Số 2/2012

 1. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TỶ LỆ NẢY MẦM, TỶ LỆ CHE SÁNG VÀ THÀNH PHẦN RUỘT BẦU CÂY LÒ BO (Brownlowia tabularis Pierre) GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM
  Trần Hữu Biển, Vũ Thị Lan

  Xem tóm tắt | Tải về

 2. ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN VÀ ÁNH SÁNG ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA CÂY RE GỪNG TRONG GIAI ĐOẠN VƯỜN ƯƠM
  Nguyễn Huy Sơn, Nguyễn Văn Tiến

  Xem tóm tắt | Tải về

 3. NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT TRỒNG CÂY THANH THẤT (AILANTHUS TRIPHYSA (DENNST) ALSTON) TẠI BÌNH PHƯỚC VÀ KHÁNH HÒA
  Phạm Văn Bốn, Phạm Thế Dũng, Kiều Mạnh Hà

  Xem tóm tắt | Tải về

 4. NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT LÂM SINH ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA RỪNG TRỒNG KEO LAI CUNG CẤP GỖ XẺ Ở VÙNG ĐÔNG NAM BỘ
  Phạm Thế Dũng, Kiều Tuấn Đạt,
  Vũ Đình Hưởng, Lê Thanh Quang

  Xem tóm tắt | Tải về

 5. ĐÁNH GÍA CHẤT LƯỢNG RỪNG TRỒNG ĐƯỚC (RHZIROPHARA APICULATA) LÀM CƠ SỞ ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP KỸ THUẬT LÂM SINH VÀ CƠ CHẾ QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ CẦN GIỜ
  Phạm Thế Dũng

  Xem tóm tắt | Tải về

 6. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC RỪNG KÍN THƯỜNG XANH ẨM NHIỆT ĐỚI TẠI BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ TÂN PHÚ – TỈNH ĐỒNG NAI
  Phan Minh Xuân

  Xem tóm tắt | Tải về

 7. XÂY DỰNG CƠ SỞ KHOA HỌC ĐỀ XUẤT HỆ THỐNG BIỆN PHÁP KỸ THUẬT LÂM SINH CHO RỪNG TỰ NHIÊN TẠI VÙNG ĐỆM VƯỜN QUỐC GIA CHƯ MOM RAY TỈNH KON TUM
  Huỳnh Văn Chung

  Xem tóm tắt | Tải về

 8. NGHIÊN CỨU VI SINH VẬT NỘI SINH VÀ CÁC HỢP CHẤT HÓA HỌC CÓ HOẠT TÍNH KHÁNG NẤM GÂY BỆNH Ở CÁC DÒNG KEO TAI TƯỢNG KHẢO NGHIỆM TẠI THỪA THIÊN HUẾ
  Phạm Quang Thu, Nguyễn Hoàng Nghĩa, Trần Xuân Hưng, Nguyễn Văn Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 9. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỪNG VÀ ĐẤT LÂM NGHIỆP DO ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ QUẢN LÝ TẠI HUYỆN LỤC NAM, TỈNH BẮC GIANG
  Nguyễn Văn Tùng

  Xem tóm tắt | Tải về

 10. NGHIÊN CỨU TÁC ĐỘNG CỦA CÁC HOẠT ĐỘNG SINH KẾ CỦA CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ VÙNG ĐỆM ĐẾN TÀI NGUYÊN RỪNG VƯỜN QUỐC GIA KON KA KINH, TỈNH GIA LAI
  Nguyễn Danh, Nguyễn Văn Vũ

  Xem tóm tắt | Tải về

 11. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU BƯỚC ĐẦU VỀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA DẦU HẠT LAI (Aleurites moluccana)
  Lương Văn Tiến, Vũ Hoàng Phương, Hoàng Văn Thắng

  Xem tóm tắt | Tải về

 12. NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT KEO DÁN GỖ THAY THẾ KEO NHẬP KHẨU PHỤC VỤ CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN LÂM SẢN
  Nguyễn Văn Định, Phạm Văn Tiến

  Xem tóm tắt | Tải về