Số 3/2014

 1. KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU KHẢO NGHIỆM MỘT SỐ DÒNG CÂY MACADAMIA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU
  Bùi Thanh Hằng, Phạm Quang Tuyến, Nguyễn Thị Vân Anh,
  Đỗ Thị Thanh Hà, Trần Anh Hải

  Xem tóm tắt | Tải về

 2. ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CÁC XUẤT XỨ CÂY LAI (Aleurites moluccana (L.) Willd) BẰNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ RAPD
  Trần Đức Vượng, Bùi Ngọc Quang, Lương Văn Tiến, Hoàng Văn Thắng, Trần Hồ Quang

  Xem tóm tắt | Tải về

 3. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC TẦNG CÂY CAO RỪNG IIA TẠI KHU VỰC RỪNG PHÒNG HỘ YÊN LẬP, TỈNH QUẢNG NINH
  Võ Đại Hải

  Xem tóm tắt | Tải về

 4. ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA RỪNG KÍN THƯỜNG XANH HƠI ẨM NHIỆT ĐỚI Ở KHU VỰC MÃ ĐÀ TỈNH ĐỒNG NAI
  Phùng Văn Khang

  Xem tóm tắt | Tải về

 5. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC RỪNG TỰ NHIÊN LÁ RỘNG THƯỜNG XANH TẠI VƯỜN QUỐC GIA VŨ QUANG – HÀ TĨNH
  Nguyễn Thị Thu Hiền*, Trần Thị Thu Hà

  Xem tóm tắt | Tải về

 6. ĐỘNG THÁI CẤU TRÚC RỪNG TỰ NHIÊN LÁ RỘNG THƯỜNG XANH TẠI VƯỜN QUỐC GIA BA BỂ
  Nguyễn Thị Thu Hiền, Trần Văn Con, Trần Thị Thu Hà

  Xem tóm tắt | Tải về

 7. ĐẶC ĐIỂM PHÂN BỐ, SINH THÁI CỦA HOÀNG LIÊN Ô RÔ (Mahonia nepalensis DC.), BÁ BỆNH (Eurycoma longifolia Jack.) Ở LÂM ĐỒNG
  Nguyễn Thành Mến, Hoàng Thanh Trường,
  Huỳnh Thị Mỹ Trang, Nguyễn Đặng Thông

  Xem tóm tắt | Tải về

 8. ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ TRỒNG RỪNG ĐẾN SINH TRƯỞNG CỦA RỪNG TRỒNG SAO ĐEN (Hopea odorata) VÀ DẦU RÁI (Dipterocarpus alatus) TRONG CÁC MÔ HÌNH PHỤC HỒI RỪNG TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN ĐỒNG NAI
  Tô Bá Thanh, Bùi Việt Hải, Phạm Xuân Hoàn

  Xem tóm tắt | Tải về

 9. KHẢ NĂNG CUNG CẤP GỖ LỚN CỦA RỪNG TRỒNG KEO LÁ TRÀM 11 NĂM TUỔI Ở ĐỒNG NAI
  Nguyễn Huy Sơn, Nguyễn Thanh Minh

  Xem tóm tắt | Tải về

 10. TIỀM NĂNG PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TRONG LĨNH VỰC SỬ DỤNG ĐẤT, THAY ĐỔI SỬ DỤNG ĐẤT VÀ LÂM NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2010 – 2020 Ở VIỆT NAM
  Vũ Tấn Phương, Đỗ Trọng Hoàn, Hoàng Xuân Tý

  Xem tóm tắt | Tải về

 11. SỬ DỤNG CHẤT AGRI – STABI VÀ VÔI TRONG CẢI TẠO ĐẤT PHÈN ĐỂ TRỒNG RỪNG TRÀM VÀ BẠCH ĐÀN Ở THẠNH HÓA, LONG AN
  Phạm Thế Dũng, Kiều Tuấn Đạt

  Xem tóm tắt | Tải về

 12. XÁC ĐỊNH CÁC NGUỒN DINH DƯỠNG CÓ KHẢ NĂNG CUNG CẤP CHO ĐẤT TRONG TRỒNG RỪNG KEO LÁ TRÀM (A.auriculiformis) Ở PHÚ BÌNH, BÌNH DƯƠNG
  Kiều Tuấn Đạt, Phạm Thế Dũng, Lê Thanh Quang

  Xem tóm tắt | Tải về

 13. NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ CÔNG NGHỆ NGÂM TẨM DUNG DỊCH POLYETYLENGLYCOL (PEG) NHẰM ỔN ĐỊNH KÍCH THƯỚC GỖ VỐI THUỐC (Schima wallichii (DC.) Korth)
  Bùi Duy Ngọc, Hà Tiến Mạnh, Hà Thị Thu

  Xem tóm tắt | Tải về