Số 2/2020

NHÂN GIỐNG VÔ TÍNH BẰNG HOM CÂY XÁ XỊ (Cinnamomum parthenoxylon Meisn.) VÀ TRỒNG THỬ NGHIỆM Ở VƯỜN ƯƠM TẠI LÂM ĐỒNG … [Read more...]

Số 1/2020

ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC TỔ THÀNH VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC CÁC QUẦN THỂ ĐỖ QUYÊN LÁ NHỌN (Rhododendron moulmainense Hook. F.) TẠI LÂM ĐỒNG … [Read more...]

Số 4/2019

ĐA DẠNG LOÀI TRONG CHI Lasianthus Jack (Rubiaceae) Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN HÒN BÀ VỚI GHI NHẬN MỚI MỘT LOÀI CHO HỆ THỰC VẬT VIỆT NAM … [Read more...]

Số Chuyên san 2019 (2)

TRUNG TÂM KHOA HỌC LÂM NGHIỆP VÙNG TRUNG TÂM BẮC BỘ 60 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (1959 - 2019) … [Read more...]

Số Chuyên san 2019 (1)

VIỆN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHIỆP RỪNG 45 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN (1974 - 2019) … [Read more...]

Số 3/2019

CẤU TRÚC, CHẤT LƯỢNG VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC CÁC THẢM THỰC VẬT TẠI VƯỜN QUỐC GIA BA VÌ, HÀ NỘI … [Read more...]

Số 2/2019

CÁC LOÀI THỰC VẬT BỊ ĐE DỌA Ở KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PÙ HOẠT, TỈNH NGHỆ AN … [Read more...]

Số 1/2019

NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG CÂY THUỐC THUỘC NGÀNH MỘC LAN (Magnoliophyta) TẠI VƯỜN QUỐC GIA PHIA OẮC - PHIA ĐÉN, TỈNH CAO BẰNG … [Read more...]

Số 4/2018

NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG CÂY THUỐC Ở XÃ LIÊN MINH, HUYỆN VÕ NHAI, TỈNH THÁI NGUYÊN … [Read more...]

Số 3/2018

THÀNH PHẦN LOÀI VÀ SINH CẢNH THỰC VẬT KHU BẢO TỒN ĐẤT NGẬP NƯỚC LÁNG SEN, TỈNH LONG AN … [Read more...]