

STT

Tên nhiệm vụ khoa học và công nghệ Chủ trì đề tài Đơn vị Thời gian thực hiện

 

Chi phí hoạt động thường xuyên      

A

ĐỀ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC (16)      

*

Đề tài độc lập cấp nhà nước      

1

Nghiên cứu kỹ thuật trồng cây Xoan nhừ (Choerospondias axillaris) cung cấp gỗ lớn tại các tỉnh miền núi phía Bắc. ThS. Lại Thanh Hải Viện Nghiên cứu Lâm sinh 2012-2017

2

Nghiên cứu kỹ thuật trồng cây Bương lông Điện Biên (Dendrocalamus giganteus) cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến ở các tỉnh miền núi phía Bắc TS.Nguyễn Anh Dũng  Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ 2012-2017

3

Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ để bảo quản di sản mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm chùa Bồ Đà tỉnh Bắc Giang PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Ngọc Viện KHLN VN 2014-2016

4

Nghiên cứu đánh giá diễn thế phục hồi hệ sinh thái rừng và đề xuất giải pháp bảo tồn khu dự trữ sinh quyển Đồng Nai TS. Trần Lâm Đồng Viện Nghiên cứu Lâm sinh 2016-2018

*

Đề tài trọng điểm cấp Nhà nước

5

Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp tiên tiến trong đánh giá tiềm năng tích lũy sinh khối của một số hệ sinh thái rừng chính tại Việt Nam TS. Trần Văn Đô Viện Nghiên cứu Lâm sinh 2014-2016

6

Đề tài “Vấn đề rào cản sinh học sinh sản trong lai hữu tính giữa các thể đa bội của 2 loài keo nhiệt đới và bước đầu nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật cứu phôi sử dụng vật liệu nhị bội” TS. Nghiêm Quỳnh Chi Viện Nghiên cứu Giống và CNSH Lâm nghiệp 2014-2017

*

Dự án Sản xuất thử nghiệm cấp NN

7

Trồng sản xuất thử nghiệm một số giống Macadamia mới (OC 246, 816 và 849) tại Tây Nguyên ThS. Đỗ Hữu Sơn Viện Nghiên cứu Giống và CNSH Lâm nghiệp 2012-2017

*

Quỹ gen

8

Khai thác và phát triển các nguồn gen Tơm T’rưng (Urceola minutiflora Mid.) và Huyết đằng lông (Butea superba Roxb.) ở Tây Nguyên làm nguyên liệu sản xuất thuốc ThS. Nguyễn Thanh Nguyên Viện KHLN Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 2013 – 2017

9

Khai thác và phát triển nguồn gen giống Quế thanh hóa ( Cinnamomum cassia) có năng suất và chất lượng tinh dầu cao TS. Lưu Cảnh Trung Viện Nghiên cứu Lâm sinh 2013-2016

10

Nghiên cứu đa dạng và bảo tồn chi Luồng (Dendrocalamus Nees) ở Việt Nam PGS.TS. Nguyễn Hoàng Nghĩa Viện KHLNVN 2016-2018

11

Khai thác phát triển nguồn gen cây Tre ngọt tại một số tỉnh miền núi phía Bắc để lấy măng TS. Nguyễn Văn Thọ TT KHLN Vùng TT Bắc Bộ 2016-2020

12

Khai thác và phát triển nguồn gen cây Óc chó (Juglans regia Linn) tại Lai Châu và một số tỉnh miền núi phía Bắc. Ths Nguyễn Toàn Thắng Viện Nghiên cứu Lâm sinh 2016-2020

*

Chương trình công nghệ sinh học      

13

Nghiên cứu chọn giống keo lai sinh trưởng nhanh bằng chỉ thị phân tử TS. Hà Huy Thịnh Viện Nghiên cứu Giống và CNSH Lâm nghiệp 2012-6/2016

14

Nghiên cứu phát triển chỉ thị phân tử để chọn và lai giống bạch đàn E.urophilla với E.exerta và E.camaldulensis TS. Nguyễn Việt Cường Viện Nghiên cứu Giống và CNSH Lâm nghiệp 2012-6/2016

15

Nghiên cứu chọn tạo giống Keo tam bội sinh trưởng nhanh phục vụ trồng rừng gỗ lớn TS. Nghiêm Quỳnh Chi Viện Nghiên cứu Giống và CNSH Lâm nghiệp 2014-2019
Bảo tồn guồn gen

16

Bảo tồn nguồn gen cây rừng TS. Phí Hồng Hải Viện KHLNVN 2016-2020

B

ĐỀ TÀI/DỰ ÁN CẤP BỘ (46)

*

 Đề tài tuyển chọn      

1

Khảo nghiệm mở rộng một số loài có triển vọng và biện pháp kỹ thuật trồng rừng ở vùng núi cao miền Bắc Việt Nam ThS. Bùi Trọng Thủy Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ 2012-2016

2

Nghiên cứu phát  triển 2 loài Vối thuốc (Schima wallichii Choisy và Schima superba Gardn.et Champ)  TS. Đặng Thịnh Triều Viện Nghiên cứu Lâm sinh 2012-2016

3

Nghiên cứu công nghệ sản xuất bầu ươm cây giống lâm nghiệp qui mô công nghiệp với vỏ bầu tự hủy và công nghệ compost cho vỏ bầu cứng. TS. Lê Xuân Phúc Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng 2012-6/2016

4

Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật gây trồng một số loài cây bản địa cung cấp gỗ lớn (Xoay, Huỳnh đường) cho vùng Tây Nguyên ThS. Trần Hồng Sơn Viện KHLN Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 2012-2016

5

Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật gây trồng một số loài cây bản địa cung cấp gỗ lớn (Máu chó lá to, Chò xanh, Dẻ xanh) cho khu vực phía Bắc ThS. Lương Thế Dũng Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ 2012-2016

6

Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật gây trồng một số loài cây lâm sản ngoài gỗ (Sơn huyết, Bời lời) cho vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên ThS. Nguyễn Thị Chuyền Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ 2012-2016

7

Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật trồng thâm canh Gáo trắng, Gáo vàng trên đất chua phèn và ngập lợ ở Nam Bộ Ths. Võ Ngươn Thảo Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ 2012-2016

8

Nghiên cứu sử dụng gỗ Cáng lò (Betula alnoides Buch – Ham), Vối thuốc (Schima wallichii (DC.) Korth), Xà cừ lá nhỏ (Swietenia microphylla) làm nguyên liệu sản xuất đồ mộc. TS. Bùi Duy Ngọc Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng 2013-2016

9

Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật gây trồng cây Ươi (Scaphium macropodum) nhằm mục đích lấy quả
(Giai đoạn 2: 2013-2017).
TS. Đoàn Đình Tam Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng 2013-2017

10

Nghiên cứu chọn giống, kỹ thuật trồng và khai thác mủ cây trôm (Sterculia foetida L.) ở vùng khô hạn Nam Trung Bộ ThS. Phùng Văn Khen Viện Khoa học lâm nghiệp Nam Bộ 2013-2017

11

Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật gây trồng cây gỗ lớn mọc nhanh Thanh thất (Ailanthus triphysa (Dennst) Alston) và Chiêu liêu nước trên một số vùng sinh thái trọng điểm TS. Phạm Thế Dũng Viện Khoa học lâm nghiệp Nam Bộ 2013-2017

12

Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật tổng hợp để phát triển rừng trồng cung cấp gỗ lớn Keo tai tượng, Keo lá tràm và Bạch đàn trên lập địa sau khai thác ít nhất hai chu kỳ tại một số vùng trồng rừng tập trung. PGS.TS. Võ Đại Hải Viện KHLNVN 2014-2018

13

Nghiên cứu hệ thống các biện pháp kỹ thuật trồng rừng thâm canh keo lai, Keo tai tượng và Keo lá tràm cung cấp gỗ lớn trên đất trồng mới PGS.TS. Nguyễn Huy Sơn Viện Nghiên cứu Lâm sinh 2015-2019

14

Nghiên cứu đề xuất mô hình liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất kinh doanh gỗ và sản phẩm gỗ rừng trồng TS. Hoàng Liên Sơn Trung tâm NC Kinh tế lâm nghiệp 2015-2016

15

Nghiên cứu kỹ thuật gây trồng cây mắm biển, Đâng, Đưng và Bần trắng trên các dạng lập địa chính vùng ven biển miền Trung, các đảo Nam Bộ và Nam Trung Bộ ThS. Hoàng Văn Thơi Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ 2015-2019

16

Nghiên cứu chọn giống Keo tai tượng có năng suất cao chống chịu bệnh mục ruột phục vụ trồng rừng gỗ lớn cho vùng Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Nam Trung Bộ ThS. La Ánh Dương Viện KHLNVN 2016-2020

17

Nghiên cứu các biện pháp phòng chống sâu róm hại Thông Nhựa và Thông mã vĩ cho miền Bắc và Bắc Trung Bộ TS. Đào Ngọc Quang Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng 2016-2019

18

Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật phục hồi rừng ngập mặn bị suy thoái tại một số vùng sinh thái trọng điểm ven biển Việt Nam (Bắc Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ) TS. Hà Thị Mừng Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng 2016-2020

19

Nghiên cứu xác định tuổi thành thục công nghệ và thành thục kinh tế của các mô hình rừng trồng Keo lai và Keo tai tượng trên một số vùng sinh thái trọng điểm (Đông Bắc Bộ, Trung Bộ và Đông Nam Bộ) TS. Đỗ Văn Bản Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng 2016-2018

20

Nghiên cứu chọn giống và kỹ thuật trồng rừng thâm canh Sa mộc (Cunninghamia lanceolata Lamb. Hook) cho năng suất cao nhằm cung cấp gỗ lớn ở vùng núi phía Bắc (Đông Bắc Bộ và Tây Bắc Bộ) TS. Đặng Văn Thuyết Viện Nghiên cứu lâm sinh 2016-2020

21

Nghiên cứu chọn giống Thông caribe cung cấp gỗ lớn cho vùng Bắc Trung Bộ và Đông Bắc Bộ ThS. Cấn Thị Lan Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học 2016-2020

22

Nghiên cứu công nghệ sản xuất gỗ khối (multilaminar block) chất lượng cao từ  gỗ Keo TS. Nguyễn Quang Trung Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng 2016-2018

*

DASXTN

23

Hoàn thiện công nghệ thiết sản xuất ván ép nhiều lớp chất lượng cao và kích thước lớn đáp ứng nhu cầu sử dụng trong môi trường chịu lực lớn, độ ẩm cao. TS. Nguyễn Quang Trung Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng 2013-2016

24

Xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm cho một số giống Bạch đàn lai mới được công nhận. ThS. Nguyễn Hữu Sỹ Viện Nghiên cứu Giống và CNSH Lâm nghiệp 2013-2017

25

Hoàn thiện công nghệ và thiết bị cho nhà giâm hom cây lâm nghiệp quy mô bán công nghiệp tại khu vực có điều kiện khí hậu khắc nhiệt TS. Lê Xuân Phúc Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng 2013-2016

26

Hoàn thiện công nghệ xử lý bảo quản gỗ làm nguyên liệu đóng tài thuyền đi biển TS. Bùi Văn Ái Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng 2015-2016

27

Hoàn thiện quy trình kỹ thuật chuyển hóa rừng cung cấp gỗ nhỏ thành rừng gỗ lớn các loài Keo lai và keo tai tượng TS. Trần Lâm Đồng Viện Nghiên cứu Lâm sinh 2015-2018

28

Sản xuất thử nghiệm các dòng Sơn tra (Docynia indica) đã được tuyển chọn tại vùng Tây Bắc TS. Hà Văn Tiệp Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Tây Bắc 2016-2020

29

Hoàn thiện công nghệ và sản xuất thử nghiệm chế phầm AM in vitro cho cây trồng lâm nghiệp TS.Lê Quốc Huy Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng 2016-2018

30

Hoàn thiện kỹ thuật nhân giống và gây trồng các giống Macadamia đã được công nhận (OC, 246, 816, 842, Daddow) tại Tây Bắc Th.S Trần Đức Vượng Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ sinh học 2016-2020

31

Sản xuất thử nghiệm các giống TBKT Keo lai (AH1, AH7),  Keo Lá tràm (AA1, AA9), Bạch đàn lai (UE24, UE27) có năng suất cao đã được công nhận  trên líp và bờ bao tại vùng Tứ Giác Long Xuyên, nhằm cung cấp nguyên liệu cho chế biến ván nhân tạo TS. Kiều Tuấn Đạt Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ 2016-2019

*

Dự án Khuyến nông    

32

Mô hình thâm canh rừng kinh tế bằng một số giống keo tai tượng xuất xứ Pongaki và Cardwell; keo lai BV33, BV75, TB1, TB11 TS. Lại Thanh Hải Viện Nghiên cứu Lâm sinh 2014-2016

33

Xây dựng mô hình và chuyển giao kỹ thuật sấy, bảo quản và xử lý nấm mốc nguyên liệu mây, tre cho các làng nghề thủ công mỹ nghệ Th.s. Nguyễn Xuân Hiên Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng 2016-2018

*

Dự án điều tra cơ bản

34

Điều tra kiểm kê rừng tỉnh Quảng Ngãi; Điều tra kiểm kê rừng Đà Nẵng PGS.TS. Nguyễn Huy Sơn Viện Nghiên cứu Lâm sinh 2015-2016
Điều tra kiểm kê rừng tỉnh Khánh Hòa TS. Hà Thị Mừng Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng 2015-2016

*

Nhiệm vụ Tiêu chuẩn Quy chuẩn

35

Giống cây lâm nghiệp – Sở TS. Hoàng Văn Thắng Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam 2015-2016

36

Giống cây lâm nghiệp – Keo: Phần I: Keo lá tràm; Phần 2: keo lá liềm TS. Nguyễn Đức Kiên Viện NC Giống và CNSH Lâm nghiệp 2015-2016

37

Giống cây lâm nghiệp – bạch đàn: Phần I: Bạch đàn Urô; Phần 2: Bạch đàn Camal TS. Nguyễn Đức Kiên Viện NC Giống và CNSH Lâm nghiệp 2015-2016

38

Giống cây lâm nghiệp – Thông: Phần I: Thông đuôi ngựa; Phần 2: Thông Caribeae TS. Nguyễn Đức Kiên Viện NC Giống và CNSH Lâm nghiệp 2015-2016

39

Giống cây lâm nghiệp – Tràm: Phần I: Tràm Úc; Phần 2: Tràm ta TS. Nguyễn Đức Kiên Viện NC Giống và CNSH Lâm nghiệp 2015-2016

40

Giống cây lâm nghiệp – Mây nếp ThS. Lương Thế Dũng Trung tâm Nghiên cứu LS ngoài gỗ 2015-2016

41

Giống cây lâm nghiệp – Hồi TS. Phan Văn Thắng Trung tâm Nghiên cứu LS ngoài gỗ 2015-2016

42

Giống cây lâm nghiệp – Sa nhân TS. Phan Văn Thắng Trung tâm Nghiên cứu LS ngoài gỗ 2015-2016

43

Giống cây lâm nghiệp – Thảo quả TS. Phan Văn Thắng Trung tâm Nghiên cứu LS ngoài gỗ 2015-2016

44

Rừng trồng – Chuyển hóa rừng cung cấp gỗ lớn – Yêu cầu kỹ thuật Phần 3: Bạch đàn Urophylla TS. Đặng Văn Thuyết Viện Nghiên cứu lâm sinh 2016-2017

45

Phân loại gỗ: Phần 1: Phân loại theo mục đích sử dụng; Phần 2: Phân loại theo tính chất vật lý và cơ học TS. Nguyễn Tử Kim Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng 2016-2017

*

Nhiệm vụ Môi trường      

46

Đánh giá tác động của một số loài thực vật ngoại lai xâm hại lĩnh vực nông, lâm nghiệp đến môi trường sinh thái và đề xuất biện pháp quản lý ThS. Trần Trung Thành Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng

2016

C

Đề tài cấp cơ sở (27)

1

Nghiên cứu tuyển chọn một số dòng keo lai tự nhiên chịu hạn cho vùng đất cát đỏ ven biển Bình Thuận KS. Trần Đức Thành Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ 2012-2017

2

Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật tỉa thưa nuôi dưỡng rừng Đước (Rhyzophora apiculata) tái sinh sau bão tại huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau KS. Ninh Văn Quang Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ 2011-2016

3

Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật trồng Keo lai thâm canh cung cấp gỗ lớn tại vùng Đông Nam Bộ. Ths. Đặng Phước Đại Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ 2014-2020

4

Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật trồng Tràm Úc (Melaleuca leucadendra) thâm canh cung cấp gỗ lớn. TS. Nguyễn Trung Thông Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ 2014-2019

5

Xây dựng mô hình trồng rừng thử nghiệm một số dòng Keo lai có khả năng chịu hạn và năng suất cao trên đất cát ven biển vùng Nam Trung Bộ KS. Đinh Chi Giang Viện KHLN Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 2014-2017

6

Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học và biện pháp kỹ thuật gây trồng loài giổi nhung ở Kon Hà Nừng, Tây Nguyên. ThS. Trần Hồng Sơn Viện KHLN Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 2012-2016

7

Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật thâm canh trồng rừng Keo lai cung cấp gỗ lớn tại vùng Bắc Trung Bộ ThS. Vũ Đức Bình Trung tâm Khoa học lâm nghiệp Bắc Trung Bộ 2014-2019

8

Nghiên cứu khảo nghiệm mở rộng các dòng Keo lai tại Đoan Hùng – Phú Thọ Th.S Nguyễn Thị Dương  Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ 2013-2016

9

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về Giống và kỹ thuật lâm sinh xây dựng mô hình trồng rừng keo tai tượng xuất xứ Pongaki cung cấp gỗ lớn Ks. Nguyễn Duy Biên Trung tâm Khoa học lâm nghiệp Đông Bắc Bộ 2014-2016

10

Khảo nghiệm mở rộng các giống keo lai (AH1, AH7, BV71, BV73, BV75, BV16, BV32), tại trạm thực nghiệm lâm nghiệp Pleiku, tỉnh Gia Lai KS Trần Hoàng Hóa Viện KHLN Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 2015-2018

11

Khảo nghiệm mở rộng các giống keo lai (AA1, AA9, BVlt83, BVlt84, BVlt85, Clt98, AH1, AH7, BV71, BV73, BV10, BV75, BV16, BV32, BV33), tại Quảng Trị Ks. Nguyễn Hải Thành Trung tâm Khoa học lâm nghiệp Bắc Trung Bộ 2015-2020

12

Nghiên cứu ứng dụng một số biện pháp kỹ thuật về giống và lâm sinh để trồng rừng keo tai tượng (xuất xứ Pongaki); Keo lai (dòng BV10, BV16) cung cấp gỗ lớn tại trạm thực nghiệm lâm nghiệp Tân Lạc, Hòa Bình ThS. Trần Đức Mạnh Viện Nghiên cứu Lâm sinh 2015-2020

13

Nghiên cứu ứng dụng một số biện pháp kỹ thuật về giống và lâm sinh để trồng rừng keo (AA1, AA9, AH1, AH7, TB6, TB12, BV32) cung cấp gỗ lớn tại vùng Đông Nam Bộ Ths. Nguyễn Kiên Cường Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ 2015-2019

14

Nghiên cứu quản lý vật liệu hữu cơ sau khai thác nhằm duy trì và nâng cao năng suất rừng trồng Keo lá tràm chu kỳ 4 tại vùng ĐôngNam Bộ Ths. Kiều Mạnh Hà Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ 2015-2019

15

Khảo nghiệm mở rộng các giống keo lai (AH1, AH7, TB11, BV71, BV72), Keo tai tượng từ các gia đình tốt, các xuất xứ mới và vườn giống được công nhận tại Ba Vì Ths. Cấn Thị Lan Viện Nghiên cứu Giống và CNSH Lâm nghiệp 2016-2018

16

Sưu tập và trồng bổ sung loài cho Vườn sưu tập thực vật Trảng Bom giai đoạn 2015 – 2016 Ths Nguyễn Anh Tuấn Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ 2015-2016

17

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về giống và lâm sinh xây dựng mô hình rừng trồng Keo lai mô các dòng  AH1, AH7, BV32, TB12 cung cấp gỗ xẻ tại  vùng đất ngập phèn Cà Mau Th.s Huỳnh Trọng Khiêm Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ 2016-2021

18

Khảo nghiệm mở rộng các dòng keo lai đã được công nhận (TB1. TB6, TB11, TB12, BV10, BV16, BV32, BV33, AH1, AH7) ở vùng đất ngập phèn Cà Mau KS Lương Văn Minh Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ 2016-2022

19

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình rừng trồng thâm canh keo lai (AH1, AH7, BV10) cung cấp gỗ lớn tại Tân Phú, tỉnh Bình Phước Th.s Trần Đức Thành Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ 2016-2020

20

Khảo nghiệm các xuất xứ Tràm úc (Melaleuca leucadendra L.) và Tràm ta (Melaleuca cajuputi Powel.) tại Thạnh Hóa, tỉnh Long An KS Nguyễn Xuân Hải Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ 2016-2020

21

Ứng dụng các biện pháp lâm sinh tổng hợp xây dựng mô hình rừng trồng Tràm (Melaleuca leucadendra) thâm canh tại Thạnh Hóa, tỉnh Long An TS. Vũ Đình Hưởng Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ 2016-2020

22

Nghiên cứu chọn giống Gáo trắng (Neolamarckia cadamba (Roxb.) Bosser) và Gáo vàng (Naucleaorientalis (L.) L.) phục vụ trồng rừng cung cấp gỗ lớn tại vùng Đông Nam Bộ Th.s Đỗ Thị Ngọc Hà Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ 2016-2020

23

Nghiên cứu kỹ thuật trồng hỗn giao Keo lai, Keo lá tràm và Tràm lá dài nhắm góp phần nâng cao tình ổn định của rừng và hạn chế bệnh chết héo của các loài keo do nấm Ceratosystis sp ở Cà mau Th.s Võ Ngươn Thảo Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ 2016-2020

24

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật về giống và lâm sinh xây dựng mô hình rừng trồng Keo tai tượng cung cấp gỗ lớn tại tỉnh Quảng Trị Lê Công Đinh Trung tâm Khoa học lâm nghiệp Bắc Trung Bộ 2016-2020

25

Nghiên cứu khả năng tăng thu di truyền thực tế của Keo lá liềm (Acacia crassicarpa) ở Việt Nam Lê Xuân Toàn Trung tâm Khoa học lâm nghiệp Bắc Trung Bộ 2016-2020

26

Hoàn thiện kỹ thuật giâm hom cây Thủy tùng (Glyptostrobus pensilis. K.Koch) và trồng thử nghiệm tại Tây Nguyên.

TS. Ngô Văn Cầm

Viện KHLN Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

2016-2017

27

Xây dựng mô hình khảo nghiệm giống và trồng rừng thâm canh Keo lá tràm cung cấp gỗ lớn bằng các giống đã được công nhận (AA1, AA9,Clt7, Clt8, Clt25, Clt26, Clt1E, Clt1C) tại Pleiku, Gia Lai

KS. Hoàng Quốc Hùng

Viện KHLN Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

2016-2020

D

Đề tài/ Dự án cấp tỉnh (12)

1

Nghiên cứu các giải pháp trồng rừng trên diện tích bán ngập khu vực lòng hồ thủy điện Tuyên Quang – Qua VPV ThS. Bùi Thanh Hằng Viện Nghiên cứu Lâm sinh 2012-2015

2

Nghiên cứu bảo tồn và phát triển loài Tam thất hoang (Panax stipuleanatus H.T.Tsai et K.M.Feng) ở các xã vùng cao huyện Mường tè ThS. Phạm Quang Tuyến Viện Nghiên cứu Lâm sinh 2014-2017

3

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh vật học và phương pháp bảo tồn Dẻ gai phú thọ (Castanopsis phuthoensis Luong) trên địa bàn tỉnh Phú Thọ TS. Nguyễn Văn Thọ  Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ 2014- 2016

4

Nghiên cứu kỹ thuật gây trồng và nhân giống cây Xoan đào (Pygeum arboreum) phục vụ trồng rừng kinh doanh gỗ lớn tại tỉnh Lào Cai Vũ Văn Định Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng 2013-2016

5

Tuyển chọn một số loài cây Thông Caribe (Pinus caribeae Morelet), Bạch tùng (Dacrycarpus imbricatus Blume) và Thông năm lá (Pinus dalatensis de Ferre) bổ sung tập đoàn cây trồng rừng kinh tế tại Lâm Đồng ThS Lê Cảnh Nam Viện KHLN Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 7/2013-12/2016

6

Xây dựng mô hình trồng thử nghiệm cây Trôm (Sterculia foetida) trên vùng khô hạn thuộc khu vực biên giới của tỉnh Đăk Lăk ThS. Phạm Trọng Nhân Viện KHLN Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 7/2014-12/2018

7

Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật gây trồng cây Hoàng Liên Ô rô (Mahonia nepalensis DC.), Bá bệnh (Eurycoma longifolia Jack) và Đảng sâm (Codonopsis javanica Hook. et Thoms.) dưới tán rừng Thông  3 lá tại Lâm Đồng. TS. Nguyễn Thành Mến Viện KHLN Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 6/2013-6/2016

8

Xây dựng mô hình sản xuất thử nghiệm cây Bương mốc lấy măng ở Huyện Sóc Sơn, Hà Nội TS. Lê Văn Thành Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng 2015-2017

9

Nghiên cứu, tuyển chọn dòng Macadamia có khả năng cho năng suất quả cao từ các dòng đã khảo nghiệm tại tỉnh Lai Châu ThS. Bùi Thanh Hằng Bộ môn NLKH 2016-2018

10

Phát triển mô hình trồng thâm canh cây Sa Nhân Tím (Amomum longiligulate T.L.Wu.) cho năng suất cao tại Ba Vì, Hà Nội ThS. Bùi Kiều Hưng Trung tâm NC&CGKTLS 2016-2017

11

Nghiên cứu chuyển hóa rừng trồng kinh doanh gỗ nhỏ bằng loài keo (acacia) sang kinh doanh gỗ lớn kết hợp với kinh doanh nguyên liệu giấy có năng suất và giá trị kinh tế cao tại tỉnh Tuyên Quang TS. Trần Duy Rương Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Lâm nghiệp 6/2016 – 02/2019

12

Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ nhân giống và xây dựng mô hình vườn ươm cây lâm nghiệp chất lượng cao tại tỉnh Quảng Trị

TS. Phạm Xuân Đỉnh

Trung tâm KHLN Bắc Trung Bộ

9/2016-8/2018

E

CÁC DỰ ÁN KHCN

I

Dự án giống cây lâm nghiệp    

1

Phát triển và nâng cao chất lượng giống một số loài cây lâm nghiệp bản địa và lâm sản ngoài gỗ có giá trị cao giai đoạn 2011 – 2015 TTNC Lâm sản ngoài gỗ 2011-2015

2

Phát triển giống phục vụ trồng rừng tại các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 2011 – 2015 Trung tâm KHLN Bắc Trung Bộ 2011-2015

3

Phát triển giống phục vụ trồng rừng tại các tỉnh vùng Tây Nguyên  Viện KHLN Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 2011-2015

4

Phát triển giống một số loài cây phục vụ trồng rừng vùng cửa sông ven biển các tỉnh miền Bắc Viện NC Sinh thái và Môi trường rừng 2011-2015

5

Phát triển giống cây lâm nghiệp phục vụ trồng rừng trên đất cát ven biển, đất phèn, đất ngập mặn giai đoạn 2011-2015 Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ 2011-2015

6

Phát triển giống phục vụ trồng rừng tại các tỉnh vùng Đông Nam Bộ và Nam Trung Bộ Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ 2011-2016

7

Dự án phát triển giống một số loài cây lâm sản ngoài gỗ phục vụ tái cơ cấu ngành lâm nghiệp giai đoạn 2015 – 2020 Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ 2016-2020

8

Phát triển giống cây lâm nghiệp phục vụ trồng rừng kinh tế giai đoạn 2011 – 2015 Viện Nghiên cứu Giống và CNSH Lâm nghiệp 2016-2020

9

Phát triển giống phục vụ trồng rừng tại các tỉnh vùng Tây Bắc Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Tây Bắc 2017-2020

10

Phát triển giống một số loài tre và cây gỗ lớn mọc nhanh phục vụ trồng rừng tại các tỉnh vùng Đông Bắc giai đoạn 2016 – 2020   Trung tâm  Khoa học Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc Bộ 2016-2020

II

Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững (10)    

1

Dự án bảo vệ và phát triển rừng nghiên cứu thực nghiệm Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ giai đoạn 2016-2020 (giai đoạn II)  Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ 2016-2020

2

Dự án bảo vệ và phát triển rừng Trung tâm Lâm nghiệp nhiệt Đới giai đoạn 2016-2020 (giai đoạn II)  Viện KHLN Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 2016-2020

3

Dự án bảo vệ và phát triển rừng nghiên cứu thực nghiệm giai đoạn 2011-2020 cho Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng  Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng 2011-2020

4

Dự án tăng cường năng lực quản lý bảo vệ và phát triển rừng bền vững cho Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp vùng trung tâm Bắc Bộ 2011-2020   TTKHLN vùng Trung tâm Bắc Bộ 2011-2020

5

Đầu tư bảo vệ và phát triển rừng thực nghiệm lâm sinhTrung tâm Khoa học Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ giai đoạn 2011-2020  TTTKHLN Đông Bắc Bộ 2011-2020

6

Đầu tư bảo vệ và phát triển rừng nghiên cứu thực nghiệm của Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ giai đoạn 2011-2015  TTNC Lâm sản ngoài gỗ 2011-2015

7

Đầu tư bảo vệ và phát triển rừng nghiên cứu thực nghiệm Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Tây Bắc giai đoạn 2011-2020  TTKHLN Tây Bắc 2011-2015

8

Đầu tư bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 tại Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Lâm sinh Lâm Đồng  Viện KHLN Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 2011-2015

9

Đầu tư bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020 tại Trung tâm Lâm nghiệp nhiệt Đới  Viện KHLN Nam Trung Bộ và Tây Nguyên 2011-2015

10

Dự án bảo vệ và phát triển rừng tại Trung tâm KHSXLN vùng Bắc Trung Bộ giai đoạn 2011-2020 Trung tâm KHLN Bắc Trung Bộ 2011-2020

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]