Danh sách các ấn phẩm công bố năm 2011

I. Sách
1 Phạm Văn Điển, Võ Đại Hải, Vương Văn Quỳnh, 2011. Thuỷ văn rừng. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội, 388 trang.
2 Võ Đại Hải, Vương Văn Quỳnh, 2011. Cây trồng lâm nghiệp ở miền núi. Nhà xuất bản Văn hoá Dân tộc, 178 trang.
3 Phí Hồng Hải, 2011. Nghiên cứu bảo tồn nguồn gen cây rừng (giai đoạn 2006-2010). Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội, 123 trang.
4 Don Koo Lee, Hoàng Liên Sơn, Nguyễn Hoàng Nghĩa, Phạm Đức Chiến, Đỗ Thị Hà, Nguyễn Xuân Cách, 2011. Nghiên cứu lượng giá giá trị rừng ngập mặn Vườn quốc gia Xuân Thủy. Báo cáo phục hồi rừng suy thoái và rừng ngập mặn vùng Đông Nam Á (ASEAN). Dự án AKECOP, 250 trang.
5 Nguyễn Huy Sơn, Nguyễn Xuân Quát, Lê Văn Thành, Đỗ Văn Bản, 2011. Cây Dó bầu và Trầm hương, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, Hà Nội, 143 trang.
6 Hoàng Văn Thắng, Nguyễn Quang Khải, Võ Đại Hải, 2011. Kỹ thuật gây trồng và phát triển cây Sở ở Việt Nam. Nhà xuất bản Nông nghiệp, 119 trang.
7 Hà Huy Thịnh, Lê Đình Khả, Phí Hồng Hải, Nguyễn Đức Kiên, Đoàn Thị Mai, Trần Hồ Quang, 2011. Chọn tạo giống và nhân giống cho một số loài cây trồng chủ yếu – Tập 3. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội, 158 trang.
8 Hà Huy Thịnh, Phí Hồng Hải, Nguyễn Đức Kiên, 2011. Chọn tạo giống và nhân giống cho một số loài cây trồng chủ yếu – Tập 4. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội, 158 trang.
9 Trần Thị Thu Thủy, 2011. Những giải pháp phát triển nông lâm kết hợp trong các mô hình kinh tế trang trại tại một số tỉnh trung du và miền núi phía Bắc. Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật, 186 trang.
10 Wataru Yamamoto, Hoàng Liên Sơn, Lê Thị Tuyết Anh, Phạm Ngọc Thành, Trần Việt Trung, Phạm Thị Luyện, Phạm Xuân Hoàn, Trần Quang Bảo, Lê Xuân Trường, Đỗ Thị Ngọc Bích, Nguyễn Văn Thi, Phạm Minh Thoại, Vũ Tấn Phương, Hà Thị Mừng, Trần Thị Thu Hà, Nguyễn Tiến Hưng, Nguyễn Thị Hải, Nguyễn Thanh Hải, Hoàng Việt Anh, Phạm Ngọc Thành, 2011. Tính khả thi về kinh tế về giảm phát thải do mất rừng và suy thoái rừng ở Việt Nam. Hiệp hội Tư vấn lâm nghiệp hải ngoại Nhật Bản (JOFCA) và Hiệp hội Công nghệ rừng Nhật Bản. 159 trang, 3 ngôn ngữ: Tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Nhật.
11 Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, 2011. Kết quả nghiên cứu Khoa học công nghệ lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010. Nhà xuất bản Nông nghiệp, 600 trang.
12 Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, 2011. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam – Quá trình hình thành và phát triển. Công ty TNHH In Thủ Đô, 72 trang.
13 Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, 2011. Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam – 50 năm xây dựng và trưởng thành (1960-2011). Công ty TNHH In Thủ Đô, 50 trang.
14 Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, 2011. Giới thiệu giống cây trồng lâm nghiệp giai đoạn 2000-2010. Công ty TNHH In Thủ Đô, 52 trang.
II. Bài báo khoa học tiếng Việt
1 Trần Văn Con, 2011. Nghiên cứu đặc điểm lâm học một số hệ sinh thái rừng chủ yếu ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 1 năm 2011, trang 1689-1696.
2 Nguyễn Hoàng Nghĩa, Phạm Quang Thu, Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Minh Chí, 2011. Kết quả tuyển chọn các dòng bạch đàn chống chịu bệnh có năng suất cao ở vùng Đông Nam Bộ. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 1 năm 2011, trang 1697-1704.
3 Vương Chí Hùng, Nguyễn Hoàng Nghĩa, 2011. Nghiên cứu một số đặc điểm lâm học của cây Thông đỏ lá dài (Taxus wallichiana Zucc.) tại Lâm Đồng. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 1 năm 2011, trang 1710-1715.
4 Hà Thị Mừng, 2011. Thực trạng lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án trồng rừng ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 1 năm 2011, trang 1716-1723.
5 Nguyễn Văn Dưỡng, Vũ Thị Hoàng Phương, 2011. Xây dựng quy trình công nghệ chưng cất tinh dầu Hồi trong phòng thí nghiệm làm cơ sở cho việc tính toán và thiết kế hệ thống chưng cất tinh dầu Hồi qui mô nhỏ. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 1 năm 2011, trang 1736-1744.
6 Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Dương Khuê, Bùi Thị Thủy, 2011. Thành phần loài mối (Isoptera) và đặc điểm gây hại đối với rừng trồng bạch đàn và keo. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 1 năm 2011, trang 1745-1751.
7 Hà Tiến Mạnh, Nguyễn Bảo Ngọc, Nguyễn Đức Thành, Đỗ Thị Hoài Thanh, Hà Thị Thu, Nguyễn Hải Hoàn, 2011. Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ bột gỗ và nhựa PP (Polypropylen) đến tính chất Composite gỗ nhựa. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 1 năm 2011, trang 1752-1759.
8 Nguyễn Xuân Hiên, Đỗ Vũ Thắng, Nguyễn Thị Minh Xuân, 2011. Nghiên cứu lựa chọn chế độ sấy gỗ Đước làm nguyên liệu sản xuất ván sàn. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 1 năm 2011, trang 1760-1768.
9 Hoàng Thanh Sơn, Nguyễn Hoàng Nghĩa, Phạm Quang Tuyến. Trịnh Ngọc Bon, 2011. Đa dạng nguồn tài nguyên cây thuốc ở huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 2 năm 2011, trang 1769-1774.
10 Phạm Quang Tuyến, Bùi Thanh Hằng, 2011. Kết quả bước đầu nghiên cứu nhân giống Chò xanh (Terminalia myriocarpa Huerch et M.A) tại Tây Bắc. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 2 năm 2011, trang 1789-1794.
11 Vũ Tấn Phương, 2011. Xây dựng mô hình tính toán sinh khối cây cá thể Thông ba lá ở huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 2 năm 2011, trang 1803-1812.
12 Vũ Tấn Phương, Võ Đại Hải, 2011. Cấu trúc sinh khối của rừng trồng Thông ba lá thuần loài tại Lâm Đồng. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 2 năm 2011, trang 1813-1820.
13 Hoàng Văn Thắng, Nguyễn Toàn Thắng, Phan Minh Quang, 2011. Đánh giá sinh trưởng của các loài keo trồng trong mô hình trình diễn của dự án phát triển ngành lâm nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 2 năm 2011, trang 1821-1827.
14 Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Huy Sơn, 2011. Đặc điểm lâm học quần thể và khả năng tái sinh của cây Re gừng ở Vườn quốc gia Xuân Sơn – Phú Thọ. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 2 năm 2011, trang 1828-1834.
15 Đoàn Đình Tam, 2011. Nghiên cứu khảo nghiệm xuất xứ loài Vối thuốc (Schima wallichii Choisy) tại một số vùng sinh thái ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 3 năm 2011, trang 1857-1860.
16 Nguyễn Thanh Nguyên, Nguyễn Cao Xuân Viên, 2011. Nghiên cứu xác định khả năng nhân giống Hoàng liên ô rô (Mahonia nepalensis Dc.) bằng phương pháp giâm hom. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 3 năm 2011, trang 1861-1866.
17 Bùi Trọng Thuỷ, 2011. Sinh trưởng của một số loài cây lá rộng bản địa trồng dưới tán rừng Thông mã vĩ và Thông nhựa tại Đại Lải – Vĩnh Phúc. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 3 năm 2011, trang 1867-1876.
18 Trần Hữu Biển, Phan Văn Huống, 2011. Kết quả nghiên cứu một số đặc điểm sinh thái và gây trồng loài Lò bo (Brownlowia tabularis Pierre), Xoan mộc (Toona surenii (Blume) Merr) và Dầu cát (Dipterocarpus condorensis Ashton). Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 3 năm 2011, trang 1877-1883.
19 Phạm Trọng Nhân, Nguyễn Văn Thêm, Nguyễn Duy Quang, 2011. Phản ứng của Thông ba lá (Pinus keysia Royle ex Gordon) đối với khí hậu ở khu vực Bảo Lộc, Di Linh và Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 3 năm 2011, trang 1884-1894.
20 Trần Hồng Sơn, 2011. Lập biểu thương phẩm cho một số loài cây khai thác chính rừng thường xanh ở Kon Hà Nừng – Gia Lai. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 3 năm 2011, trang 1895-1900.
21 Trần Duy Rương, 2011. Đánh giá sinh trưởng và hiệu quả kinh tế của rừng trồng Keo lai ở Quảng Trị. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 3 năm 2011, trang 1901-1906.
22 Hoàng Liên Sơn, 2011. Đáng giá vai trò của hộ gia đình trong phục hồi rừng phòng hộ đầu nguồn vùng hồ thủy điện Hòa Bình. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 3 năm 2011, trang 1914-1922.
23 Tô Quốc Huy, 2011. Một số kết quả nghiên cứu xây dựng vườn giâm hom cây lâm nghiệp quy mô thôn bản tại Tây Nguyên. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 3 năm 2011, trang 1923-1932.
24 Bùi Duy Ngọc, 2011. Nghiên cứu sử dụng gỗ Tràm (Melaleuca cajuputi) làm nguyên liệu sản xuất ván MDF. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 3 năm 2011, trang 1933-1937.
25 Nguyễn Đức Thành, Vũ Đình Thịnh, Nguyễn Xuân Hiên, 2011. Kết quả nghiên cứu xử lý chậm cháy cho gỗ Bạch đàn trắng (Ecalyptus camaldulensis Dehnh) bằng dung dịch Natri Silicat (Na2SiO3). Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 3 năm 2011, trang 1938-1944.
26 Nguyễn Hoàng Nghĩa, Phạm Quang Thu, Lê Văn Bình, Vũ Văn Định, Nguyễn Minh Chí, 2011. Khảo nghiệm giống Giổi xương (Michelia baillonii) và Cáng lò (Betula alnoides) để trồng rừng gỗ lớn ở Quảng Ninh và Sơn La. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 4 năm 2011, trang 1945-1953.
27 Ngô Thị Minh Duyên, Ngô Quang Hưng, Lê Sỹ Doanh, Ngô Quý Công, Nguyễn Văn Khương, 2011. Đánh giá tình hình sinh trưởng và khả năng tái sinh của Trà hoa vàng tại một số tỉnh phía Bắc. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 4 năm 2011, trang 1954-1965.
28 Đinh Thanh Giang, Hà Thị Mừng, 2011. Đánh giá kết quả thực hiện dự án 661 vùng Trung tâm. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 4 năm 2011, trang 1966-1975.
29 Trần Thị Thu Anh, Đỗ Đình Sâm,Vũ Tấn Phương, 2011. Ước tính phát thải khí nhà kính từ sử dụng than bùn ở Kiên Giang và Cà Mau. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 4 năm 2011, trang 1976-1984.
30 Lương Văn Tiến, Vũ Tấn Phương, Lương Xuân Hải, 2011. Nghiên cứu hiệu quả hấp thụ các bon của một số dạng rừng trồng cung cấp gỗ lớn ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 4 năm 2011, trang 1985-1992.
31 Phạm Quang Thu, Nguyễn Thị Thúy Nga, 2011. Sử dụng vi sinh vật đất kết hợp cây che phủ nhằm nâng cao năng suất của cây Keo lai và cải tạo đất sau luân kỳ bạch đàn. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 4 năm 2011, trang 1993-2002.
32 Phạm Quang Thu, Nguyễn Hoàng Nghĩa, Nguyễn Văn Nam, 2011. Nghiên cứu các hợp chất kháng nấm gây bệnh trong lá các gia đình Keo lá tràm khảo nghiệm tại Thừa Thiên Huế. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 4 năm 2011, trang 2003-2012.
33 Phạm Quang Thu, Lê Văn Bình, 2011. Sâu trắng (Xyleutes sp) gây u bướu thân cành Đước (Rhizophora apiculata) tại rừng ngập mặn Cần Giờ – Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 4 năm 2011, trang 2012-2019.
34 Trần Duy Rương, 2011. Phân tích hiệu quả kinh tế của rừng trồng Keo lai ở Bắc Kạn. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 4 năm 2011, trang 2020-2026.
35 Nguyễn Tử Kim, Nguyễn Thị Trịnh, 2011. Tính chất vật lý và cơ học của 5 loài tre phổ biến ở miền Bắc Việt Nam. Tạp chí Khoa học lâm nghiệp, số 4 năm 2011, trang 2026-2034.
36 Nguyễn Thị Bích Ngọc, Nguyễn Dương Khuê, Nguyễn Duy Vượng, 2011. Nâng cao tính chất gỗ bằng xử lý Silicat. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 4 năm 2011, trang 2035-2041.
37 Nguyễn Quang Trung, 2011. Tổng quan về nghiên cứu và sử dụng gỗ Tràm rừng trồng. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp số 4, năm 2011, trang 2042-2051.
38 Bùi Duy Ngọc, Hà Tiến Mạnh, Nguyễn Thị Minh Xuân, Vũ Đình Thịnh, 2011. Nghiên cứu hóa mềm dăm gỗ Tràm (Melaleuca cajuputi) trong công đoạn phân ly sợi để làm MDF. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 4 năm 2011, trang 2052-2058.
39 Nguyễn Thị Hằng, Vũ Văn Thu, Phạm Thị Thanh Miền, 2011. Kết quả khảo nghiệm hiệu lực của 3 loại thuốc bảo quản đối với nấm mốc hại gỗ Thông mã vĩ. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 4 năm 2011, trang 2059-2066.
40 Nguyễn Văn Đức, Hoàng Thị Tám, Đinh Văn Tiến, Phan Lương Ngọc, 2011. Tạp chí Khoa học Lâm nghiệp, số 4 năm 2011, trang 2067-2012.
41 Ngô Đình Quế, Vũ Tấn Phương, Hoàng Việt Anh, 2011. Tiêu chí phân chia rừng phòng hộ đầu nguồn bị suy thoái nghiêm trọng ở Việt Nam. Tạp chí NN&PTNT, số 1 năm 2011, trang 73-78.
42 Đỗ Văn Bản, 2011. Cấu tạo giải phẫu gỗ Bạch đàn trắng Eucalyptus camaldulensis Dehnh.. Tạp chí NN & PTNT. Số 2+3 năm 2011.
43 Vũ Tấn Phương, 2011. Biến đổi khí hậu và lâm nghiệp: Tác động tiềm tàng và giải pháp ứng phó. Tạp chí NN&PTNT, số chuyên san về biến đổi khí hậu và giải pháp ứng phó. Tháng 4/2011, trang 178-185.
44 Phan Văn Thắng, Tạ Minh Quang, Nguyễn Huy Sơn, 2011. Chọn cây trội và xây dựng vườn giống Giổi xanh bằng cây ghép ở Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh. Tạp chí Nông nghiệp và PTNT, số 6/2011. Trang 184-190.
45 Phạm Quang Thu, Nguyễn Mạnh Hà, Lê Thị Xuân, 2011. Phân bố nấm Đông trùng hạ thảo (Isaria tenuipes (Peck) Samson) ở Việt Nam. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, số 9 năm 2011, trang 93-97.
46 Vũ Tấn Phương, 2011. Nghiên cứu sinh khối và trữ lượng Các bon của rừng trồng Thông ba lá thuần loài tại Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang. Tạp chí NN&PTNT, số 16 năm 2011, trang 90-93.
47 Hoàng Liên Sơn, 2011. Đánh giá kết quả áp dụng các biện pháp kinh tế – xã hội trong phục hồi rừng phòng hộ đầu nguồn hồ thuỷ điện Hoà Bình ở quy mô hộ gia đình. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn số 20 năm 2011, trang 96- 102.
48 Phạm Quang Thu, Lê Thị Xuân, Đặng Như Quỳnh, Nguyễn Hoài Thu, 2011. Thành phần loài nấm ký sinh côn trùng tại Vườn quốc gia Pù Mát, Nghệ An. Tạp chí Nông nghiệp &Phát triển Nông thôn số 22 năm 2011, trang 88-94.
49 Vũ Văn Định, Phạm Quang Thu, 2011. Bệnh khô cành ngọn Keo tai tượng ở miền Bắc Việt Nam và biện pháp quản lý bệnh. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn, số 23 năm 2011, trang 99-105.
50 Đặng Thanh Tân, Phạm Quang Thu, 2011. Thành phần thực vật ngoại lai và nguy cơ xâm hại của một số loài chính tại Vườn Quốc gia Tràm Chim. Tạp chí Rừng và môi trường. Số 43 tháng 12 năm 2011.
51 Trần Thị Thu Thủy, 2011. Thực trạng sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm gỗ và một số giải pháp để ngành công nghiệp chế biến gỗ nước ta hướng tới thị trường nội địa. Tạp chí Quản lý kinh tế số 40, năm 2011.
52 Trần Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Kim Oanh, 2011. Nghiên cứu chính sách và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ lâm sản trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Tạp chí Kinh tế Sinh thái số 40, năm 2011.
53 Nguyễn Thanh Tiến, Võ Đại Hải, 2011. Nghiên cứu sinh khối rừng tự nhiên trạng thái IIB tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên. Tạp chí Kinh tế Sinh thái, số 41/2011, trang 54-60.
III. Bài viết trong Kỷ yếu hội thảo trong nước
1 Hà Huy Thịnh, Nguyễn Đức Kiên, Phí Hồng Hải, Đoàn Thị Mai, Mai Trung Kiên, Lê Sơn, Đỗ Hữu Sơn, 2011. Nghiên cứu cải thiện giống nhằm tăng năng suất, chất lượng cho một số loài cây trồng rừng kinh tế chủ lực. Kết quả nghiên cứu Khoa học công nghệ lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, trang 5-15.
2 Nguyễn Đình Hải, Mai Trung Kiên, Hà Huy Thịnh, Phí Hồng Hải, Đỗ Hữu Sơn, Nguyễn Đức Kiên, 2011. Khảo nghiệm giống và đánh giá khả năng phát triển của cây Maccadamia ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu Khoa học công nghệ lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, trang 16-26.
3 Nguyễn Đức Kiên, Ngô Văn Chính, 2011. Nghiên cứu chọn, nhân giống và kỹ thuật gây trồng Giổi xanh và Re gừng. Kết quả nghiên cứu Khoa học công nghệ lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, trang 27-35.
4 Nguyễn Minh Chí, Nguyễn Việt Cường, Nguyễn Đức Hải, 2011. Nghiên cứu chọn cây trội, nhân giống Keo tai tượng phục vụ trồng rừng cung cấp gỗ gia dụng. Kết quả nghiên cứu Khoa học công nghệ lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, trang 36-42.
5 Đoàn Thị Mai, Lê Sơn, Nguyễn Thị Thơm, Phan Quyền, 2011. Nghiên cứu chọn và nhân giống cho Tếch và Xoan ta có năng suất cao. Kết quả nghiên cứu Khoa học công nghệ lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, trang 43-52.
6 Đoàn Thị Mai, Lê Sơn, Nguyễn Thị Thơm, Phan Quyền, 2011. Nhân giống một số giống cây lâm nghiệp mới được chọn lọc bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào. Kết quả nghiên cứu Khoa học công nghệ lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, trang 52-59.
7 Vương Đình Tuấn, Nguyễn Xuân Cường, Phan Thị Mỵ Lan, Đỗ Tiến Phát, Đinh Thị Phòng, 2011. Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến chuyển gene GUS vào phôi trưởng thành 6 gia đình Thông nhựa (Pinus merkusii) bằng vi khuẩn Agrobacterium tumefaciens. Kết quả nghiên cứu Khoa học công nghệ lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, trang 60-66.
8 Trần Hồ Quang, David Clapham, 2011. Tách dòng và phân tích trình tự gen sinh tổng hợp Xenlulose (EuCesA4) ở Bạch đàn urô (Eucalyptus urophylla). Kết quả nghiên cứu Khoa học công nghệ lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, trang 67-73.
9 Trần Thanh Trăng, Nguyễn Minh Chí, Bùi Quang Tiếp, 2001. Kết quả bước đầu trong nghiên cứu ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn tạo giống Bạch đàn trắng kháng bệnh đốm lá. Kết quả nghiên cứu Khoa học công nghệ lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, trang 74-82.
10 Đặng Quang Hưng, Nguyễn Bá Triệu, 2011. Tuyển chọn cây trội và nhân giống cây Sơn ta (Toxicodendron succedanea) bằng phương pháp ghép. Kết quả nghiên cứu Khoa học công nghệ lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, trang 83-90.
11 Nguyễn Hoàng Nghĩa, Trần Văn Tiến, 2011. Kết quả nghiên cứu được công bố Quốc tế về một số Tre trúc mới ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu Khoa học công nghệ lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, trang 91-94.
12 Võ Đại Hải, 2011. Nghiên cứu kỹ thuật trồng rừng Vối thuốc (Schima wallichii Choisy và Schima superba Gardn. Et Champ). Kết quả nghiên cứu Khoa học công nghệ lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, trang 95-102.
13 Hoàng Văn Thắng, Nguyễn Quang Khải, Nguyễn Bá Văn, Nguyễn Văn Thịnh, Bùi Thanh Hằng, 2011. Nghiên cứu chọn giống và biện pháp kỹ thuật trồng rừng Sở thâm canh cho vùng Tây Bắc, Đông Bắc và Bắc Trung Bộ. Kết quả nghiên cứu Khoa học công nghệ lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, trang 103-112.
14 Đặng Văn Thuyết, Bùi Trọng Thủy, 2011. Nghiên cứu kỹ thuật trồng rừng thâm canh Thông caribê cung cấp gỗ lớn. Kết quả nghiên cứu Khoa học công nghệ lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, trang 113-120.
15 Đặng Quang Hưng, 2011. Kỹ thuật gây trồng cây Tai chua lấy quả. Kết quả nghiên cứu Khoa học công nghệ lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, trang 121-128.
16 Phạm Thế Dũng, Vũ Đình Hưởng, Kiều Tuấn Đạt, Nguyễn Thanh Bình, Lê Thanh Quang, 2011. Nghiên cứu kỹ thuật bảo vệ và nâng cao độ phì đất nhằm nâng cao năng suất rừng trồng bạch đàn, keo ở các luân kỳ sau. Kết quả nghiên cứu Khoa học công nghệ lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, trang 129-144.
17 Nguyễn Thị Nhung, 2011. Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình trồng rừng gỗ lớn bằng các loài cây bản địa vùng Trung tâm Bắc Bộ. Kết quả nghiên cứu Khoa học công nghệ lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, trang 145-152.
18 Đoàn Đình Tam, 2011. Nghiên cứu một số cơ sở khoa học và biện pháp kỹ thuật gây trồng cây Chò chỉ tại vùng phòng hộ đầu nguồn sông Đà. Kết quả nghiên cứu Khoa học công nghệ lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, trang 153-161.
19 Hồ Đức Soa, 2011. Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nâng cao năng suất rừng trồng trên đất bazan thoái hóa tại Tây Nguyên. Kết quả nghiên cứu Khoa học công nghệ lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, trang 162-170.
20 Phạm Thế Dũng, Phùng Văn Khen, Trần Văn Thành, 2011. Nghiên cứu kỹ thuật trồng một số loài cây bản địa có giá trị kinh tế vùng khô hạn tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận. Kết quả nghiên cứu Khoa học công nghệ lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, trang 171-180.
21 Hà Văn Tiệp, 2011. Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật gây trồng Trai lý, Vù hương và Sưa nhằm phục hồi các trạng thái rừng nghèo kiệt tại Tây Bắc. Kết quả nghiên cứu Khoa học công nghệ lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, trang 181-186.
22 Phạm Văn Bốn, 2011. Kết quả nghiên cứu kỹ thuật nhân giống, trồng cây Thanh thất (Ailanthus triphysa Dennst) alston tại Bình Phước. Kết quả nghiên cứu Khoa học công nghệ lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, trang 187-195.
23 Lê Văn Thành, 2011. Một số kết quả nghiên cứu biện pháp kỹ thuật trồng cây Mây nếp (Calamus tetradactylus Hance) ở phía Tây Hà Nội. Kết quả nghiên cứu Khoa học công nghệ lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, trang 196-203.
24 Đinh Công Trình, 2011. Nghiên cứu kỹ thuật gây trồng thâm canh cây Mạy bói tại Sơn La. Kết quả nghiên cứu Khoa học công nghệ lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, trang 204-215.
25 Phạm Quang Tuyến, 2011. Kết quả nghiên cứu bước đầu về khả năng nhân giống cây Tô hạp Điện Biên và Chò xanh làm cơ sở trồng rừng gỗ lớn tại Tây Bắc. Kết quả nghiên cứu Khoa học công nghệ lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, trang 214-220.
26 Đoàn Đình Tam, 2011. Nghiên cứu kỹ thuật trồng rừng ngập mặn trên các điều kiện lập địa khó khăn góp phần chắn sóng vùng ven biển các tỉnh miền Bắc Việt Nam. Kết quả nghiên cứu Khoa học công nghệ lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, trang 221-229.
27 Hoàng Văn Thơi, 2011. Xác định thành phần loài và phân bố của cây ngập mặn trên các dạng cát, sỏi, đá, vụn san hô tại một số đảo ven bờ Nam bộ. Kết quả nghiên cứu Khoa học công nghệ lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, trang 230-240.
28 Hoàng Văn Thơi, 2011. Nghiên cứu kỹ thuật tạo cây con một số loài cây ngập mặn phục vụ trồng rừng trên dạng cát, sỏi, đá, vụn san hô ngập triều không thường xuyên tại các đảo phía Nam. Kết quả nghiên cứu Khoa học công nghệ lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, trang 241-248.
29 Nguyễn Toàn Thắng, Trần Lâm Đồng, Nguyễn Bá Văn, Bùi Thanh Hằng, Ngô Văn Cầm, 2011. Đặc điểm tái sinh tự nhiên rừng Dẻ anh (Castanopsis piriformis Hickel & A. Camus) tại Lâm Đồng. Kết quả nghiên cứu Khoa học công nghệ lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, trang 249-256.
30 Nguyễn Thanh Minh, 2011. Kết quả nghiên cứu kỹ thuật gây trồng Thục quỳ (Maesopsis eminii Engl), Chiêu liêu nước (Terminalia calamansanai Rofe), Thúi (Parkia sumatrana Miq) ở vùng Đông Nam Bộ. Kết quả nghiên cứu Khoa học công nghệ lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, trang 257-265.
31 Trần Văn Con, 2011. Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ và kinh tế xã hội trồng rừng gỗ lớn, mọc nhanh trên đất trống còn tính chất đất rừng và đất rừng nghèo kiệt. Kết quả nghiên cứu Khoa học công nghệ lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, trang 266-278.
32 Trần Văn Tiến, 2011. Kết quả bước đầu nghiên cứu chuyển đổi rừng Thông ba lá (Pinus kesiya Royle ex Gordon) tự nhiên thuần loài nghèo kiệt thành rừng hỗn giao đa loài ở Nam Tây Nguyên. Kết quả nghiên cứu Khoa học công nghệ lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, trang 279-286.
33 Bùi Trọng Thủy, Lê Văn Bình, 2011. Kết quả đánh giá sinh trưởng của một số loài cây lá rộng bản địa trồng dưới tán rừng Thông mã vĩ và Thông nhựa tại Đại Lải, Vĩnh Phúc. Kết quả nghiên cứu Khoa học công nghệ lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, trang 287-296.
34 Trần Văn Con, 2011. Nghiên cứu đặc điểm lâm học một số hệ sinh thái rừng chủ yếu ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu Khoa học công nghệ lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, trang 297-304.
35 Võ Đại Hải, 2011. Nghiên cứu khả năng hấp thụ các bon của rừng trồng 3 loài keo ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu Khoa học công nghệ lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, trang 305-315.
36 Triệu Thái Hưng, Trần Hoàng Quý, Phạm Quang Tuyến, 2011. Ảnh hưởng của lập địa khác nhau đến sinh trưởng của cây Mây nếp (Calamus tetradactylus Hance) tại Lương Sơn – Hòa Bình. Kết quả nghiên cứu Khoa học công nghệ lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, trang 316-323.
37 Hà Thị Mừng, 2011. Nghiên cứu một số đặc điểm sinh lý, sinh thái một số loài cây lá rộng bản địa làm cơ sở cho việc gây trồng rừng. Kết quả nghiên cứu Khoa học công nghệ lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, trang 324-330.
38 Ngô Đình Quế, Vũ Tấn Phương, Hoàng Việt Anh, 2011. Tiêu chí phân chia rừng phòng hộ đầu nguồn bị suy thoái nghiêm trọng ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu Khoa học công nghệ lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, trang 331-338.
39 Ngô Đình Quế, Đinh Thanh Giang, Nguyễn Văn Thắng, Hoàng Việt Anh, 2011. Nghiên cứu phân hạng đất trồng rừng sản xuất một số cây chủ yếu ở các vùng trọng điểm. Kết quả nghiên cứu Khoa học công nghệ lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, trang 339-351.
40 Phạm Quang Thu, Đặng Thanh Tân, 2011. Bệnh sọc tím cây Luồng và biện pháp phòng trừ. Kết quả nghiên cứu Khoa học công nghệ lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, trang 352-363.
41 Lê Văn Bình, Đào Ngọc Quang, 2011. Kết quả điều tra thành phần loài sâu ăn lá keo, đặc điểm sinh học của loài sâu hại chính tại Quảng Trị. Kết quả nghiên cứu Khoa học công nghệ lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, trang 364-373.
42 Đào Ngọc Quang, Lê Văn Bình, 2011. Nghiên cứu tuyển chọn giống Thông nhựa kháng Sâu róm thông. Kết quả nghiên cứu Khoa học công nghệ lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, trang 374-387.
43 Phạm Quang Thu, Trần Thanh Trăng, Đặng Như Quỳnh, Nguyễn Hoài Thu, Lê Thị Xuân, 2011. Sản xuất chế phẩm vi sinh hỗn hợp MF1 dạng viên nén cho cây thông, cây bạch đàn ở vườn ươm và rừng trồng. Kết quả nghiên cứu Khoa học công nghệ lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, trang 388-399.
44 Phạm Quang Thu, Lê Thị Xuân, Nguyễn Mạnh Hà Nghiên cứu đặc điểm sinh học hệ sợi trong nuôi cấy thuần khiết các chủng nấm Đông trùng hạ thảo Cordyceps militaris (L.:Fr) Link. Kết quả nghiên cứu Khoa học công nghệ lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, trang 400-408.
45 Tô Quốc Huy, Nguyễn Chí Trung, 2011. Một số kết quả nghiên cứu xây dựng vườn giâm hom cây lâm nghiệp quy mô thôn bản tại Tây Nguyên. Kết quả nghiên cứu Khoa học công nghệ lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, trang 409-418.
46 Đoàn Văn Thu, 2011. Một số kết quả nghiên cứu cơ giới trồng rừng giai đoạn 2006-2010. Kết quả nghiên cứu Khoa học công nghệ lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, trang 419-329.
47 Nguyễn Tử Kim, Lê Thu Hiền, 2011. Kết quả nghiên cứu tính chất cơ, vật lý và giải phẫu của một số loài gỗ thông dụng ở Việt Nam, làm cơ sở cho chế biến, bảo quản và sử dụng. Kết quả nghiên cứu Khoa học công nghệ lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, trang 430-438.
48 Bùi Duy Ngọc, 2011. Kết quả nghiên cứu sử dụng tổng hợp, có hiệu quả gỗ Tràm. Kết quả nghiên cứu Khoa học công nghệ lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, trang 439-446.
49 Nguyễn Quang Trung, 2011. Sử dụng gỗ Bạch đàn Urophyla để sản xuất gỗ xẻ – nguyên liệu đóng đồ mộc. Kết quả nghiên cứu Khoa học công nghệ lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, trang 447-454.
50 Nguyễn Quang Trung, 2011. Nghiên cứu xử lý một số loại gỗ rừng trồng từ nhóm 5 đến nhóm 8 làm nguyên liệu đóng tàu thuyền đi biển. Kết quả nghiên cứu Khoa học công nghệ lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010, trang 455-465.
51 Lê Thanh Chiến, 2011. Kết quả nghiên cứu sử dụng hiệu quả gỗ Đước để sản xuất đồ mộc, than hoạt tính. Kết quả nghiên cứu Khoa học công nghệ lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, trang 466-474.
52 Bùi Văn Ái, 2011. Kết quả nghiên cứu tạo ván dăm thông dụng từ nguyên liệu vỏ hạt Điều kết hợp với dăm gỗ. Kết quả nghiên cứu Khoa học công nghệ lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, trang 475-481.
53 Bùi Văn Ái, Lê Bạch Đằng, Đinh Văn Tiến, 2001. Nghiên cứu công nghệ bảo quản gỗ nguyên liệu đóng tàu đi biển. Kết quả nghiên cứu Khoa học công nghệ lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, trang 482-489.
54 Nguyễn Thị Bích Ngọc, Bùi Văn Ái, Nguyễn Duy Vượng, Phạm Thị Thanh Miền, 2011. Nghiên cứu sử dụng nguyên liệu nguồn gốc thực vật để làm thuốc bảo quản lâm sản. Kết quả nghiên cứu Khoa học công nghệ lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, trang 490-498.
55 Nguyễn Văn Đức, Hoàng Thị Tám, Nguyễn Thị Hằng, 2011. Kết quả nghiên cứu bảo quản Nứa làm hàng thủ công mỹ nghệ. Kết quả nghiên cứu Khoa học công nghệ lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, trang 499-508.
56 Nguyễn Thị Bích Ngọc, 2011. Kết quả nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất chế phẩm XM5 và ứng dụng để xử lý gỗ rừng trồng làm trụ chống trồng Hồ tiêu và Thanh long. Kết quả nghiên cứu Khoa học công nghệ lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, trang 509-517.
57 Nguyễn Văn Dưỡng, Vũ Thị Hoàng Phương, 2011. Thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị chưng cất tinh dầu Hồi quy mô nhỏ. Kết quả nghiên cứu Khoa học công nghệ lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, trang 518-528.
58 Vũ Tấn Phương, 2011. Kết quả nghiên cứu về định giá rừng ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu Khoa học công nghệ lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, trang 529-538.
59 Hoàng Liên Sơn, 2011. Đánh giá một số dự án lâm nghiệp vùng Tây Nguyên giai đoạn 1995-2005: Kết quả và khuyến nghị nâng cao hiệu quả dự án. Kết quả nghiên cứu Khoa học công nghệ lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, trang 539-546.
60 Trần Thị Thu Thuỷ, 2011. Nghiên cứu chính sách và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực sản xuất, chế biến và tiêu thụ nông-lâm sản trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Kết quả nghiên cứu Khoa học công nghệ lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, trang 547-554.
61 Lê Quang Trung, 2011. Đánh giá thực trạng và đề xuất các loại hình tổ chức sản xuất kinh doanh lâm nghiệp phù hợp với xu hướng quản lý rừng bền vững và hội nhập kinh tế quốc tế. Kết quả nghiên cứu Khoa học công nghệ lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, trang 555-561.
62 Trần Thanh Cao, Hoàng Liên Sơn, 2011. Rừng trồng sản xuất trong chuỗi giá trị ngành hàng gỗ Việt Nam. Kết quả nghiên cứu Khoa học công nghệ lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, trang 562-574.
63 Nguyễn Huy Sơn, Lê Văn Thành, 2011. Thực trạng phát triển cây Dó trầm, Trầm hương và tinh dầu Trầm hương ở nước ta hiện nay. Kết quả nghiên cứu Khoa học công nghệ lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam, trang 586-594.
64 Trần Văn Tiến, Nguyễn Hoàng Nghĩa và Nianhe Xia. 2011. A synopsis of Schizostachyum (Gramineae: Bambusoideae) from Vietnam. Kỷ yếu hội thảo Khoa học về Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật lần thứ IV, trang 247-255.
65 Trần Việt Trung, 2011. Đánh giá thực trạng và dự báo xu hướng phát triển thị trường lâm sản Việt Nam. Kết quả nghiên cứu Khoa học công nghệ lâm nghiệp giai đoạn 2006-2010, trang 575-585.
66 Nguyễn Viết Xuân, Vũ Tấn Phương, 2011. Phát triển rừng bền vững và giảm thiểu thiên tai do sự cố biến đổi khí hậu, những vấn đề đặt ra đối với việc phát triển thủy điện vừa và nhỏ. Hội thảo Khoa học về Ảnh hưởng của việc phát triển thủy điện vừa và nhỏ đến môi trường – Cục Cảnh sát Môi trường – Bộ Công an.
IV. Bài trong Kỷ yếu hội thảo quốc tế
1 Nguyễn Hoàng Nghĩa, Phạm Quang Thu, 2011. Growth and genetic diversity of native tree species axchanged between Vietnam and China. Asia and the Pacific Workshop – Multinational and Transboundary Conservation of Valuable and Endangered Forest Tree Species. 5-7 December 2011, Guangzhou, China.

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]