Số 1/2020

 1. ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC TỔ THÀNH VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC CÁC QUẦN THỂ ĐỖ QUYÊN LÁ NHỌN (Rhododendron moulmainense Hook. F.) TẠI LÂM ĐỒNG
  Lưu Thế Trung1, Phí Hồng Hải2, Trần Văn Tiến3
  1Viện KHLN Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
  2Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
  3Trường Đại học Đà Lạt

  Xem tóm tắt | Tải về

 2. KHẢO NGHIỆM GIỐNG THANH THẤT (Ailanthus triphysa Alston) ĐỂ TRỒNG RỪNG CÂY BẢN ĐỊA TẠI PHÚ YÊN
  Phạm Thế Dũng1, Phạm Văn Bốn2, Nguyễn Văn Thiết3
  1Hội Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp TP. Hồ Chí Minh
  2Trung tâm Ứng dụng Khoa học Kỹ thuật Nam Bộ
  3Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ

  Xem tóm tắt | Tải về

 3. NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT TRỒNG THÂM CANH VÀ BẢO QUẢN QUẢ SA NHÂN TÍM (Amomum longiligulare T.L.WU) TẠI KHU VỰC NGOẠI THÀNH HÀ NỘI
  1Bùi Kiều Hưng, 2Võ Đại Hải
  1Viện Nghiên cứu Lâm sinh, 2Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 4. NGHIÊN CỨU SINH KHỐI RỪNG VẦU ĐẮNG (Indosasa angustata Mc.Clure) THUẦN LOÀI TẠI TỈNH BẮC KẠN
  Ngô Xuân Hải 1, Võ Đại Hải2
  1Huyện ủy Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
  2Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 5. NGHIÊN CỨU SINH KHỐI VÀ ĐỘNG THÁI SINH KHỐI RỪNG LUỒNG (Dendrocalamus barbatus Hsueh Et D. Z.Li) TRỒNG THUẦN LOÀI TẠI THANH HÓA
  1Nguyễn Đức Hải, 2Nguyễn Hoàng Tiệp
  1Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, 2Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Lâm nghiệp

  Xem tóm tắt | Tải về

 6. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ SINH THÁI ĐẾN MẬT ĐỘ PHÂN BỐ THÔNG NĂM LÁ (Pinus dalatensis Ferré) Ở TÂY NGUYÊN
  Lê Cảnh Nam1, Nguyễn Thành Mến1, Hồ Ngọc Thọ2 và Bảo Huy3
  1 Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
  2Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, tỉnh Gia Lai
  3 Trường Đại học Tây Nguyên

  Xem tóm tắt | Tải về

 7. ẢNH HƯỞNG MỘT SỐ NHÂN TỐ KHÍ HẬU ĐẾN SINH TRƯỞNG VỀ CHIỀU CAO THÂN CỦA THẠCH TÙNG RĂNG (Huperzia serrata (Thunb. Ex Murray) Trevis.) Ở VIỆT NAM
  Nguyễn Thị Ái Minh1, Lê Ngọc Triệu1, Trần Văn Tiến1*, Nông Văn Duy2
  1Trường Đại học Đà Lạt
  2Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên, Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam
  1* Chịu trách nhiệm chính

  Xem tóm tắt | Tải về

 8. NGHIÊN CỨU PHÂN CHIA LẬP ĐỊA VÙNG VEN BIỂN MIỀN TRUNG LÀM CƠ SỞ CHO TRỒNG RỪNG NGẬP MẶN
  Hoàng Văn Thơi
  Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ

  Xem tóm tắt | Tải về

 9. THÀNH PHẦN LOÀI XÉN TÓC (Coleoptera: Cerambycidae) TẠI RỪNG TRỒNG THÔNG MÃ VĨ, THÔNG NHỰA VÀ THÔNG BA LÁ
  Nguyễn Văn Thành, Đào Ngọc Quang, Trần Viết Thắng và Trang A Tổng
  Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 10. FOREST PLANTATIONS AND SMALLHOLDER LIVELIHOODS: EVIDENCE FROM CENTRAL REGION OF VIETNAM
  Project investigators

  Xem tóm tắt | Tải về

 11. HIỆU QUẢ KINH TẾ MỘT SỐ MÔ HÌNH RỪNG TRỒNG KEO GỖ LỚN TẠI VÙNG ĐÔNG BẮC
  Vũ Văn Thuận1, Diệp Xuân Tuấn1, Trần Duy Rương1, Phạm Đôn1, Vũ Văn Tuân2
  1Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao kỹ thuật Lâm sinh, Viện Nghiên cứu Lâm sinh
  2 Trung tâm Khoa học Lâm nghiệp Tây Bắc

  Xem tóm tắt | Tải về

 12. NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN GỖ BỜI LỜI VÀNG (Litsea pierrei Lecomte)
  Bùi Duy Ngọc1, Nguyễn Đức Thành1, Hà Tiến Mạnh1, Nguyễn Thị Phượng1,
  Tạ Thị Thanh Hương1, Nguyễn Anh Tuấn2, Võ Đại Hải3, Nguyễn Bảo Ngọc1
  1 Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng
  2 Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Lâm nghiệp Đông Nam Bộ
  3 Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 13. ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP BẢO QUẢN MỘC BẢN TRIỀU NGUYỄN BỊ MỦN MỤC BẰNG PARALOID B72
  Nguyễn Đức Thành1, Nguyễn Xuân Hùng2
  1 Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
  2 Trung tâm lưu trữ Quốc gia IV, Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Bộ Nội vụ

  Xem tóm tắt | Tải về