Số 4/2010

 1. NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG GIÂM HOM DẦU RÁI (DIPTERCAPUS ALATUS)
  Nguyễn Thị Hải Hồng, Trần Nhật Nam, Võ Trung Kiên

  Xem tóm tắt | Tải về

 2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG CÂY DÓ TRẦM (Aquilaria crassna Pierre) BẰNG NUÔI CẤY MÔ
  Lê Văn Thành, Nguyễn Thị Hiền

  Xem tóm tắt | Tải về

 3. Nhân giống tre Tầm vông (Thyrsostachys siamensis (Kurz ex Munro) Gamble) và Tre đũa (Bambusa sp.) bằng hom gốc và cành chiết
  Nguyễn Đăng Khôi, Nguyễn Quang Hưng, Lưu Quốc Thành, Đỗ Văn Bản

  Xem tóm tắt | Tải về

 4. NGHIÊN CỨU KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG INVITRO CÂY THANH THẤT (Ailanthus triphysa (Dennst) Alson).
  Nguyễn Thành Danh, Vương Đình Tuấn

  Xem tóm tắt | Tải về

 5. Một loài và một thứ thuộc chi giổi (Magnoliaceae: Michelia l.) được bổ sung chính thức cho hệ thực vật Việt Nam
  Vũ Quang Nam

  Xem tóm tắt | Tải về

 6. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG ĐỘNG THÁI CẤU TRÚC VÀ ĐỀ XUẤT ÁP DỤNG TRONG KINH DOANH RỪNG KHỘP Ở TÂY NGUYÊN
  Trần Đức Mạnh, Trần Văn Con

  Xem tóm tắt | Tải về

 7. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CỦA RỪNG LUỒNG TRỒNG THUẤN LOÀI TẠI THANH HÓA
  Đặng Thịnh Triều

  Xem tóm tắt | Tải về

 8. KẾT QUẢ KIỂM TRA BIỂU THỂ TÍCH, BIỂU CẤP ĐẤT CÁC LOÀI CÂY TRỒNG TẠI VÙNG DỰ ÁN KfW1, KfW3 Ở BẮC GIANG, LẠNG SƠN VÀ QUẢNG NINH
  Trần Văn Con, Hoàng Thị Thương, Phạm Thị Thanh Bình

  Xem tóm tắt | Tải về

 9. Phân lập, tuyển chọn vi sinh vật có khả năng phân giải xenlulo hiệu lực cao, phù hợp với điều kiện đất bạc màu và đặc điểm sinh học của chúng để sản xuất phân vi sinh cho cây lâm nghiệp
  Nguyễn Thị Thúy Nga

  Xem tóm tắt | Tải về

 10. XÁC ĐỊNH QUAN HỆ DI TRUYỀN CỦA CÁC CHỦNG NẤM BỆNH Cryptosporiopsis eucalypti GÂY BỆNH ĐỐM LÁ BẠCH ĐÀN
  Trần Thanh Trăng

  Xem tóm tắt | Tải về

 11. Kết quả nghiên cứu chọn loại vật liệu che và xác định chế đô che sáng trong nhà giâm hom theo yêu cầu công nghệ giâm hom cây lâm nghiệp
  Lê Xuân Phúc

  Xem tóm tắt | Tải về

 12. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHÁNG NẤM MỤC GÂY HẠI CỦA SẢN PHẨM GỖ RỪNG TRỒNG BIẾN TÍNH
  Phạm Thị Thanh Miền, Nguyễn Quang trung, Phan Lương Ngọc

  Xem tóm tắt | Tải về

 13. NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ UỐN GỖ KEO LAI TẠO CHI TIẾT CONG CHO ĐỒ MỘC
  Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Xuân Hiên, Đỗ Thị Hoài Thanh

  Xem tóm tắt | Tải về

 14. Hiện tượng nứt vỡ gỗ tròn và gỗ xẻ cây Bạch đàn trắng Eucalytus camaldulensis Dehnh
  Đỗ Văn Bản

  Xem tóm tắt | Tải về

 15. NGHIÊN CỨU BIẾN TÍNH GỖ BẠCH ĐÀN E.UROPHYLLA BẰNG DUNG DỊCH PHENOL FORMALDEHYDE LÀM VÁN SÀN, CABIN TÀU THUYỀN ĐI BIỂN
  Nguyễn Trọng Nhân , Nguyễn Quang Trung, Hoàng văn Phong

  Xem tóm tắt | Tải về

 16. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU PHÒNG CHỐNG NẤM MỐC CHO MÂY, GIANG PHỤC VỤ SẢN XUẤT HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ
  Nguyễn Văn Đức, Hoàng Thị Tám

  Xem tóm tắt | Tải về

 17. TIÊU CHÍ LỰA CHỌN THÔN/BẢN CÓ CÁC HOẠT ĐỘNG LÂM NGHIỆP TIỀM NĂNG TRONG QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VÙNG ĐẦU NGUỒN TÂY BẮC VIỆT NAM
  Hoàng Liên Sơn, Lê Thị Tuyết Anh

  Xem tóm tắt | Tải về

 18. Hướng dẫn kỹ thuật tạm thời sản xuất măng tre Bát độ trái vụ
  Nguyễn Quang Hưng, Lưu Quốc Thành

  Xem tóm tắt | Tải về

 19. TÓM TẮT QUY TRÌNH BẢO QUẢN MÂY CALAMUS, GIANG MACLUROCHLOA LÀM HÀNG THỦ CÔNG MỸ NGHỆ
  Hoàng Thị Tám, Nguyễn Văn Đức

  Xem tóm tắt | Tải về