Số Chuyên san 2019 (1)

 1. VIỆN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHIỆP RỪNG 45 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (1974 – 2019)
  Nguyễn Quang Trung, Bùi Duy Ngọc, Nguyễn Văn Giáp, Vũ Đình Thịnh
  Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng

  Xem tóm tắt | Tải về

 2. TIÊU CHÍ VÀ PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TUỔI THÀNH THỤC CÔNG NGHỆ THEO SẢN PHẨM CỦA RỪNG TRỒNG KEO LAI VÀ KEO TAI TƯỢNG Ở ĐÔNG BẮC BỘ, TRUNG BỘ VÀ ĐÔNG NAM BỘ – VIỆT NAM
  Đỗ Văn Bản, Bùi Hữu Thưởng, Lưu Quốc Thành
  Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng

  Xem tóm tắt | Tải về

 3. NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT THAN BIOMASS TỪ PHẾ LIỆU CHẾ BIẾN GỖ
  Nguyễn Văn Định, Đặng Đức Việt, Nguyễn Văn Giáp, Tạ Thị Thanh Hương
  Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng

  Xem tóm tắt | Tải về

 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ CHE SÁNG DI ĐỘNG CHO CÁC NHÀ ƯƠM CÂY GIỐNG LÂM NGHIỆP
  Nguyễn Văn Giáp1, Lê Xuân Phúc1, Nguyễn Trọng Tuân1, Cao Chí Công1,
  Nguyễn Văn Minh2
  1 Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng
  2 Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 5. NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ HỆ THỐNG THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM SẤY GỖ RỪNG TRỒNG BẰNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI DUNG TÍCH 0,5 M3
  Nguyễn Văn Giáp1, Bùi Duy Ngọc1, Hà Tiến Mạnh1, Lê Thị Hưng1, Tô Quốc Huy2
  1 Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng
  2 Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 6. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG GỖ CÂY THANH THẤT (Ailanthus triphysa Alston)
  Nguyễn Tử Kim1, Phạm Thế Dũng2, Phạm Văn Bốn2,
  Nguyễn Thị Trịnh1, Nguyễn Trọng Nghĩa1
  1 Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng
  2 Viện Khoa học Lâm nghiệp Nam Bộ

  Xem tóm tắt | Tải về

 7. XÁC ĐỊNH THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ SẤY SƠ BỘ GỖ XẺ KEO TAI TƯỢNG (Acacia mangium) BẰNG LÒ SẤY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
  Hà Tiến Mạnh, Bùi Duy Ngọc, Đặng Đức Việt, Trần Đức Trung
  Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng

  Xem tóm tắt | Tải về

 8. CÔNG NGHỆ BIẾN TÍNH HÓA NHIỆT VỚI CÁC HỢP CHẤT N-METHYLOL, SILICONE VÀ DẦU VỎ HẠT ĐIỀU NHẰM NÂNG CAO ĐỘ BỀN TỰ NHIÊN VÀ GIÁ TRỊ GIA TĂNG CHO CÁC SẢN PHẨM VÁN MỎNG VÁN DÁN TỪ GỖ RỪNG TRỒNG
  Nguyễn Hồng Minh, Nguyễn Quang Trung, Lê Thị Hưng
  Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng

  Xem tóm tắt | Tải về

 9. INVESTIGATION INTO UV – DRIVEN DISCOLORATION OF DYED WOOD VENEERS
  Ngoc Bao Nguyen1,*, Barbara Ozarska2, Bui Duy Ngoc1,
  Macarthur Fergusson3 and Peter Vinden2
  1Research Institute of Forest Industries, Vietnamese Academy of Forest Sciences
  2University of Melbourne, Victoria, Australia;
  3 RMIT Universities, Victoria, Australia

  Xem tóm tắt | Tải về

 10. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHÒNG CHỐNG NẤM MỐC HẠI GỖ CỦA THUỐC BẢO QUẢN BORACOL
  Nguyễn Thị Bích Ngọc1, Bùi Thị Thủy2, Đoàn Thị Bích Ngọc2,
  Hoàng Thị Tám2, Nguyễn Thị Hằng2, Bùi Văn Ái2, Nguyễn Văn Đức2
  1Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
  2Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng

  Xem tóm tắt | Tải về

 11. NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG PHÒNG CHỐNG NẤM MỤC HẠI GỖ CỦA THUỐC BẢO QUẢN DẠNG BORACOL
  Nguyễn Thị Bích Ngọc1, Bùi Thị Thủy2, Bùi Văn Ái2, Nguyễn Văn Đức2,
  Đoàn Thị Bích Ngọc2, Hoàng Thị Tám2, Nguyễn Thị Hằng2,
  1Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
  2Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng

  Xem tóm tắt | Tải về

 12. HIỆU LỰC PHÒNG MỐI GÂY HẠI LÂM SẢN CỦA THUỐC BẢO QUẢN GỖ DẠNG BORACOL
  Nguyễn Thị Bích Ngọc1, Hoàng Thị Tám2, Bùi Văn Ái2, Nguyễn Văn Đức2
  Nguyễn Thị Hằng2, Đoàn Thị Bích Ngọc2, Bùi Thị Thủy2
  1Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam
  2Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng

  Xem tóm tắt | Tải về

 13. NGHIÊN CỨU DIỄN BIẾN CƯỜNG ĐỘ BỨC XẠ MẶT TRỜI TẠI BÌNH ĐỊNH PHỤC VỤ SẤY GỖ RỪNG TRỒNG
  Bùi Duy Ngọc, Lê Xuân Phúc, Nguyễn Văn Giáp, Lê Thị Hưng
  Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng

  Xem tóm tắt | Tải về

 14. ẢNH HƯỞNG CỦA PLASMA ĐẾN BỀ MẶT VÁN BÓC GỖ DƯƠNG SAU KHI SẤY Ở NHIỆT ĐỘ CAO
  Nguyễn Thị Phượng, Vũ Đình Thịnh
  Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng

  Xem tóm tắt | Tải về

 15. ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP BẢO TỒN GỖ KHẢO CỔ NGẬP NƯỚC BẰNG COLOPHAN VÀ POLYETHYLENE GLYCOL
  Nguyễn Đức Thành1, Bùi Duy Ngọc1, Nguyễn Thị Bích Ngọc2
  1 Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng
  2 Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 16. NGHIÊN CỨU CÁC BƯỚC CÔNG NGHỆ TẠO SẢN PHẨM TRE ÉP KHỐI LÀM VẬT LIỆU XÂY DỰNG
  Nguyễn Quang Trung, Nguyễn Thị Phượng, Phạm Thị Thanh Miền
  Viện Nghiên cứu Công nghiệp rừng

  Xem tóm tắt | Tải về

 17. Muc luc web

  Xem tóm tắt | Tải về