Số 1/2019

NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG CÂY THUỐC THUỘC NGÀNH MỘC LAN (Magnoliophyta) TẠI VƯỜN QUỐC GIA PHIA OẮC - PHIA ĐÉN, TỈNH CAO BẰNG … [Read more...]

Số 4/2018

NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG CÂY THUỐC Ở XÃ LIÊN MINH, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN … [Read more...]

Số 3/2018

THÀNH PHẦN LOÀI VÀ SINH CẢNH THỰC VẬT KHU BẢO TỒN ĐẤT NGẬP NƯỚC LÁNG SEN, TỈNH LONG AN … [Read more...]

Số 2/2018

CHỌN GIỐNG TRÔM (Sterculia foetida L.) THEO HƯỚNG LẤY MỦ Ở VÙNG KHÔ HẠN NAM TRUNG BỘ … [Read more...]

Số 1/2018

VAI TRÒ CỦA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO TRONG PHÁT TRIỂN LÂM NGHIỆP BỀN VỮNG … [Read more...]

Số 4/2017

ĐA DẠNG HỌ HỒ TIÊU (PIPERACEAE) Ở VƯỜN QUỐC GIA BẾN EN, THANH HÓA … [Read more...]

Số đặc biệt 2017

THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LÂM NGHIỆP TẠI CÁC TỈNH PHÍA NAM … [Read more...]

Số 3/2017

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC THỜI ĐIỂM TRỒNG TRONG VỤ XUÂN 2017 ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CÂY GIẢO CỔ LAM TẠI HUYỆN VĂN CHẤN, TỈNH YÊN BÁINGHIÊN CỨU ĐA DẠNG THẢM THỰC VẬT RỪNG, XÃ HỢP THỰC VẬT VÀ CÁC KHU RỪNG CÓ GIÁ TRỊ BẢO TỒN CAO (HCVFs) Ở TỈNH ĐẮK LẮKMỨC ĐỘ AN TOÀN TRONG XUNG ĐỘT VOI - NGƯỜI VÀ CAN THIỆP GIẢM NHẸ XUNG ĐỘT Ở ĐẮK LẮK VÀ ĐỒNG NAIĐẶC ĐIỂM BIẾN DỊ VỀ SINH TRƯỞNG VÀ CHẤT LƯỢNG THÂN CÂY KEO TAI TƯỢNG (Acacia mangium Wild) TẠI KHẢO NGHIỆM HẬU THẾ THẾ HỆ 2ẢNH HƯỞNG CỦA PHƯƠNG PHÁP GHÉP VÀ … [Read more...]

Số 2/2017

NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH CÂY ƯƠI (Scaphium macropodum (Miq)) BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHIẾT CÀNH … [Read more...]

Số 1/2017

PHÅN TÍCH ĐA DÄNG DI TRUYỀN MỘPHÅN TÍCH ĐA DÄNG DI TRUYỀN MỘT SỐ LOÀI BÄCH ĐÀN LÀM CƠ SỞ CHO VIỆC LAI TÄO GIỐNG MỚIT SỐ LOÀI BÄCH ĐÀN LÀM CƠ SỞ CHO VIỆC LAI TÄO GIỐNG MỚI … [Read more...]