Số 2/2013

 1. Nghiên cứu khả năng ứng dụng chỉ thị SSR trong đánh giá sinh trưởng các dòng bạch đàn lai
  Nguyễn Việt Cường, Nguyễn Việt Tùng, Nguyễn Thị Kim Liên

  Xem tóm tắt | Tải về

 2. Kết quả bước đầu nhân giống cây Báng (Ficus callosa Willd) làm rau đặc sản bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào
  Phạm Thị Kim Hạnh, Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Hoài Thu,
  Nguyễn Thị Mỹ Châu, Hoàng Đình Phi, Nguyễn Thị Ngọc Huệ

  Xem tóm tắt | Tải về

 3. Nghiên cứu sản xuất cây con ở vườn ươm bằng giá thể hữu cơ và phân bón cho keo lai và Keo tai tượng
  Nguyễn Hoàng Nghĩa, Phạm Quang Thu, Lê Văn Bình, Nguyễn Minh Chí, Đặng Như Quỳnh

  Xem tóm tắt | Tải về

 4. Nghiên cứu kỹ thuật trồng Sa nhân tím (Amomum longiligulare T.L.Wu) trên đất vườn đồi tại khu vực vùng đệm VQG Ba Vì
  Bùi Kiều Hưng, Phan Thị Luyến, Lê Văn Quang

  Xem tóm tắt | Tải về

 5. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng suất rừng keo lai tại tỉnh Thừa Thiên Huế
  Hồ Thanh Hà

  Xem tóm tắt | Tải về

 6. Nghiên cứu xác định chỉ số sinh trưởng của cây Dầu rái (Dipterocarpus alatus) trên một số dạng lập địa ở tỉnh Bình Phước
  Trần Quốc Hoàn, Phùng Văn Khoa, Vương Văn Quỳnh

  Xem tóm tắt | Tải về

 7. Xây dựng bản đồ hệ số K phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng trong lưu vực
  Phạm Văn Duẩn, Phùng Văn Khoa

  Xem tóm tắt | Tải về

 8. Nghiên cứu kiểu ưu thế sinh trưởng của rừng trồng thuần loài bạch đàn lai tại tỉnh Quảng Ninh
  Bùi Thế Đồi

  Xem tóm tắt | Tải về

 9. Lập biểu cấp năng suất rừng trồng Keo tai tượng (Accacia mangium) bằng phương pháp đường cong định hướng (Guide Curve)
  Phan Minh Sáng

  Xem tóm tắt | Tải về

 10. Giá trị kinh tế và môi trường của rừng phòng hộ chống cát bay vùng duyên hải Nam Trung Bộ
  Nguyễn Thùy Mỹ Linh, Phùng Đình Trung và Vũ Tấn Phương

  Xem tóm tắt | Tải về

 11. Sinh trưởng và hiệu quả kinh tế của rừng trồng keo lai ở Bình Định
  Trần Duy Rương

  Xem tóm tắt | Tải về

 12. Kết quả nghiên cứu chuỗi sản phẩm và xu hướng đa dạng hóa nguyên liệu gỗ rừng trồng tại 6 tỉnh vùng dự án phát triển ngành lâm nghiệp (FSDP)
  Hoàng Liên Sơn và Phạm Thị Luyện

  Xem tóm tắt | Tải về

 13. Vai trò của hộ gia đình trong phát triển rừng trồng sản xuất quy mô tiểu điền tại 6 tỉnh vùng dự án phát triển ngành lâm nghiệp (FSDP)
  Hoàng Liên Sơn, Đỗ Đình Sâm và Nguyễn Gia Kiêm

  Xem tóm tắt | Tải về

 14. Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ sản xuất chế phẩm bảo quản gỗ XM5 dạng bột và dạng cao
  Nguyễn Thị Bích Ngọc

  Xem tóm tắt | Tải về