Số 2/2014

 1. ĐỔI MỚI CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU VÀ CHUYỂN GIAO GIỐNG CÂY LÂM NGHIỆP PHỤC VỤ TÁI CƠ CẤU NGÀNH
  PGS.TS. Võ Đại Hải

  Xem tóm tắt | Tải về

 2. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC VÀ TÍNH ĐA DẠNG SINH HỌC KIỂU RỪNG KÍN THƯỜNG XANH HỖN GIAO CÂY LÁ RỘNG, CÂY LÁ KIM TẠI VƯỜN QUỐC GIA BIDOUP – NÚI BÀ
  Nguyễn Trọng Bình

  Xem tóm tắt | Tải về

 3. NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH CÂY CÓC HÀNH, TRÔM PHỤC VỤ TRỒNG RỪNG TRÊN ĐẤT CÁT VÙNG KHÔ HẠN
  Phạm Thế Dũng

  Xem tóm tắt | Tải về

 4. KHẢ NĂNG CẢI THIỆN VỀ KHỐI LƯỢNG RIÊNG VÀ HÀM LƯỢNG CELLULOSE CỦA KEO LÁ LIỀM TRONG KHẢO NGHIỆM HẬU THẾ THẾ HỆ 1 TẠI CAM LỘ, QUẢNG TRỊ
  Phạm Xuân Đỉnh, Phí Hồng Hải, Nguyễn Hoàng Nghĩa, La Ánh Dương, Nguyễn Quốc Toản và Dương Hồng Quân

  Xem tóm tắt | Tải về

 5. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU VỀ ẢNH HƯỞNG CỦA THÀNH PHẦN RUỘT BẦU VÀ ÁNH SÁNG ĐẾN SINH TRƯỞNG CÂY CON MỎ CHIM GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM
  Nguyễn Việt Cường, Nguyễn Minh Ngọc, Phạm Đức Tuấn

  Xem tóm tắt | Tải về

 6. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA RỪNG TRỒNG KEO LAI (Acacia mangium  Acacia auriculiformis) TẠI CÔNG TY LÂM NGHIỆP TAM THANH – PHÚ THỌ
  Phạm Duy Long, Luyện Thị Minh Hiếu

  Xem tóm tắt | Tải về

 7. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI TẾ BÀO BIỂU BÌ CHI NỨA Ở VIỆT NAM
  Trần Văn Tiến, Nguyễn Hoàng Nghĩa và Nianhe Xia

  Xem tóm tắt | Tải về

 8. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA CÂY MUN (Diospyros mun A.Chev. ex Lecomte) Ở VƯỜN QUỐC GIA CÚC PHƯƠNG
  Ngô Văn Nhương

  Xem tóm tắt | Tải về

 9. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG LƯU TRỮ CÁC BON CỦA RỪNG KHỘP TẠI TÂY NGUYÊN
  Vũ Đức Quỳnh, Võ Đại Hải

  Xem tóm tắt | Tải về

 10. SINH KHỐI VÀ GIÁ TRỊ NĂNG LƯỢNG RỪNG TRÀM Ở LONG AN
  Phạm Thế Dũng, Vũ Đình Hưởng

  Xem tóm tắt | Tải về

 11. KHẢ NĂNG GIỮ NƯỚC, BỐC VÀ THOÁT HƠI NƯỚC CỦA RỪNG TRỒNG CAO SU (Hevea brasiliensis) Ở VÙNG BẮC TRUNG BỘ
  Trương Tất Đơ, Vương Văn Quỳnh, Phùng Văn Khoa

  Xem tóm tắt | Tải về

 12. THÀNH PHẤN LOÀI VÀ HIỆN TRẠNG BẢO TỒN CHI ĐỖ QUYÊN (Rhododendron L.) Ở LÂM ĐỒNG
  Nông Văn Duy, Trần Thái Vinh, Vũ Kim Công, Quách Văn Hợi, Đặng Thị Thắm, Nguyễn Thị Huyền, Trần Văn Tiến và Ngô Sỹ Long

  Xem tóm tắt | Tải về

 13. ỨNG DỤNG KỸ THUẬT PHÂN LOẠI ẢNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG NHẰM PHÂN LOẠI TRẠNG THÁI RỪNG THEO THÔNG TƯ SỐ 34
  Nguyễn Văn Thị, Trần Quang Bảo

  Xem tóm tắt | Tải về

 14. THỊ TRƯỜNG VÀ TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN CÂY ÓC CHÓ TẠI VÙNG TÂY BẮC, VIỆT NAM
  Hoàng Thị Lụa, Delia Catacutan, Ann Degrande, Viên Kim Cương, Chris Harwood

  Xem tóm tắt | Tải về