Báo cáo tổng kết năm 2012

Đặc điểm tình hình:

Năm 2012, tình hình kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, các nguồn vốn của Nhà nước đều có dấu hiệu giảm sút đáng kể tuy nhiên nhờ có sự chỉ đạo, định hướng hoạt động của lãnh đạo Viện, đặc biệt là sự chủ động, sáng tạo của các đơn vị, Viện đã từng bước khẳng định vị thế và vai trò của mình trong sự nghiệp phát triển của ngành và của đất nước.

Năm 2012 cũng là năm mà Viện tiếp tục củng cố và phát triển phù hợp với những định hướng khoa học công nghệ theo chủ trương của Nghị quyết số 20/NQ/TW của ban chấp hành Trung Ương Đảng về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, điển hình đó là Viện đã tập trung từng bước đẩy mạnh và tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo và điều hành các hoạt động chung toàn Viện; các cuộc họp được tổ chức đều đặn, thường xuyên hơn nhằm trao đổi, đề xuất, tháo gỡ những khó khăn trong công tác, đồng thời cập nhật tình hình, chủ trương và định hướng mới của Bộ, ngành và chỉ đạo các hoạt động chung trong toàn Viện.

Trong năm qua, Viện được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhì, tổ chức thành công Hội nghị KHCN vùng Bắc Trung Bộ và Lễ kỷ niệm 30 năm Đào tạo sau đại học nhân ngày Lâm nghiệp Việt Nam 28/11.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ký ban hành quyết định số1149/QĐ-BNN-TCCB quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và quyết định số 1656/QĐ-BNN-TCCB ngày 16/7/2012 Quy định điều lệ tổ chức, hoạt động của Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam (mới); quyết định bổ nhiệm Quyền giám đốc Viện và 4 Phó giám đốc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam; Quyết định thành lập 10 đơn vị và bổ nhiệm 9 cá nhân là người đứng đầu đơn vị trực thuộc Viện. Giám đốc Viện đã bổ nhiệm 4 Trưởng ban cho 4 Ban chức năng của Viện. Các đơn vị cũng đang xây dựng đề án vị trí việc làm và tiếp tục chuẩn bị cho các bước tiếp theo trong lộ trình chuyển đổi Viện và các Trung tâm thành tổ chức Khoa học công nghệ tự trang trải kinh phí theo Nghị định 115/2005/NĐ-CP của Chính phủ.

Cơ cấu tổ chức của Viện năm 2012 được sắp xếp lại gồm Ban lãnh đạo Viện (1 Giám đốc, 4 Phó giám đốc từ 25/5/2012), 3 phòng chức năng, 6 phòng nghiên cứu, 15 trung tâm và phân viện thành 4 Ban, 6 Viện, 7 Trung tâm; đã có 13 đơn vị mới được tổ chức lại và từng bước ổn định. Tổng số cán bộ của toàn Viện là 609 người, trong đó có 471 cán bộ trong biên chế và 137 cán bộ hợp đồng.

Phân theo trình độ thì Viện có 5 phó giáo sư tiến sĩ (1,1%); 1 tiến sĩ khoa học, 37 tiến sĩ (7,9% – 4 NSC đã bảo vệ ở HĐ cấp Viện), 157 thạc sĩ (33,5%), 269 đại học (57,13%) và 141 cán bộ là kỹ thuật viên, nhân viên (29,9%) (Bảng 1).

Tin mới nhất

Các tin khác

[logo-slider]