Số 4/2014

 1. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ LỆ TẠO PHÁT SINH, NHÂN NHANH KHỐI TIỀN PHÔI VÀ TẠO PHÔI SOMA THÔNG NHỰA (Pinus merkusii) TRONG ĐIỀU KIỆN IN VITRO
  Phan Thị Mỵ Lan, Nguyễn Xuân Cường

  Xem tóm tắt | Tải về

 2. NGHIÊN CỨU BIẾN DỊ VÀ KHẢ NĂNG DI TRUYỀN VỀ SINH TRƯỞNG CỦA BẠCH ĐÀN PELLITA TẠI BÀU BÀNG, BÌNH DƯƠNG
  Trần Hữu Biển, Nguyễn Đức Kiên, Hà Huy Thịnh, Ngô Văn Chính

  Xem tóm tắt | Tải về

 3. NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG KEO LÁ TRÀM (Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth) BẰNG PHƯƠNG PHÁP NUÔI CẤY MÔ TẾ BÀO
  Triệu Thị Thu Hà, Cấn Thị Lan, Đồng Thị Ưng

  Xem tóm tắt | Tải về

 4. NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG TÁI SINH CÂY BẠCH ĐÀN LAI URÔ (Eucalyptus urophylla) THÔNG QUA PHÔI SOMA TỪ CÂY TRỘI ĐƯỢC TUYỂN CHỌN PHỤC VỤ CHUYỂN GEN
  Ngô Thị Minh Duyên, Đỗ Thị Thu, Trần Hồ Quang

  Xem tóm tắt | Tải về

 5. ĐA DẠNG THỰC VẬT QUÝ HIẾM TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN NA HANG, TỈNH TUYÊN QUANG
  Trịnh Ngọc Bon, Phạm Quang Tuyến, Nguyễn Đức Tưng

  Xem tóm tắt | Tải về

 6. ẢNH HƯỞNG CỦA VI SINH VẬT NỘI SINH CÂY THÔNG NHỰA (Pinus merkusii) ĐẾN MỘT SỐ TẬP TÍNH CỦA SÂU RÓM THÔNG (Dendrolimus punctatus)
  Đào Ngọc Quang, Đặng Như Quỳnh

  Xem tóm tắt | Tải về

 7. XÉN TÓC Chlorophorus sp., (Coleoptera: Cerambycidae) ĐỤC THÂN KEO TAI TƯỢNG Acacia mangium Ở HUYỆN LƯƠNG SƠN, TỈNH HÒA BÌNH
  Phạm Quang Thu, Lê Văn Bình, Phạm Duy Long, Nguyễn Hoài Thu

  Xem tóm tắt | Tải về

 8. NGHIÊN CỨU VỀ TỶ LỆ ĐẲNG CẤP, LOẠI THỨC ĂN PHÙ HỢP VÀ ĐỘ SÂU NHỬ MỐI Macrotermes annandalei, Macrotermes barneyi VÀ Microtermes pakistanicus LÀM CƠ SỞ CHO BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG
  Bùi Thị Thủy

  Xem tóm tắt | Tải về

 9. NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC
  Nguyễn Văn Khiết

  Xem tóm tắt | Tải về

 10. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC CỦA RỪNG PHÒNG HỘ ĐẦU NGUỒN LƯU VỰC SÔNG CHẢY HUYỆN HOÀNG SU PHÌ, TỈNH HÀ GIANG
  Nguyễn Tài Luyện

  Xem tóm tắt | Tải về

 11. KẾT QUẢ LÀM GIÀU RỪNG BẰNG CÂY LÁ RỘNG BẢN ĐỊA CỦA DỰ ÁN APFNet TẠI THU CÚC, TÂN SƠN, PHÚ THỌ
  Phan Minh Quang, Nguyễn Kim Trung, Nguyễn Huy Hoàng Nguyễn Thị Thúy Hường, Hồ Trung Lương, Phạm Tiến Dũng, Phạm Quang Tuyến

  Xem tóm tắt | Tải về

 12. ẢNH HƯỞNG CỦA CƯỜNG ĐỘ ÁNH SÁNG ĐẾN TỶ LỆ SỐNG VÀ SINH TRƯỞNG CỦA CÂY CON MÁU CHÓ LÁ TO (Knema pierrei Warb)
  Nguyễn Thị Dương, Đặng Thịnh Triều, Nguyễn Anh Dũng, Lương Thế Dũng

  Xem tóm tắt | Tải về

 13. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LẬP ĐỊA VÙNG ĐẦM PHÁ VÀ VEN BIỂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ PHỤC VỤ CÔNG TÁC TRỒNG RỪNG NGẬP MẶN
  Phạm Ngọc Dũng

  Xem tóm tắt | Tải về

 14. THỰC TRẠNG VIỆC THỰC HIỆN LUẬT BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG TRONG VIỆC QUẢN LÝ RỪNG TỰ NHIÊN GIAO CHO HỘ GIA ĐÌNH Ở TỈNH BẮC KẠN
  Trần Duy Rương, Nguyễn Thị Thu Hà

  Xem tóm tắt | Tải về

 15. BIỆN PHÁP CÔNG NGHỆ XỬ LÝ DIỆP LỤC CỦA QUẢ HỒI TƯƠI BẰNG HƠI NƯỚC BÃO HÒA
  Nguyễn Văn Dưỡng, Vũ Thị Hoàng Phương

  Xem tóm tắt | Tải về

 16. THÀNH PHẦN HÓA HỌC TINH DẦU LOÀI HOÀNG MỘC SAI (Zanthoxylum laetum Drake) Ở NGHỆ AN
  Hoàng Thanh Sơn, Hoàng Danh Trung, Trần Minh Hợi, Đỗ Ngọc Đài

  Xem tóm tắt | Tải về

 17. THỬ NGHIỆM CHƯNG CẤT TINH DẦU HỒI BẰNG HƠI NƯỚC BÃO HÒA TRÊN QUY MÔ PILOT
  Nguyễn Văn Dưỡng, Vũ Thị Hoàng Phương, Trịnh Bích Hảo

  Xem tóm tắt | Tải về

 18. NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ DIESEL SINH HỌC TỪ DẦU HẠT CÂY LAI (Aleurites moluccana (L.) Willd)
  Lương Văn Tiến, Hoàng Văn Thành, Vũ Hoàng Phương

  Xem tóm tắt | Tải về

 19. ĐỘ BỀN VÁN MỎNG GỖ BẠCH ĐÀN UROPHYLLA VÀ GỖ KEO TAI TƯỢNG BIẾN TÍNH BẰNG N – METHYLOL VÀ DẦU VỎ HẠT ĐIỀU CHỐNG LẠI MỐI NHÀ Coptotermes formosanus Shiraki
  Nguyễn Hồng Minh, Hoàng Văn Phong

  Xem tóm tắt | Tải về