Số đặc biệt 2017

 1. THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LÂM NGHIỆP TẠI CÁC TỈNH PHÍA NAM
  Nguyễn Thị Bích Ngọc1, Kiều Tuấn Đạt2, Hoàng Văn Thắng1, Phạm Thế Dũng2
  1Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam,
  2Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam bộ

  Xem tóm tắt | Tải về

 2. CÔNG TÁC CHỌN, TẠO GIỐNG CÂY RỪNG TRONG PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP Ở CÁC TỈNH PHÍA NAM
  Nguyễn Đức Kiên1, Hà Huy Thịnh1, Nguyễn Hoàng Nghĩa2
  1 Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ Sinh học Lâm nghiệp, Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
  2 Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 3. KỸ THUẬT GIÂM HOM CÂY THANH THẤT (Ailanthus triphysa (DENNST) ALSTON)
  Phạm Thế Dũng1, Phạm Văn Bốn2, Ninh Văn Tuấn2,
  Phạm Thị Mận2, Phan Thị Ngọc Anh3
  1 Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam bộ
  2 Trung tâm Ứng dụng Khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp Nam bộ
  3 Trung tâm Nghiên cứu thực nghiệm Lâm nghiệp Đông Nam bộ

  Xem tóm tắt | Tải về

 4. NGHIÊN CỨU CHỌN GIỐNG VÀ KỸ THUẬT GÂY TRỒNG SƠN HUYẾT (Melanorrhoea laccifera Pierre) VÀ BỜI LỜI ĐỎ (Litsea glutinosa Roxb.) CHO VÙNG NAM TRUNG BỘ VÀ TÂY NGUYÊN
  Nguyễn Thị Chuyền1, Trần Thị Thúy Hằng2
  1Trung tâm Nghiên cứu Lâm sản ngoài gỗ
  2Trung tâm Lâm nghiệp Nhiệt đới

  Xem tóm tắt | Tải về

 5. NGHIÊN CỨU CHỌN TẠO GIỐNG KEO LAI SINH TRƯỞNG NHANH BẰNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ
  Hà Huy Thịnh, Lê Sơn
  Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ Sinh học Lâm nghiệp

  Xem tóm tắt | Tải về

 6. ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN 19 CÂY BỐ MẸ CỦA 3 LOÀI BẠCH ĐÀN LÀM CƠ SỞ CHO XÂY DỰNG CÁC PHÉP LAI
  Nguyễn Việt Cường, Nguyễn Việt Tùng, Nguyễn Thị Linh Đam,
  Nguyễn Minh Ngọc và Đỗ Thị Minh Hiển
  Viện Nghiên cứu Giống và Công nghệ Sinh học Lâm nghiệp

  Xem tóm tắt | Tải về

 7. Đặc điểm cấu trúc và động thái của rừng khộp ở Tây Nguyên, Việt Nam
  Trần Văn Con
  Viện Nghiên cứu Lâm sinh-Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 8. MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG NGẬP MẶN Ở VÙNG NAM BỘ
  Hoàng Văn Thơi1, Hà Thị Mừng2, Lê Văn Thành2, Vũ Tuấn Thủy1
  1Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam bộ
  2Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng

  Xem tóm tắt | Tải về

 9. THỰC TRẠNG NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN TRỒNG RỪNG TRÀM VÀ KEO TRÊN ĐẤT PHÈN VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
  Vũ Đình Hưởng, Phùng Văn Khang, Ngô Văn Ngọc, Nguyễn Xuân Hải, Trần Thanh Cao, Phạm Văn Bốn, Kiều Tuấn Đạt và Lương Văn Minh
  Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam bộ

  Xem tóm tắt | Tải về

 10. NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP TRÊN VÙNG ĐẤT KHÔ HẠN Ở NAM TRUNG BỘ
  Phùng Văn Khen
  Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam bộ

  Xem tóm tắt | Tải về

 11. GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VÀ CHỨNG CHỈ RỪNG Ở VIỆT NAM
  Vũ Tấn Phương1, Trần Lâm Đồng2
  1Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
  2Viện Nghiên cứu Lâm sinh

  Xem tóm tắt | Tải về

 12. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ RỪNG TRỒNG BỜI LỜI ĐỎ (Machilus odoratissima Nees) THUẦN LOÀI VÀ XEN SẮN TẠI HUYỆN MANG YANG, TỈNH GIA LAI
  Đặng Thái Dương, Đặng Thái Hoàng
  Trường Đại học Nông Lâm- Đại Học Huế

  Xem tóm tắt | Tải về

 13. QUYỀN SỬ DỤNG RỪNG VÀ THỰC TIỄN QUẢN LÝ RỪNG CỘNG ĐỒNG VÙNG PHÒNG HỘ ĐẦU NGUỒN
  Hoàng Liên Sơn, Lê Văn Cường
  Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Lâm nghiệp

  Xem tóm tắt | Tải về

 14. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT Ở CÁC TỈNH PHÍA NAM
  Trần Thanh Cao1, Hoàng Liên Sơn2, Nguyễn Gia Kiêm2,
  Lương Văn Minh1, Vũ Tuấn Thủy 1
  1Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam bộ, 2Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Lâm nghiệp

  Xem tóm tắt | Tải về

 15. MÔ HÌNH LIÊN KẾT CÔNG TY MẸ – CÔNG TY CON: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP TẠI TỔNG CÔNG TY GIẤY VIỆT NAM (VINAPACO)
  Hoàng Liên Sơn, Nguyễn Thị Thu Hà, Phạm Thị Luyện
  Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Lâm nghiệp

  Xem tóm tắt | Tải về

 16. XUẤT NHẬP KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ CỦA VIỆT NAM ĐẾN NỬA ĐẦU NĂM 2017: THỰC TRẠNG VÀ KIẾN NGHỊ
  Trần Lê Huy1, Cao Thị Cẩm2, Nguyễn Tôn Quyền2, Huỳnh Hữu Hạnh3
  1Hiệp hội chế biến biến gỗ và lâm sản tỉnh Bình Định
  2Hiệp hội chế biến gỗ và lâm sản Việt Nam
  3Hiệp hội gỗ và hàng thủ công Mỹ nghệ Tp. HCM

  Xem tóm tắt | Tải về

 17. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT BẦU ƯƠM CÂY LÂM NGHIỆP VỚI VỎ BẦU MỀM TỰ HỦY VÀ COMPOST TỪ SẢN PHẨM PHỤ RỪNG TRỒNG
  Lê Xuân Phúc1, Phạm Quang Thu2, Đậu Thế Nhu3
  1Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng
  2Trung tâm Nghiên cứu Bảo vệ rừng
  3Viện Cơ điện Nông nghiệp & CNSTH

  Xem tóm tắt | Tải về